พรบ.กยศ.ใหม่ลดจำนวนบอร์ดเหลือ12คน

 • Wednesday, February 1, 2017 - 00:00

  "ปลัด ศธ." เผย พ.ร.บ.ใหม่ กยศ.ลดจำนวนบอร์ดเหลือ 12 คน โดยลดตัวแทนจาก สกอ., สกศ. สมาคม รร.เอกชน-ม.เอกชน เพื่อเปิดทางให้ปลัด ศธ.เป็นกรรมการคนเดียวที่เป็นตัวแทนจาก ศธ. พร้อมตั้งอนุ กก.ประเมินสถานศึกษา เผยกติกากู้ยืมใหม่ ให้เด็กเซ็นยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนชำระหนี้ได้

  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 นั้น ตนได้ศึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แก่ ในหมวดที่ 2 เรื่องคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม ซึ่งมีการปรับลดจำนวนกรรมการเหลือ 12 คน จากเดิม 16 คน โดยจะลดกรรมการในส่วนเลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ทั้งยังปรับให้ปลัด ศธ.เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จากเดิมที่อยู่ในตำแหน่งรองประธาน พร้อมทั้งเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเข้ามาในคณะกรรมการด้วย

  ทั้งนี้ ในส่วนของคณะอนุกรรมการ พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษา และให้ปลัด ศธ.เป็นประธานอนุกรรมการ ส่วนกรรมการจะมาจากผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน และมีผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำให้ ศธ.มีบทบาทในการกำกับ ติดตามสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย ซึ่งส่งผลให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 และ 2 หมดวาระลงทันที

  "ข้อดีของ พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้คือ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง กยศ.สามารถขอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามทวงหนี้ได้ และสามารถแจ้งให้นายจ้างหักเงินผู้กู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสรรพากรเพื่อหักเงินเข้ากองทุน ซึ่งจะทำให้เกิดการชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดหนี้สูญ โดยจากนี้ก่อนที่จะทำสัญญากู้ยืม ผู้กู้จะต้องเซ็นยินยอมให้หักเงินได้ทันทีด้วย และเมื่อมีการชำระหนี้เข้ากองทุนก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้กู้รายใหม่ด้วย" ปลัด ศธ.กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  เอ่ยชื่อ........... "สมเด็จโต-หลวงปู่โต-สมเด็จวัดระฆัง" ทุกคนรู้จักหมด ว่าคือ "สมด็จพระพุฒาจารย์" (โต พรหมรังสี) พระคู่แผ่นดิน คู่ราชวงศ์จักรี เพราะหลวงปู่เกิดในแผ่นดิน "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" ผู้ทรงสร้างและทรงสถาปนา "กรุงรัตนโกสินทร์" ณ พ.ศ.๒๓๒๕
 • บทบรรณาธิการ

  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะมีการให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสำคัญสองฉบับในการประชุม สนช.สัปดาห์นี้ คือ ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ขั้นตอนต่อจากนี้
 • เอ็กซ์-ไซท์

  นักวิจัยหวั่นสูญพันธุ์ชี้มากสรรพคุณพบสมุนไพร ‘ตงกัตอาลี’ หรือ ‘ปลาไหลเผือก’ สกัดทำยาปลุกเซ็กซ์เทียบได้กับไวอะกร้า ช่วยให้ปึ๋งปั๋งภายใน 15 นาทีกำลังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจะสูญพันธุ์หลังผลิตเป็นอุตสาหกรรมใหญ่โต ชี้ยังมีสรรพคุณอีกมาก
  ตำรวจขอนแก่นแถลงจับแก๊งลักรถส่งขายเพื่อนบ้าน ด้าน ผบก.สปพ.นำกำลังตรวจค้น 27 จุดใน 5 จังหวัดตัดวงจรเครือข่ายปลอมแปลงทะเบียนรถ
  จับช่างไม้วัย 57 ลวงลูกสาวเพื่อนนักเรียนชั้น ป.5 ซ้อนจักรยานยนต์ไปล่วงละเมิดทางเพศ เด็กขัดขืนถูกบีบคอเป็นศพก่อนนำไปทิ้งน้ำ ชาวบ้านรุมจะทำร้าย
 • x-cite inside

  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อความเป็นไทยสู่สากล โดยพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ ในส่วนสาธารณรัฐเช็กกับประเทศไทย
  ขยะที่กองสูงท่วมหัวราวกับภูเขาลูกย่อมๆ โชยกลิ่นทักทายผู้มาเยือนแต่ไกล เมื่อเดินเข้าไปใกล้สารพัดขยะที่บรรจุอยู่ในถุงทิ้งขนาดต่างๆ ก็ยิ่งส่งกลิ่นรุนแรงจนรู้สึกแสบจมูก บนกองขยะข้างหน้า ผู้หญิง 6-7 คนกำลังสาละวนอยู่กับการค้นหาสิ่งของที่สามารถนำไปขายได้
  การปลูกผักเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มักใช้ทั้งสารเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้มีสารพิษตกค้างจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค และกำลังกลายเป็นสิ่งล้าหลังในยุคที่สังคมกำลังให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ และสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอาหารดีๆ เช่น การเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ หรือปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป