พรบ.กยศ.ใหม่ลดจำนวนบอร์ดเหลือ12คน

 • Wednesday, February 1, 2017 - 00:00

  "ปลัด ศธ." เผย พ.ร.บ.ใหม่ กยศ.ลดจำนวนบอร์ดเหลือ 12 คน โดยลดตัวแทนจาก สกอ., สกศ. สมาคม รร.เอกชน-ม.เอกชน เพื่อเปิดทางให้ปลัด ศธ.เป็นกรรมการคนเดียวที่เป็นตัวแทนจาก ศธ. พร้อมตั้งอนุ กก.ประเมินสถานศึกษา เผยกติกากู้ยืมใหม่ ให้เด็กเซ็นยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนชำระหนี้ได้

  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 นั้น ตนได้ศึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แก่ ในหมวดที่ 2 เรื่องคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม ซึ่งมีการปรับลดจำนวนกรรมการเหลือ 12 คน จากเดิม 16 คน โดยจะลดกรรมการในส่วนเลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ทั้งยังปรับให้ปลัด ศธ.เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จากเดิมที่อยู่ในตำแหน่งรองประธาน พร้อมทั้งเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเข้ามาในคณะกรรมการด้วย

  ทั้งนี้ ในส่วนของคณะอนุกรรมการ พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษา และให้ปลัด ศธ.เป็นประธานอนุกรรมการ ส่วนกรรมการจะมาจากผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน และมีผู้จัดการกองทุนเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำให้ ศธ.มีบทบาทในการกำกับ ติดตามสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย ซึ่งส่งผลให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 และ 2 หมดวาระลงทันที

  "ข้อดีของ พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้คือ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ง กยศ.สามารถขอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามทวงหนี้ได้ และสามารถแจ้งให้นายจ้างหักเงินผู้กู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสรรพากรเพื่อหักเงินเข้ากองทุน ซึ่งจะทำให้เกิดการชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดหนี้สูญ โดยจากนี้ก่อนที่จะทำสัญญากู้ยืม ผู้กู้จะต้องเซ็นยินยอมให้หักเงินได้ทันทีด้วย และเมื่อมีการชำระหนี้เข้ากองทุนก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้กู้รายใหม่ด้วย" ปลัด ศธ.กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ยังไม่ถึงวันที่ ๒๖ ตุลา........... กรุงเทพฯ ก็เริ่ม "คับแคบ" ตั้งแต่วันที่ ๒๓ แล้ว! เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ประชาชนไม่เป็นแสน-เป็นล้านหรือนี่ ที่ต่างมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ด้วยใจประสงค์ตรงกัน?
 • บทบรรณาธิการ

  พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แนะนำหนทางสู่การตระหนักรู้และทำในสิ่งที่ควรเพื่อเดินหน้าต่อไปในห้วงแห่งความโศกเศร้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  หนุ่มชาวนครปฐมทำทอง1บาทหล่นหาย แต่โชคดีได้รับคืนหลังนายกอบต.สระพัฒนา เก็บได้ระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ก่อนติดต่อส่งคืนเจ้าของขอบคุณ "สมกับเป็นตัวแทนชาวบ้าน"
  หน่วยเฉพาะกิจโชคชัย จังหวัดชุมพรจับพ่อค้ายาบ้า "แก๊งหนุ่ม ซอมบี้" ยึดของกลางยาบ้าตราแอปเปิ้ลร่วมหมื่นเม็ด เผยเดือนเดียวจับ 25 คดี
  ชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม “สานต่อคำสอนพ่อ” นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล ทำเป็นปะการังเทียมให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง