อย่างไรคือรักในหลวง

 • Thursday, January 12, 2017 - 00:00


  ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

  เป็นชื่อหนังสือเล่มบางๆ แค่ ๑๖ หน้า แต่มีคุณค่ามหาศาล ประพันธ์โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ครับ

  หนังสือเล่มนี้กลุ่มศิษยานุศิษย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พิมพ์แจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสิ้น ๕๑๕,๐๐๐ เล่ม

  เป็นการทยอยแจกจนครบจำนวนครับ ไม่ใช่พรึ่บเดียวหมด

  ฉะนั้นทุกคนยังมีโอกาสเป็นเจ้าของ แต่ช้าก็อาจพลาดหวังเพราะหมดครับ

  ผมซอยเนื้อหาสรุปให้สั้นๆ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ท่านระบุว่า เมื่อคนไทยรักในหลวง ก็ควรพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติเช่นความเพียรพยายาม ให้สมดังที่ได้ทรงหวัง ได้ทรงสอนไว้

  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสอนอะไรคนไทย

  เริ่มแรกในหนังสือเล่มนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ยกปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ขึ้นมา

  และชี้ให้เห็นว่าพระปฐมบรมราชโองการที่ได้ทรงประกาศนี้ เป็นพระราชปณิธานยั่งยืนมานานตราบจนตลอดรัชกาล

  ทรงเสียสละพระองค์เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั่วผืนแผ่นดินไทย

  แม้ในวาระที่รัฐบาลกราบบังคมทูลว่าจะขอสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ถวาย พระองค์ก็ได้มีรับสั่งให้สร้างถนนเป็นหนทางสัญจรของประชาชนแทน

  ประชาชนชาวไทยได้รู้เห็นเป็นประจักษ์อย่างสม่ำเสมอตลอดกาลเวลานานแสนนาน ความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

  แต่อย่างไรก็ดี ความชื่นใจ ความภูมิใจทั้งหมดนี้ แม้จะเป็นคุณความดีที่มีค่าสูง ในการปฏิบัติต่อพระคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คนไทยไม่ควรพอใจอยู่เพียงเท่านั้น

  ควรก้าวต่อไป ให้ถึงขั้นของปัญญา และการกระทำ

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ระบุถึงการแสดงออก ๔ ประการ คือ

  ๑.กตัญญู ๒.อัตถัญญู ๓.ปฏิบัติบูชา ๔.ภาวนาปธาน

  เมื่อรักในหลวง ก็ควรพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติเช่นความเพียรพยายามนี้ ให้สมดังที่ได้ทรงหวัง ได้ทรงสั่งสอนไว้....

  ครับ...ไปสักการะพระบรมศพ อย่าลืมขอมาอ่านกัน.

 • เปลว สีเงิน

  ยังไม่ถึงวันที่ ๒๖ ตุลา........... กรุงเทพฯ ก็เริ่ม "คับแคบ" ตั้งแต่วันที่ ๒๓ แล้ว! เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ประชาชนไม่เป็นแสน-เป็นล้านหรือนี่ ที่ต่างมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ด้วยใจประสงค์ตรงกัน?
 • บทบรรณาธิการ

  พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แนะนำหนทางสู่การตระหนักรู้และทำในสิ่งที่ควรเพื่อเดินหน้าต่อไปในห้วงแห่งความโศกเศร้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  หนุ่มชาวนครปฐมทำทอง1บาทหล่นหาย แต่โชคดีได้รับคืนหลังนายกอบต.สระพัฒนา เก็บได้ระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ก่อนติดต่อส่งคืนเจ้าของขอบคุณ "สมกับเป็นตัวแทนชาวบ้าน"
  หน่วยเฉพาะกิจโชคชัย จังหวัดชุมพรจับพ่อค้ายาบ้า "แก๊งหนุ่ม ซอมบี้" ยึดของกลางยาบ้าตราแอปเปิ้ลร่วมหมื่นเม็ด เผยเดือนเดียวจับ 25 คดี
  ชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม “สานต่อคำสอนพ่อ” นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล ทำเป็นปะการังเทียมให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง