เสียงสะท้อน 'รมต.' ต้องทำงาน

 • Wednesday, July 26, 2017 - 00:00


  แม้จะยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล นำเสนอผลสำรวจความเห็นประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นการปรับ ครม.ด้วยเหตุผล ครม.ชุดปัจจุบันยังทำงานและแก้ไขปัญหาได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ บางคนอาจจะยังขาดประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ประชาชนต้องการเห็นคนใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน มีวิสัยทัศน์หรือนโยบายใหม่ๆ สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เสียงสะท้อนที่ออกมาผ่านผลสำรวจดังกล่าว น่าจะเป็นกระจกเงาส่องให้รัฐมนตรีและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องควรตระหนักรับรู้แล้วว่าการทำงานที่ผ่านมาในสายตาประชาชนเป็นอย่างไร มีสิ่งใดควรปรับ มีสิ่งใดควรแก้ไข ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเจ้าของประเทศ

  โดยเฉพาะผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับกระทรวงที่ต้องการให้มีการสลับสับเปลี่ยนการทำงานของคณะรัฐมนตรีมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 18.40 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองลงมาร้อยละ 9.04 กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 6.88 กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 5.28 กระทรวงการคลัง ร้อยละ 5.12 กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 4.32 กระทรวงแรงงาน ร้อยละ 4.24 สำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 4.00 กระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 2.88 กระทรวงคมนาคม ร้อยละ 2.16 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 1.84 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 1.04 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเพียงร้อยละ 3.04 ที่ไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี

  สำหรับเหตุผลที่ต้องการให้มีการปรับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในครั้งถัดไป ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.12 ระบุ ผลงานที่ผ่านมายังไม่เป็นที่ถูกใจของประชาชนส่วนใหญ่ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด รองลงมา ร้อยละ 30.80 เป็นเรื่องรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยบางคนมีความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ร้อยละ 28.56 ระบุ รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยบางคนยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการบริหารประเทศ ร้อยละ 28.08 ระบุ ต้องการสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลที่ดีขึ้น และร้อยละ 15.84 บอกเป็นการหมุนเวียนตำแหน่งการทำงานของคณะรัฐมนตรี

  เสียงสะท้อนความรู้สึก ความเห็น และความต้องการให้เกิดการปรับ ครม.ของประชาชนดังกล่าว น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ และรัฐมนตรีทุกๆ กระทรวง ได้ตระหนักรับรู้ และต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้าตาประชาชนเพิ่มมากขึ้น การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี การปรับเปลี่ยนตัวบุคคลมาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ซึ่งไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มาจากนักการเมืองอาชีพ เป็นการเข้ามาบริหารประเทศแบบพิเศษจากการยึดอำนาจ จากทหารที่เห็นว่าการเมืองเมืองมีปัญหาจนไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้ จึงต้องเข้ามาบริหารประเทศเอง การปรับเปลี่ยนใครมาดำรงตำแหน่งอาจจะยาก อาจจะลำบากใจ อาจจะเกรงอกเกรงใจ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการเชื้อเชิญเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาประเทศ

  ทว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ส่งสัญญาณผ่านผลสำรวจความคิดเห็นออกมานั้น ไม่ใช่เพราะตัวบุคคล ไม่ใช่เพราะชื่อเสียงเรียงนาม แต่เป็นเพราะผลงานไม่เข้าตา ไม่เป็นที่พอใจ ซึ่งนั่นสามารถแก้ไข สามารถปรับปรุงได้ โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นหัวหน้ารัฐบาล สามารถตำหนิ สามารถเสนอแนะ สามารถกวดขัน สามารถกระตุ้น ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงกระชับการทำงานให้เข้มข้นมากขึ้น แบบที่ไม่จำเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรี ไม่ต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีก็ได้.

 • เปลว สีเงิน

  ยังไม่ถึงวันที่ ๒๖ ตุลา........... กรุงเทพฯ ก็เริ่ม "คับแคบ" ตั้งแต่วันที่ ๒๓ แล้ว! เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ประชาชนไม่เป็นแสน-เป็นล้านหรือนี่ ที่ต่างมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ด้วยใจประสงค์ตรงกัน?
 • บทบรรณาธิการ

  พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แนะนำหนทางสู่การตระหนักรู้และทำในสิ่งที่ควรเพื่อเดินหน้าต่อไปในห้วงแห่งความโศกเศร้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  หนุ่มชาวนครปฐมทำทอง1บาทหล่นหาย แต่โชคดีได้รับคืนหลังนายกอบต.สระพัฒนา เก็บได้ระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ก่อนติดต่อส่งคืนเจ้าของขอบคุณ "สมกับเป็นตัวแทนชาวบ้าน"
  หน่วยเฉพาะกิจโชคชัย จังหวัดชุมพรจับพ่อค้ายาบ้า "แก๊งหนุ่ม ซอมบี้" ยึดของกลางยาบ้าตราแอปเปิ้ลร่วมหมื่นเม็ด เผยเดือนเดียวจับ 25 คดี
  ชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม “สานต่อคำสอนพ่อ” นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล ทำเป็นปะการังเทียมให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง