จัดระเบียบระบบภัยพิบัติ

 • Tuesday, August 1, 2017 - 00:00


  จนถึงขณะนี้ภาคอีสานยังเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ จากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สกลนครและอีกหลายพื้นที่ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบ และถูกตัดขาดจากภายนอก ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

  ทั้งนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสร้างความทุกข์ยากให้กับประชาชนในวงกว้าง เป็นปัญหาน้ำท่วม หรืออุทกภัย ที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ และสิ่งสำคัญที่ไม่เคยสร้างให้เป็นรูปธรรม เพื่อป้องกัน หรือเตรียมการให้ปัญหาบรรเทา ทุเลา หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในประเทศไทยนั้นคือ การจัดการระบบภัยพิบัติ

  หากไล่เรียงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ หรือภาคกลาง และล่าสุด คือ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว หรือไม่สามารถระบายน้ำ จนทำให้น้ำท่วมสะสมอย่างรวดเร็ว ฉุกละหุก ดังจะเห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน จ.สกลนคร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง และเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสุดท้ายคือ ประชาชนต้องก้มหน้ารับชะตากรรม หรือเผชิญความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินกันไปตามยถากรรม โดยรัฐ หรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ไม่เคยตระหนัก หรือตื่นตัวเพื่อป้องกัน รับมือ หรือทำงานเชิงรุกในการป้องกันภัยพิบัติ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเฉพาะหน้า เพื่อหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที หรือลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด และต้องจัดระเบียบหน่วยงานรัฐ ที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างกรมชลประทาน หรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

  เพราะท่ามกลางวิกฤติปัญหาอุทกภัย ซึ่งกลายเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก แทบจะเรียกว่าไม่เคยมีแผน หรือการรับมือได้ทันท่วงที หรือเท่าทันสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นความสูญเสียซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

  โดยเฉพาะกรมชลประทาน ที่ต้องตระหนักและทบทวนการทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ เพราะด้วยบทบาทหน้าที่ มีศักยภาพในการทำงานมากน้อยแค่ไหน หรือทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม รอให้ปัญหาเกิดแล้วออกมาแก้ไขปัญหา โดยไม่มีแผนการแจ้งเตือน หรือแผนการบริหารจัดการที่สามารถกระทำได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่อยู่ในหน้ากระดาษ

  โดยเฉพาะความเสี่ยงจากเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ ได้มีการบริหารจัดการน้ำเหล่านั้น หรือเตรียมการมากน้อยแค่ไหน หรือปล่อยให้เขื่อนพัง แล้วอพยพกันอย่างทุลักทุเล อย่างที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งที่ผ่านมา แทบจะไม่มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง หรือระบบเตือนภัยที่ชัดเจน และยิ่งไปกว่านั้นคือ ข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลแจ้งเตือน เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติ กรมชลประทานได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนกับประชาชน นอกจากปกปิดและปกป้องตัวเอง

  ขณะที่แผนบริหารจัดการแนวทางการระบายน้ำ ก็ทำได้เพียงระบายน้ำล้นแบบฉุกเฉิน ไม่มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในการระบายน้ำ หรือการผลักดันน้ำ เพื่อไม่ให้มีการท่วมขัง หรือเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำ เอาน้ำออก หรือหาทางระบายไม่ให้ท่วมขังจนเกิดวิกฤติ เหมือนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง สกลนคร ที่ผ่านมา

  ไม่นับการทำงานบูรณาการ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างระบบเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพให้กับชาวบ้านได้เตรียมการ เตรียมตัว รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างทันท่วงที ทั้งในส่วนของจังหวัด หรือในส่วนของ ปภ. หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้แก้ไขปัญหา มิใช่ปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้น แล้วทำหน้าที่แค่ระดมของไปแจกผู้ประสบภัย-ตั้งศูนย์บริจาคทุกครั้ง โดยไม่คิดแก้ปัญหาทั้งระบบ

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลต้องขันนอตหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ไม่ให้ทำงานเช้าชามเย็นชามอย่างไร้ความรับผิดชอบ แล้วผลักให้ประชาชนเผชิญกับความเสี่ยงวิกฤติ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า!.

 • เปลว สีเงิน

  ยังไม่ถึงวันที่ ๒๖ ตุลา........... กรุงเทพฯ ก็เริ่ม "คับแคบ" ตั้งแต่วันที่ ๒๓ แล้ว! เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ประชาชนไม่เป็นแสน-เป็นล้านหรือนี่ ที่ต่างมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ด้วยใจประสงค์ตรงกัน?
 • บทบรรณาธิการ

  พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แนะนำหนทางสู่การตระหนักรู้และทำในสิ่งที่ควรเพื่อเดินหน้าต่อไปในห้วงแห่งความโศกเศร้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  หนุ่มชาวนครปฐมทำทอง1บาทหล่นหาย แต่โชคดีได้รับคืนหลังนายกอบต.สระพัฒนา เก็บได้ระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ก่อนติดต่อส่งคืนเจ้าของขอบคุณ "สมกับเป็นตัวแทนชาวบ้าน"
  หน่วยเฉพาะกิจโชคชัย จังหวัดชุมพรจับพ่อค้ายาบ้า "แก๊งหนุ่ม ซอมบี้" ยึดของกลางยาบ้าตราแอปเปิ้ลร่วมหมื่นเม็ด เผยเดือนเดียวจับ 25 คดี
  ชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม “สานต่อคำสอนพ่อ” นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล ทำเป็นปะการังเทียมให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง