'ฝันของผู้ยากไร้'

 • Saturday, August 19, 2017 - 00:00


  “ทองม้วน ศรีอ่อน” บ้านเดิมอยู่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งขึ้นชื่อว่าประชาชนมีฐานะ ‘ยากจน’ ที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ครอบครัวของทองม้วนก็ยากจนจริงๆ เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องทำงานรับจ้างสารพัด ไม่ว่าในไร่นา ในสวน เพื่อเอาเงินค่าแรงเพียงไม่กี่บาทมาซื้อข้าวกินไปวันๆ

  ราวกว่า 30 ปีก่อน ทองม้วนพร้อมด้วยเพื่อนบ้านที่ยากจนเหมือนกัน ได้รับการชักชวนจากนายหน้าให้มาเป็นแรงงานตัดอ้อยที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พวกเธอหลายสิบชีวิตนั่งและนอนเบียดเสียดกันในรถสิบล้อของเถ้าแก่ไร่อ้อย จากบ้านเกิดมาที่ไร่อ้อยขนาดกว้างใหญ่ ดูไกลสุดลูกหูลูกตา ทำทุกหน้าที่ ตั้งแต่ปลูกอ้อย ตัดอ้อย มัดอ้อยขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาล มีรายได้เลี้ยงตัวเองวันละ 55 บาท หลายปีต่อมาจึงมีครอบครัวและมีบุตรชาย 1 คน

  ตลอด 30 ปีที่มีครอบครัวอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี ทองม้วนก็ยังยากจนเหมือนเดิม เพราะไม่มีที่ดินทำกิน ต้องทำงานรับจ้างกับสามี แล้วแต่เจ้าของไร่แห่งไหนต้องการแรงงาน ไม่ว่าจะปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ข้าวโพด ฯลฯ ราคาค่าแรงก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ จากไม่กี่สิบบาท วันนี้ป้าทองม้วนได้ค่าแรงวันละ 220 บาท เมื่อรวมกับค่าแรงของสามีและลูกชายซึ่งตอนนี้โตเป็นหนุ่มใหญ่ ก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้

  แต่ความหวังจะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองยังมองไม่เห็นทาง เพราะเบาะๆ ราคาที่ดินในแถบนี้ไม่ต่ำกว่าไร่ละ 2-3 แสนบาท คนหาเช้ากินค่ำอย่างแกมีหรือจะมีเงินเก็บออมขนาดนี้...ฝันไปเถอะ!!

  แต่เหมือนเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ...เพราะวันนี้ฝันของแกและครอบครัวเป็นจริงแล้ว เมื่อรัฐบาล คสช.ได้สั่งให้ ส.ป.ก.ตรวจสอบและยึดที่ดินทั่วประเทศที่มีการครอบครองไม่ถูกต้องให้กลับมาเป็นที่ดินของรัฐ แล้วนำมาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกิน พร้อมทั้งยังให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้การส่งเสริมอาชีพ ขุดบ่อน้ำ พอช.สนับสนุนงบสร้างบ้าน ฯลฯ

  “ป้าดีใจจริงๆ เพราะในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีที่ดิน มีบ้านเป็นของตัวเองเหมือนคนอื่นเขา เพราะทำงานรับจ้างมาตลอด ได้ค่าแรงก็เอามาซื้อข้าวกินไปวันๆ ไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อที่ดิน แม้จะได้ไม่กี่ไร่ และยังไม่ได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ก็ถือว่าเป็นที่ดินของเรา เอาไว้ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยและทำกิน ป้าก็ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือคนยากคนจน จะได้ลืมตาอ้าปากได้” ป้าทองม้วนบอกความรู้สึก

  ที่ดินแปลงที่ป้าทองม้วนและคนยากคนจนอื่นๆ ได้รับจัดสรรจาก ส.ป.ก.นั้น ตั้งอยู่ที่ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค เดิมที่ดินแปลงนี้ถูกครอบครองโดยเศรษฐีนีรายหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,223 ไร่ เมื่อทางรัฐบาล คสช.มีมาตรการเด็ดขาด เศรษฐีนีรายนี้จึงยอมคืนที่ดินให้ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา (ที่ดินใน ต.สิงห์ที่ยึดคืนมาจากผู้ครอบครองไม่ถูกต้องมี 3 แปลง เนื้อที่รวม 2,978 ไร่ จัดสรรให้เกษตรกรได้ 389 ครัวเรือน)

  แต่เนื่องจากที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่เชิงเขา มีก้อนหินใหญ่น้อยกระจายอยู่เต็มพื้นที่ รวมทั้งฝังตัวอยู่ใต้ผืนดิน จึงไม่เหมาะนักหากจะใช้ปลูกพืชเป็นอาชีพหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ จึงเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านที่ได้รับที่ดินเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อส่งขาย โดย ส.ป.ก.จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 2 ไร่ 2 งาน แบ่งพื้นที่ไว้ปลูกบ้านชั้นเดียว ยกพื้น ขนาดประมาณ 5X7 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนที่เหลือแบ่งไว้ปลูกผักสวนครัว สมุนไพร ไม้ผล มะขามเปรี้ยว มะขามป้อม ฯลฯ ปลูกต้นหม่อนและกระถินสำหรับเอาไว้เลี้ยงแพะ และจะมีอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น เลี้ยงปลาดุก กบ ในบ่อซีเมนต์

  ส่วนการเลี้ยงแพะนั้น กระทรวงเกษตรฯ จัดสรรงบให้ชาวบ้านกู้ยืมรายละ 217,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อนำมาสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ และเป็นค่าพันธุ์แพะตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 30 ตัว เป็นแพะเนื้อหรือแพะขุนซึ่งตลาดยังมีความต้องการอีกมาก และยังดูแลง่ายกว่าแพะนม เมื่อเลี้ยงแพะได้ประมาณ 6 เดือน แพะจะมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 20 กิโลกรัม สามารถจับขายได้ ส่วนเงื่อนไขการกู้เงินมาเลี้ยงแพะนั้น ในช่วง 2 ปีแรก เกษตรกรไม่ต้องผ่อนชำระคืน ปีที่ 3 ชำระคืน 20% ปีที่ 4 ชำระคืน 30% และปีที่ 5 ชำระคืน 50%

  พรชัย ค้ำชู อายุ 39 ปี รองประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด ในฐานะครูสอนอาชีพการเลี้ยงแพะและเกษตรกรในที่ดิน ส.ป.ก. กล่าวว่า ตนเคยไปฝึกอบรมการเลี้ยงแพะและศึกษาดูงานที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มาก่อน เห็นว่าอาชีพนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ โดยแต่ละครอบครัวจะได้รับแพะตัวเมีย 30 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว เพื่อให้ผสมพันธุ์กัน และออกลูกมาให้เลี้ยงและนำไปขายต่อ

  ส่วนอาหารแพะ แต่ละครอบครัวก็จะปลูกกระถินและต้นหม่อนเอาไว้เลี้ยงแพะ และยังมีแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์รวมภายในโครงการ เนื้อที่ประมาณ 1,400 ไร่ เพื่อให้เป็นอาหารแพะ ส่วนสูตรอาหารขุนจะใช้ต้นกระถิน ต้นหม่อน หญ้าเนเปียร์ รวมทั้งหัวมันสำปะหลังตากแห้ง นำมาโม่ผสมกันให้แพะกิน

  “แม่แพะ 1 ตัว ปีหนึ่งจะออกลูก 2 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 1 ตัว เมื่อเลี้ยงได้ 6 เดือนก็สามารถจับไปขายได้ ราคาขายประมาณกิโลกรัมละ 120 บาท ตัวหนึ่งหนักไม่ต่ำกว่า 20 กิโลกรัม ฉะนั้น แพะ 1 ตัวจะขายได้ประมาณ 2,400 บาท หากมีลูกแพะขุน 30 ตัว เพียง 6 เดือนก็จะขายได้เงินไม่ต่ำกว่า 72,000 บาท” พรชัยยกตัวอย่าง

  ส่วนวิธีการเลี้ยงแพะนั้น นายพรชัยบอกว่าจะใช้วิธีเลี้ยงแบบระบบปิด คือเลี้ยงในโรงเรือนยกพื้น เพื่อป้องกันการติดโรค และจะมีสัตวแพทย์มาตรวจโรคทั้งในระหว่างการเลี้ยงและก่อนการจับขาย เพื่อให้ได้แพะปลอดโรค มีสุขภาพแข็งแรง ตรงกับความต้องการของตลาด ส่วนด้านการขาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยหาตลาดให้ โดยเฉพาะตลาดทางภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิม และตลาดยังมีความต้องการเนื้อแพะอีกมาก
  “ผมไปดูการเลี้ยงแพะเนื้อที่ อ.สวนผึ้ง ได้คุยกับคนเลี้ยงแพะรายหนึ่ง เขาเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนเขาทำธุรกิจ แต่ล้มเหลว มีหนี้สินประมาณ 3 ล้านบาท จึงกู้ยืมเงินจากญาติเอามาเลี้ยงแพะเนื้อ ตอนแรกเลี้ยงประมาณ 100 ตัว พอได้ผลดีจึงขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพียงแค่ 3 ปี ตอนนี้เขามีแพะประมาณ 300 ตัว และปลดหนี้สินได้หมดแล้ว ผมก็ตั้งความหวังว่า จากแพะ 32 ตัว ผมจะต้องทำให้สำเร็จเหมือนเขาให้ได้” พรชัยกล่าวทิ้งท้าย.

 • เปลว สีเงิน

  นี่ก็เข้ามาวันที่ ๒๐ กันยาแล้ว นับไปอีก ๗ วัน.......... ถึงตอน ๙ โมงเช้า วันที่ ๒๗ กันยา ก็จะรู้ "ยิ่งลักษณ์" อยู่ไหน? เพราะ "ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" นัดให้มาฟังคำพิพากษาวันนั้น หลังจากอ้าง โรค "น้ำในหูไม่เท่ากัน" เบี้ยวไม่ไปตามศาลนัดครั้งแรก เมื่อ ๒๕ สิงหา ทางพฤตินัย ทุกคนลงความเห็นว่า เธอหนีออกนอกประเทศไปแล้ว! แต่ทางนิตินัย ยังฟันธงไม่ได้ว่า "เธอหนี"!?
 • บทบรรณาธิการ

  กรณีเหตุการณ์คนร้ายวางระเบิดปล้นเงินตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ ที่ตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขากรุงเทพกรีฑา ซอยกรุงเทพกรีฑา 35 เขตประเวศ ถูกคนร้ายวางระเบิดเพื่อนำเงินในตู้เอทีเอ็มทั้งหมด 481,700 บาทไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันพุธที่ผ่านมา
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ตำรวจ 191 บุกจับ ‘เอมี่’ อดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี 06ดาราสาวผู้โด่งดังจากละครทีวีธิดาวานร ขณะเสพยาไอซ์ เจอข้อหาร่วมค้ากับแฟนหนุ่มด้วย
  แม่ลูกรุมด่าตำรวจหลังถูกจับทำผิดกฎจราจรจ๋อยไปตามระเบียบ ศาลสั่งจำคุกคนละ 1 เดือน ปรานีสารภาพเหลือรอลงอาญา ปรับลูกชาย 9,200 บาท ส่วนแม่เจอ 5 พัน รับวู่วามไปหน่อย
  ตำรวจโรงพักโพธิ์กลางเตรียมออกหมายเรียก นศ.แพทย์รับทราบข้อกล่าวหากระทำทารุณสัตว์ หลังได้รับรายงานผลการตรวจยาในกระเพาะสุนัขพบเป็นยาลดความดัน
 • x-cite inside

  อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มากกว่า 100 คน ระดมสมองและลงแรงร่วมกันรังสรรค์ประติมากรรมช้าง 10 ตระกูล และช้างหิมพานต์ ประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เป็นอีกครั้งที่บุคคลที่เคยถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่าง อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ผู้เคยร่วมเล่นดนตรีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวง อ.ส.วันศุกร์ มาเป็นเวลานาน และได้ก่อตั้ง "มูลนิธิคีตรัตน์" ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและศิลปะของในหลวงรัชกาลที่ 9
  รางวัล "อิก โนเบล" ครั้งที่ 27 ประกาศผลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ผู้ชนะได้แก่งานวิจัยว่าแมวเป็นของแข็งหรือของเหลวกันแน่, การใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองของออสเตรเลียรักษาอาการกรน