ยุทธศาสตร์ชาติในกำมือทหาร

 • Monday, September 4, 2017 - 00:00


  เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างทันทีทันควัน เมื่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 12 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหน้าเดิม แม้จะมีชื่อของศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด เพิ่มเติมรวมทั้งภาคเอกชนอย่างนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก็ตาม

  การตั้งข้อกังขาจนถึงข้อสังเกต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปในด้านลบมากกว่าด้านบวกนั้น ก็เพราะเนื่องจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเปรียบเสมือน "ซูเปอร์บอร์ด" ของชาติที่จะกำหนดและวาดอนาคตของประเทศในระยะเวลา 20 ปี ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล มาตรา 120 กำหนดให้การจัดทำงบประมาณของรัฐบาล ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรา 162 กำหนดให้คำแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป ต่อที่ประชุมรัฐสภา ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรา 270 ได้กำหนดให้ ส.ว.ชุดแรกจำนวน 250 คน ที่หัวหน้า คสช.แต่งตั้งมา มีอำนาจในการเร่งรัดให้รัฐบาลชุดต่อๆ ไป ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ

  นอกจากนั้น พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรา 5 กำหนดให้การจัดทำนโยบาย งบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนงานด้านความมั่นคง หรือแผนอื่นใดของรัฐบาล ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ยังต้องกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ มาตรา 26 กำหนดขั้นตอนการลงโทษของผู้ไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าอาจมีความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา

  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจึงไม่แตกต่างจากผู้กำหนดชี้ชะตาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมือง นับจากวันนี้ไป ด้วยแนวคิดที่ว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติไว้ ทำให้การกําหนดนโยบายสาธารณะมีลักษณะ "ทีใครทีมัน" กล่าวคือ พรรคการเมืองที่เข้ามาทําหน้าที่ฝ่ายบริหารมักให้ความสําคัญกับนโยบายที่ตนเองได้หาเสียงไว้กับประชาชนเป็นหลัก เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาลใหม่ก็จะผลักดันนโยบายของตนเองตามที่ได้หาเสียงไว้ โดยไม่สนใจที่จะสานต่อนโยบายที่ได้ดําเนินไปแล้วจากผู้บริหารชุดก่อน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม่มีการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่ชัดเจน แต่เป็นการตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก และเน้นนโยบายหรือมาตรการที่เกิดผลในระยะสั้น โดยเฉพาะนโยบายประชานิยม เพื่อรักษาฐานคะแนนเสียง

  ด้วยหลักการและแนวคิดที่อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างมีทิศทางจากเดิมสะเปะสะปะขึ้นกับความพึงพอใจของผู้กุมอำนาจบริหารนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตาม คำถามที่ยังคงต้องหาคำตอบคาใจก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนหน้าเก่าหน้าเดิม สวมชุดทหาร รวมทั้งพรรคพวกในแวดวงข้าราชการ ที่มักจะจำกัดวิสัยทัศน์อยู่ในมุมของความมั่นคง จนกลายเป็นความหวาดระแวง ที่สำคัญ ผลงานการบริหารราชการแผ่นดินในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 ฟ้องบอกค่อนข้างชัดเจนว่า มองทุกปัญหาเป็นเรื่องการเมือง ก้าวไม่พ้นระบอบทักษิณ แล้วประเทศชาติจะเดินหน้าได้อย่างไร จริงไหม??.

 • เปลว สีเงิน

  แหม....ชาวโซเชียลตามติดยิ่งกว่าคู่จิ้น! เสียงกริ๊ดดังไล่หลังยิ่งกว่าฉาก “แจ็ค"กับ"โรส” ยืนกอดกันบนหัวเรือไททานิก "บิ๊กตู่" กับ "บิ๊กป้อม" ไม่เจอหน้ากันหลายวัน วานนี้(๒๐ พฤศจิกายน) ไฟต์บังคับต้องไปเจอกันบนเรือหลวงถลาง
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว