180 วัน เลือกกก.บห.พรรค ปมเร่ง คสช.ปลดล็อก

 • Tuesday, October 10, 2017 - 11:47

  การประชุมบอร์ดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นัดแรกหลังมีการปรับเปลี่ยนบอร์ด คสช.ตามตำแหน่งจากการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของบิ๊กทหารบางคน เช่น ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 10 ต.ค.นี้ กลายเป็นที่สนใจกันว่า ท้ายสุด คสช.จะมีการผ่อนคลาย กฎเหล็ก ที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมการเมือง เช่น ประชุมใหญ่พรรค-การรับสมัครสมาชิกพรรค ที่ถึงเวลานี้กฎเหล็กดังกล่าวใช้มา 3 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา พรรคการเมือง-นักการเมือง ได้เรียกร้องให้ คสช.ยกเลิกประกาศดังกล่าวได้แล้ว โดยเฉพาะตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่ คสช.ก็ยังตรึงกฎเหล็กดังกล่าว ไว้มาตลอด

  ทว่า มารอบนี้กระแสเรียกร้องจากพรรคการเมืองดูจะมีน้ำหนักมากขึ้น จากผลพวงที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับ พ.ศ.2560 ไปแล้วเมื่อ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา

  ซึ่งในกฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว มาตรา 141 บัญญัติสิ่งที่พรรคการเมืองต้องดําเนินการในเรื่องและภายในระยะเวลา โดยสาระสำคัญอยู่ใน 141 (6) ที่บัญญัติว่า

  "จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทําคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ

  การประชุมใหญ่ดังกล่าวนอกจากต้องดําเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่ใช้บังคับอยู่แล้ว ต้องมีหัวหน้า สาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 4 สาขา และมีสมาชิกของพรรคการเมืองซึ่งรวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่า 250 คน เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคด้วย"

  ที่ก็คือ หลังจากกฎหมายพรรคการเมืองประกาศใช้แล้ว พรรคการเมืองต้องมีการประชุมใหญ่เพื่อจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับและจัดทําคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง และที่สำคัญต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรค เช่น หัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง ตามข้อบังคับของพรรคการเมืองที่แก้ไขใหม่

  โดยกฎหมายเขียนไว้ว่า การดำเนินการดังกล่าว พรรคการเมืองต้องทำภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.พรรคการเมืองใช้บังคับ ที่ก็คือนับไปจาก 7 ต.ค. อีกภายในไม่เกิน 6 เดือนนั่นเอง

  จึงทำให้พรรคการเมืองเริ่มประสานเสียง ต้องการให้ คสช.ส่งสัญญาณให้ชัดว่า จะมีการปลดล็อกเมื่อใด เพราะกระบวนการดังกล่าว พรรคต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวพอสมควร โดยหากไม่ทำ หรือทำไม่ทัน ก็อาจมีผลทำให้พรรคการเมืองเสี่ยงจะโดนเอาผิดตามกฎหมาย อาจถึงขั้นยุบพรรคได้

  ท่าทีของฝ่าย คสช.นั้น พบว่า ในบอร์ด คสช.เอง ก็ยังไม่เป็นเอกภาพ อย่าง บิ๊กป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม ที่แสดงท่าทีไม่ต้องการให้มีการปลดล็อกพรรคการเมืองมาตลอด ก็ยังยืนกรานท่าทีเช่นเดิม

  ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ปลดล็อก ให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้ เพราะการจัดทำกฎหมายลูกยังไม่เสร็จ อยากถามว่าจะปลดล็อกให้ได้อย่างไร อีกทั้งยังไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ เพราะเรายังมีเวลาอีกปีกว่า
  ขณะที่ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่เป็น บอร์ด คสช. ด้วย กลับบอกว่า ภายใน 1-2 วันนี้ คสช.จะมีคำสั่งออกมาเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าว และให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้ ส่วนเงื่อนไขจะออกมาอย่างไร ยังไม่ทราบ อยากให้รอคำสั่งอย่างเป็นทางการ

  เช่นเดียวกับ "วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี-มือกฎหมายคนสำคัญของ คสช." ที่ย้ำว่า ขอให้พรรคการเมืองรอสักระยะ เพราะเมื่อ พ.ร.บ.พรรคการเมืองได้กำหนดไว้ว่า พรรคการเมืองจะต้องทำเรื่องต่างๆ ภายในกรอบเวลากี่วัน เช่น 90 วัน 180 วัน ส่วนพรรคการเมืองใหม่สามารถหาสมาชิก 500 คน แล้วจดทะเบียนได้ แม้เวลานี้อาจติดขัดคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม ซึ่งรัฐบาลรับทราบถึงปัญหานี้ ขณะเดียวกัน ช่วงเดือน ต.ค.นี้จะมีพระราชพิธีสำคัญ จึงขอให้พรรคการเมืองรอสักพัก ยืนยันว่าไม่กระทบต่อกรอบเวลาที่พรรคการเมืองจะดำเนินการเรื่องต่างๆ

  ก็คาดได้ว่า คสช.-ฝ่ายกฎหมาย กำลังหาช่องทางดำเนินการอยู่ เพื่อทำให้พรรคการเมืองไม่ติดล็อก จนดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้ โดยก็มีความเป็นไปได้ว่า จะมีความชัดเจนมากขึ้น หลังผ่านพ้นช่วงเดือนตุลาคมไปแล้ว ภายใต้วิธีการที่ คสช.เชื่อว่า เมื่อปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้แล้ว สถานการณ์ต้องนิ่งสำหรับ คสช.

 • เปลว สีเงิน

  ยังไม่ถึงวันที่ ๒๖ ตุลา........... กรุงเทพฯ ก็เริ่ม "คับแคบ" ตั้งแต่วันที่ ๒๓ แล้ว! เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ประชาชนไม่เป็นแสน-เป็นล้านหรือนี่ ที่ต่างมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ด้วยใจประสงค์ตรงกัน?
 • บทบรรณาธิการ

  พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แนะนำหนทางสู่การตระหนักรู้และทำในสิ่งที่ควรเพื่อเดินหน้าต่อไปในห้วงแห่งความโศกเศร้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  หนุ่มชาวนครปฐมทำทอง1บาทหล่นหาย แต่โชคดีได้รับคืนหลังนายกอบต.สระพัฒนา เก็บได้ระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ก่อนติดต่อส่งคืนเจ้าของขอบคุณ "สมกับเป็นตัวแทนชาวบ้าน"
  หน่วยเฉพาะกิจโชคชัย จังหวัดชุมพรจับพ่อค้ายาบ้า "แก๊งหนุ่ม ซอมบี้" ยึดของกลางยาบ้าตราแอปเปิ้ลร่วมหมื่นเม็ด เผยเดือนเดียวจับ 25 คดี
  ชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม “สานต่อคำสอนพ่อ” นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล ทำเป็นปะการังเทียมให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง