กอร.พระราชพิธีแจงขั้นตอนถวายดอกไม้จันทน์

 • Thursday, October 12, 2017 - 16:06

  12 ต.ค. 60 .ที่กระทรวงกลาโหม กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กอร.พระราชพิธีฯ)จัดแถลงข่าวการจุดพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่ กทม. ต่างจังหวัดและ ต่างประเทศ รวมถึงแนวทาปฏิบัติในการถวายดอกไม้จันทน์ และการอำนวยความสะดวกประชาชน โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย น.ส.สุทธิภา นาเจริญ ผอ.กองกลาง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ

  น.ส. สุทธิภา กล่าวว่า กทม. จัดพื้นที่รองรับประชาชนในการเข้าถวายดอกไม้จันทร์ใน กทม. เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ พระเมรุมาศจำลอง9แห่ง 1.พระลานพระราชวังดุสิต 1 แห่ง 2.สี่มุมเมืองสนามหลวง4แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม สวนนาคราภิรมย์ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่1 ลานคนเมือง 3.สี่มุมเมืองกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ประกอบด้วย สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)พุทธมณฑล ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนั้น ยังมีซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่16ซุ้ม ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง 26 ซุ้ม ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ 62ซุ้ม

  น.ส. สุทธิภา กล่าวต่อว่า พร้อมจัดจุดพักคอยให้ประชาชน ก่อนเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ที่พระจิตกาธาน (ที่วางดอกไม้จันทร์) บริเวณเมรุมาศจำลองไว้แล้ว เช่น ที่พระเมรุมาศจำลองบริเวณลานคนเมือง กทม. ได้จัดพื้นที่พักคอยไว้ที่ วัดสุทัศน์ฯ โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนภารตะ เป็นต้น โดยจุดดังกล่าวจะจัดเตรียม อาหาร และเครื่องดื่มในเบื้องต้นไว้ให้ แต่จะไม่มีการบริการอาหารบริเวณในจุดวางดอกไม้จันทร์ และเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่จะเชิญให้ประชาชนเข้าไปยังเมรุมาศจำลองเพื่อวางดอกไม้จันทร์ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามกำหนดเวลาที่วางไว้เป็นช่วงๆ

  น.ส. สุทธิภา กล่าวว่า โดยจะเริ่มต้นให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทร์ตามจุดต่างๆ ในวันที่ 26 ต.ค. เวลา 09.00 น. ถึงประมาณเวลา 16.30 น.จะหยุดพักในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จที่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวงพื้นที่ประกอบพิธี หลังจากนั้นจะเปิดให้ถวายดอกไม้จันทร์ได้อีกครั้งเวลา 18.00 น. และเวลา 22.00 น. เป็นช่วงพระราชทานเพลิงพระศพจริง จะมีการหยุดช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจะอัญเชิญดอกไม้จันทร์ของประชาชนทุกท่านที่ร่วมถวายตลอดทั้งวันไปเผาที่พระจิตกาธาน ที่จัดสร้างขึ้นที่เมรุมาศท้องสนามหลวง และ เมรุมาศจำลองทั้ง 8 แห่ง ( ยกเว้นหน้าพระลานพระราชวังดุสิต) รวมถึงเขตต่างๆและวัดที่มีการสร้างจิตกาธาน ที่ได้เตรียมไว้ จากการประเมิน แต่ละจุดสามารถเผาได้ประมาณ3 แสนดอก

  น.ส. สุทธิภา กล่าวว่า ผู้ถวายดอกไม้จันทร์ ควรแต่งกายด้วยความเรียบร้อย ใส่รองเท้าคัทชู หุ้มส้น ไม่ควรใส่รองเท้าแตะ และ กทม.ห่วงใยสุขภาพของประชาชน ซึ่งในวันดังกล่าวอาจมีฝนตก จึงขอให้ประชาชนเตรียมร่ม หรือเสื้อกันฝนมาด้วย และถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมน้ำหรืออาหารติดตัวมาด้วยก็จะสะดวกในเบื้องต้น สำหรับสุขานั้นได้จัดเตรียมไว้ ทั้งสุขาเคลื่อนที่ และในส่วนต่างๆในทุกส่วนที่ได้ประสานไว้ ส่วนหน่วยแพทย์ได้มีการเตรียมพื้นที่ ใกล้กับเมรุมาศจำลอง ซุ้มขนาดใหญ่ และซุ้มขนาดกลาง รวมถึงวัดต่างๆทั่วพื้นที่ใกล้ซุ้มที่จัดไว้ ในกรณีฉุกเฉินก็จะมีรถเข้าไปรับผู้ป่วยออกมาตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดเตรียมไว้

  ขณะที่ นายนิสิต กล่าวว่า ในส่วนของต่างจังหวัดนั้น การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 76 จังหวัด โดยเสร็จแล้ว100 % จำนวน 56 แห่ง เหลืออีก 20 แห่ง มีความคืบหน้าประมาณ 95 % โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ต้องแล้วเสร็จทั้งหมด 100 %ภายในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ส่วนซุ้มดอกไม้จันทร์นั้น มีทั้งหมด 802 แห่ง แบ่งเป็นขนาดกลาง 649 แห่ง และขนาดเล็ก 153 แห่ง ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 95 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. สำหรับพระจิตกาธาน หรือเตาเผาดอกไม้จันทน์จะก่อสร้างทั้งหมด 878 แห่ง โดยสร้างอยู่ใกล้กับพระเมรุมาศจำลองจะต้องแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 20 ต.ค.นี้

  นายนิสิต กล่าวต่อว่า สำหรับดอกไม้จันทน์พระราชทาน ขณะนี้มีทั้งสิ้น 61 ล้านดอก เชื่อมั่นว่าเพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ โดยขณะนี้ได้จัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ส่วนมาตรการดูแลประชาชนนั้น กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะเหตุฝนตก อย่างไรก็ตามยืนยันว่าสถานที่วางดอกไม้จันทน์ และพระเมรุมาศจำลองนั้นมีครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งจะมีการติดตั้งจอแอลอีดีไว้เพื่อให้มีบรรยากาศเหมือนกับส่วนกลางมากที่สุด ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพราะเราทำเพื่อให้สมพระเกียรติที่สุด

  ด้าน น.ส.บุษฎี กล่าวว่า ในส่วนของดอกไม้จันทร์ได้ให้ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ทุกแห่งได้มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ล่วงหน้าเพื่อเป็นช่อดอกไม้จันทร์ พิเศษ ในนามของผู้แทนส่วนราชการหรือที่เรียกว่าทีมประเทศไทยในประเทศนั้นๆ รวมถึงเป็นตัวแทนชุมชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ได้อธิษฐานช่อดอกไม้จันทน์ และขณะนี้สถานทูตกงสุลใหญ่ทุกแห่งได้จัดส่งช่อดอกไม้จันทร์ กลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 96 ช่อ จาก 94 แห่งจาก สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติ เจนีวา นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คณะผู้แทนไทยประจำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงช่อดอกไม้จันทน์จากตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจในต่างประเทศ จำนวน 94 ช่อ และ ในวันนี้ทางตัวแทนกระทรวงต่างประเทศ จะนำช่อดอกไม้พิเศษนี้มอบให้สำนักพระราชวังในวันนี้ และจะเชิญไป ถวาย ที่ขอเครื่องพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

  น.ส.บุษฎี กล่าวว่า นอกจากนี้ในทุกประเทศได้มีกำหนดสถานที่ ในการจัดพิธีจริง เช่น กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ที่วัด พระเชตุวัน วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี อย่างไรก็ตามพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ จะจัดในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่จะไม่จัดก่อนกำหนดพระราชพิธี ในวันที่ 26 ตุลาคม ตามในประเทศไทย นอกจากนี้ในทุกทุกประเทศจะมีการติดตั้งจอแอลอีดีเพื่อถ่ายทอด สด เพื่อจะได้เห็นการดำเนินพระราชพิธีในกรุงเทพมหานคร.

 • เปลว สีเงิน

  นี่....เขาเล่นกันเป็นทีม คดีที่ "ลุงตู่" ให้เจ้าหน้าที่ใน คสช.แจ้งความให้ดำเนินคดี "หมวดเจี๊ยบ" ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็น "ทิวากรดำรง" ในความผิดเข้าข่าย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๒) และข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ หลังไปโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์ ลุงตู่ว่า
 • บทบรรณาธิการ

  จากกรณีคดีอลเวงแย่งชิงสิทธิ์ลอตเตอรี่เงินรางวัล 30 ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างนายปรีชา ใคร่ครวญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่อ้างว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง แต่ปรากฏว่าสลากชุดดังกล่าวหายไป
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เมียสารภาพลดโทษจำ25ปี คดีจนท.ล่อซื้อยาไอซ์ปี59เล่าต๋าราชายาเสพติดชดใช้กรรม ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตคดีค้ายาไอซ์ปี 59 หลังเจ้าหน้าที่ปลอมตัวล่อซื้อ เมียถูกจำคุก 25 ปีและชดใช้เงิน 2.5 ล้าน ขณะที่ลูกชายกับสมุนเจอประหารชีวิตหลังยืนกรานต่อสู้คดี
  เกิดเหตุระทึกในสนามบินสุวรรณภูมิ หญิงสาวชาวยุโรปปีนสลิงชั้น 6 อาคารผู้โดยสารสูง 20 เมตรห้อยโหนท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้เห็นเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่พยายามเจรจา 2 ชม.ไม่เป็นผลก่อนร่วงลงมา
  ตำรวจตามตะครุบเจ้าหนี้โหดเผาบ้านลูกหนี้ไลฟ์โชว์เฟซบุ๊ก เพื่อนคนถ่ายคลิปพลอยเข้าปิ้งไปด้วย ที่แท้เหยื่อก็เป็นเพื่อน ยืมเงิน 1 หมื่นบาทแล้วไม่ไปกรีดยางใช้ตามสัญญา ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็แก้เกี้ยวแค่หยอกกัน
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"