เปิดรับฟังปฏิรูป ชี้ตร.ไร้มารยาท ขวางอัยการคุม

 • Friday, October 13, 2017 - 00:00


  นายกฯ ถกหน่วยงานร่างกฎหมายกำชับให้พิจารณาทันกรอบเวลาพร้อมเปิดรับฟังตาม รธน. ม.77 อย่างเคร่งครัด กก.ปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมเปิดตู้ ปณ.-เว็บไซต์รับความเห็น 7 ประเด็น ถึง 24 ธ.ค. ก่อนส่งให้ กก.ยุทธศาสตร์ ขณะที่ คป.ตร.จวกตำรวจใหญ่ไร้มารยาทสร้างความสับสน ขัดขวางมติอนุ กก.ที่เห็นชอบให้อัยการควบคุมตรวจสอบสำนวนคดีสำคัญหรือที่มีการร้องเรียนตั้งแต่เกิดเหตุ

  ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 12 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอาชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เรียกนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีอื่นๆ อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์, พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน, นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.การคลัง, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าหารือที่ห้องเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า

  ภายหลังการประชุม นายดิสทัตเปิดเผยว่า เป็นการติดตามสอบถามความคืบหน้ากฎหมายต่างๆ ที่อยู่ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยนายกฯ ได้กำชับให้พิจารณากฎหมายตามกรอบระยะเวลาเท่านั้น

  ด้านนายวิษณุเปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่นายกฯ ได้แจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาก่อนแล้วว่า เมื่อโรดแมประยะเวลาที่เหลือจากนี้ไปมีประมาณเท่าไหร่ ต้องการติดตามความคืบหน้าของกฎหมายฉบับต่างๆ วันนี้กฎหมายที่รัฐบาลได้เสนอ สนช.และออกมาใช้บังคับแล้วประมาณ 250 ฉบับ และยังเหลืออีกกี่ฉบับที่จะไปสภาฯ ขณะนี้ค้างอยู่ที่กฤษฎีกากี่ฉบับ และจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 1 ปีนี้สามารถดำเนินการไปได้ขนาดไหน เพราะไม่ใช่จะไปสภาฯ ในเดือนสุดท้ายของปี 61 แต่ต้องไปก่อน เพราะต้องใช้เวลานำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและประกาศใช้ได้ทัน จึงนั่งไล่กันในวันนี้ และขอให้รัฐมนตรีบางท่านช่วยไปกำกับ กำชับเจ้าหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  รองนายกฯ กล่าวว่า ไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษ แต่ที่มีการพูดถึงคือเรื่องกฎหมายแรงงานต่างด้าว เพราะคำสั่ง คสช.ได้ยืดไปจนถึงสิ้นปีนี้ ในเดือน พ.ย.คงจะเสร็จเรียบร้อย และการประกาศใช้มีได้ 2 ทางคือ ออกเป็นพระราชกำหนดและการเสนอสภาฯ นายกฯ ได้กำชับว่า ขอให้ทุกฝ่ายเคร่งครัด ทำตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในการเปิดรับฟังความคิดเห็น เช่น กฎหมายทรัพยากรน้ำก็อาจจะให้สภาฯ ช่วยกรุณารับฟัง และนี่เป็นสิ่งที่เป็นห่วง ตอนนั้นยังไม่มีมาตรา 77 จึงยังไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น วันนี้จึงได้ตกลงกันว่า ให้คณะกรรมการไปจัดการรับฟังความคิดเห็นด้วย

  ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม แถลงว่า คณะกรรมการเปิดช่องทางเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม, ตำรวจ เพื่อจัดทำเป็นแผนการปฏิรูปและแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม http://reform.coj.go.th, ผ่านเว็บเพจการปฏิรูปประเทศ และผ่านตู้ ปณ.33 รัฐสภา 10400 โดยมีหัวข้อที่ต้องการความเห็น 7 ประเด็น คือ

  1.ระยะเวลาทำงานของกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมไม่ล่าช้า 2.กลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย 3.กลไกบังคับใช้กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ำ 4.กลไกใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมในสังคม 5.การถ่วงดุลการสอบสวนคดีอาญาระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ รวมถึงระยะทำคดีเพื่อไม่ให้ขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นการปฏิบัติหน้าที่ 6.ให้นำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งจัดบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่า 1 หน่วยงานที่มีอิสระจากกัน และ 7.เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมให้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

  "การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้นจะจัดรับฟังความเห็นผ่านทางเวทีสัมมนาช่วงกลางเดือน พ.ย.นี้ และการรับฟังความเห็นทั้งหมดทุกหัวข้อจะรับฟังไปจนถึงวันที่ 24 ธ.ค. ก่อนวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปและนำเสนอให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาต่อไป มั่นใจว่าหากประชาชนให้ความสำคัญต่อการแสดงความเห็นเพื่อกำหนดแผน และสร้างกระบวนการปฏิรูป และมีทิศทางยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน การรัฐประหารหากไม่จำเป็นจะไม่เกิดขึ้นอีก" พล.ต.ท.อำนวยกล่าว

  ด้านเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) หรือ Police Watch ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ได้เห็นชอบในหลักการให้อัยการมีอำนาจตรวจสอบ ควบคุมการสอบสวนของตำรวจในคดีสำคัญ จำเป็น หรือเมื่อได้รับการร้องเรียนตั้งแต่เกิดเหตุ หลังจากมีมติของเสียงส่วนใหญ่ดังกล่าวกลับมีตำรวจผู้ใหญ่ที่เป็นเสียงส่วนน้อยให้ข่าวผ่านสื่อมวลชนว่าอัยการไม่พร้อมที่จะสอบสวนร่วมกับตำรวจตลอด 24 ชั่วโมงนั้น นอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทแล้วยังเป็นการให้ข้อมูลเท็จต่อประชาชนเพื่อให้เกิดความสับสนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูป

  "จากกรณีดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจสอบหรือควบคุมการสอบสวนในคดีสำคัญที่จำเป็น หรือเมื่อมีการร้องเรียนเท่านั้น มิใช่การไปร่วมสอบสวนกับตำรวจแต่อย่างใด ซึ่งคดีที่จำเป็นต้องตรวจสอบเช่นนี้มีเกิดขึ้นไม่มากนัก ซึ่งไม่น่าจะเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในชนบท ทั้งนี้ อัยการมีอำนาจสั่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อได้รับสำนวนจากตำรวจอยู่แล้ว เพียงแต่ปฏิรูปให้สั่งได้ตั้งแต่เกิดเหตุในคดีสำคัญ หรือเมื่อมีการร้องเรียน เพื่อป้องกันการบิดเบือนพยานหลักฐาน ซึ่งทางอัยการยืนยันว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติได้จริง ผู้ที่ต้องการเห็นกระบวนการยุติธรรมสุจริตเที่ยงธรรมย่อมต้องสนับสนุน จึงขอให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเร่งปฏิรูปงานสอบสวนตามแนวทางดังกล่าวด้วย" แถลงการณ์ระบุ.

 • เปลว สีเงิน

  ยังไม่ถึงวันที่ ๒๖ ตุลา........... กรุงเทพฯ ก็เริ่ม "คับแคบ" ตั้งแต่วันที่ ๒๓ แล้ว! เมื่อถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" ประชาชนไม่เป็นแสน-เป็นล้านหรือนี่ ที่ต่างมุ่งหน้าสู่สนามหลวง ด้วยใจประสงค์ตรงกัน?
 • บทบรรณาธิการ

  พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ แนะนำหนทางสู่การตระหนักรู้และทำในสิ่งที่ควรเพื่อเดินหน้าต่อไปในห้วงแห่งความโศกเศร้าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในหัวข้อ รับมือกับความเศร้าโศกในยามสูญเสีย
 • เอ็กซ์-ไซท์

  หนุ่มชาวนครปฐมทำทอง1บาทหล่นหาย แต่โชคดีได้รับคืนหลังนายกอบต.สระพัฒนา เก็บได้ระหว่างเดินทางไปวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ก่อนติดต่อส่งคืนเจ้าของขอบคุณ "สมกับเป็นตัวแทนชาวบ้าน"
  หน่วยเฉพาะกิจโชคชัย จังหวัดชุมพรจับพ่อค้ายาบ้า "แก๊งหนุ่ม ซอมบี้" ยึดของกลางยาบ้าตราแอปเปิ้ลร่วมหมื่นเม็ด เผยเดือนเดียวจับ 25 คดี
  ชาวประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม “สานต่อคำสอนพ่อ” นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล ทำเป็นปะการังเทียมให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน
 • x-cite inside

  บรรยากาศแห่งความทรงจำ ความรู้สึก และหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเหล่าพสกนิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดการหลอมรวมใจของคนไทยในการ “ทำดีตามรอยพ่อ” เพื่อแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า ความอาลัยรัก ให้เป็นพลังในการสานต่อพระราชปณิธานในพระองค์ท่าน
  นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ทำบัตรเชิญสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค.นี้ โดยจัดพิมพ์จำนวน 5,000 ใบ
  เวียนมาบรรจบครบวาระ 1 ปี ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต แต่พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกดวง