อลังการเปิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

 • Sunday, November 19, 2017 - 00:00


  จากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Year 2018” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานหลักสนับสนุนการท่องเที่ยวจึงกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักคิดข้างต้น ด้วยการผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงความเป็นไทย มุ่งเน้นเป็นเจ้าบ้านที่ดี และดำรงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามควบคู่รักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

  โดยในวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ มีพิธีเปิดงาน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะทูตานุทูต แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมชม 6 ขบวนแห่ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน “ สุดยิ่งใหญ่อลังการ

  พลเอกธนะศักดิ์กล่าวว่า ประเทศไทยมีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน ความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงอัธยาศัยไมตรีของคนไทยที่มีความเป็นมิตรและยิ้มแย้ม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์แบบวิถีไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-1 มกราคม 2562

  ทั้งนี้ มีสาระสำคัญในการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง

  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” นี้ เป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาลระดับโลก ที่จะจัดภายในประเทศตลอดทั้งปี นำเสนอในรูปแบบขบวนแห่ 6 ขบวน ประกอบกับนักแสดงกว่า 1,000 คน โดยเริ่มจากแยกปทุมวัน เคลื่อนผ่านถนนพระราม 1 สู่แยกราชประสงค์ และสิ้นสุดที่สวนลุมพินี รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

  สำหรับขบวนแห่ประกอบด้วย 6 ขบวนหลัก ได้แก่ ขบวนตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”, ขบวนประเพณีไทย 5 ภาค, ขบวนอรรถรสไทย, ขบวนสีสันเทศกาล, ขบวนกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และขบวนเจ้าบ้านที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

  ขบวนที่ 1 ขบวนตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทยฯ ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ประดับไฟสวยงาม ร่วมขบวนโดยนางสาวนิษฐา (มิว) จิรยั่งยืน นักแสดงชื่อดัง เป็นนางประทุมวดี อัญเชิญตราสัญลักษณ์บนดอกบัวในสระโบกขรณี สื่อถึงสายสัมพันธ์ ความห่วงใยรักใคร่ และผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่น เพราะความรักใคร่ปรองดองของคนไทยจะทำให้มีความสุข

  พร้อมขบวนพิธีเปิดกับการแสดงโขน ตอน บทพากษ์ พระอินทร์ชมเมือง เสมือนดั่งการเสด็จลงมาของเหล่าเทพเทวดา เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยพระอินทร์เสด็จมาบนหลังช้างเอราวัณ ซึ่งช้างยังเป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมี และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทย

  ขบวนที่ 2 ขบวนประเพณีไทย 5 ภาค รถนำประกอบด้วยสถาปัตยกรรมไทยและประติมากรรมในประเพณีไทยทั้ง 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จำลองวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบประเพณีรับพระธาตุเจ้าเข้าเวียง เป็นการจำลองขบวนอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทองเข้าเวียงเชียงใหม่ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง พร้อมการแสดงฟ้อนเมืองเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือ พร้อมชนชาติไทยวน ไทลื้อ ไทลาว ไทเขิน อัญเชิญเสลี่ยงสักการะพระธาตุ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ และสมโภชพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง 550 ปี ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

  ภาคใต้ จำลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับการแสดงโนรา จำลองประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในวันสำคัญทางศาสนา ชาวนครได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดเป็นขบวนแห่ผ้าพระบฎขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เรียกว่า “แห่พระบฎขึ้นธาตุ” ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของเมืองนครศรีธรรมราช มีปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันเพ็ญเดือน 3 (วันมาฆบูชา) และในวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา) สืบมาจนทุกวันนี้ ขบวนประกอบการแสดงหมู่โนรา พรานบุญ และโพน ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้

  ภาคตะวันออก จำลองประเพณีแห่ปราสาทกองข้าว จังหวัดชลบุรี การจำลองประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชากองข้าว ชาวบ้านจะนัดหมายกันมานำสำรับข้าวปลาอาหารทั้งคาวหวานมากองรวมกันและล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน โดยกำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน ของทุกปี ภายในขบวนรับชมการแสดงแตรวง มีการร้องรำทำเพลง การละเล่น สนุกสนาน และการแสดงเกษตรกรทำขวัญข้าว

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำลองพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกอบกับการแสดงรำภูไท พระธาตุพนมเป็นเจดีย์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีงานนมัสการพระธาตุพนม เป็นประเพณีสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน จัดในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี โดยถือเอาวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันแรกของงาน และไปสิ้นสุดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ภายในขบวนประกอบด้วย สาวงามฟ้อนภูไท เรณูนคร จังหวัดนครพนม ประกอบดนตรี พิณ แคน อย่างครื้นเครง

  ภาคกลาง จำลองประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับการแสดงกลองยาว ประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรีของชาวไทยเชื้อสายมอญแห่งอำเภอสังขละบุรีนั้น จัดทั้งหมด 5 วันด้วยกัน โดยยึดถือวันตามปฏิทินสงกรานต์ มีการแสดงรำโทนกลองยาว และชาวมอญร่วมเทินสำรับภัตตาหารเข้าวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี

  ขบวนที่ 3 อรรถรสไทย ประกอบด้วยการจำลองอาหารคาวหวานทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ และเครื่องปรุงที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาประดับรถ เช่น ต้มยำกุ้ง ส้มตำ ข้าวซอย ขับกล่อมเสภา เครื่องคาวหวาน โดยนายธชย (เก่ง) ประทุมวรรณ และพบกับจานเด็ดตำรับไทยสร้างสรรค์จากวัตถุดิบครัวตำรับไทยสู่ครัวโลก โดย Innovation Thai chef เชฟปิง คุณสุรกิจ เข็มแก้ว ที่จะมาร่วมแสดงกับเหล่าเชฟ และอาหารริมทาง (Street Food) มากมาย

  ขบวนที่ 4 สีสันเทศกาล นำเทศกาลหลากสีสันจากทั่วทุกภาคที่จัดขึ้นในประเทศไทย มานำเสนอให้เห็นถึงความสนุกสนานของเทศกาลในเมืองไทย เช่น ผีตาโขน ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย งาน Thailand International Kite Festival งาน เทศกาล Ballon International ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับชมสีสันการแสดงบนท้องถนน และการแสดง Magic Box ผสมผสานการ Mapping ที่จะสร้างสีสันให้กับเมืองไทย

  ขบวนที่ 5 กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำลองสนามแข่ง Motor GP ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ร่วมขบวนมาด้วยรถแข่งและเหล่านักกีฬา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของการแข่งกีฬาระดับโลก อย่าง AIR RACE 1 WORLD CUP 2017, The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2018 พร้อมรับชมการแสดงจากปอมปอมเชียร์ประกอบวง Marching Band สุดยิ่งใหญ่

  ปิดท้าย ด้วยขบวนที่ 6 ขบวนเจ้าบ้านที่ดี เป็นการจำลองเครื่องบินที่จะบินลงสู่เมืองไทย และพบกับการต้อนรับอันแสนอบอุ่น เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศัยไมตรีจากชาวไทยทุกสาขาอาชีพ อาทิ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานสายการบิน ตำรวจท่องเที่ยว พนักงานที่อยู่ในสายอาชีพการบริการต่างๆ คณะเจ้าบ้านที่ดี ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน รวมถึงชาวไทยทุกคนที่พร้อมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ประกอบการแสดง Flash Dance ที่จะสร้างสีสัน และแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยทั้งประเทศ

  เชื่อว่าการเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อลังการครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวไทยและต่างชาติเข้าใจในทิศทางการท่องเที่ยวของเมืองไทยตลอดปี 2561 ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ คำนึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเติบโตอย่างยั่งยืน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/thaifest หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย.

  สรณะ รายงาน

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  นี่....เขาเล่นกันเป็นทีม คดีที่ "ลุงตู่" ให้เจ้าหน้าที่ใน คสช.แจ้งความให้ดำเนินคดี "หมวดเจี๊ยบ" ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็น "ทิวากรดำรง" ในความผิดเข้าข่าย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๒) และข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ หลังไปโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์ ลุงตู่ว่า
 • บทบรรณาธิการ

  จากกรณีคดีอลเวงแย่งชิงสิทธิ์ลอตเตอรี่เงินรางวัล 30 ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างนายปรีชา ใคร่ครวญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่อ้างว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง แต่ปรากฏว่าสลากชุดดังกล่าวหายไป
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เมียสารภาพลดโทษจำ25ปี คดีจนท.ล่อซื้อยาไอซ์ปี59เล่าต๋าราชายาเสพติดชดใช้กรรม ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตคดีค้ายาไอซ์ปี 59 หลังเจ้าหน้าที่ปลอมตัวล่อซื้อ เมียถูกจำคุก 25 ปีและชดใช้เงิน 2.5 ล้าน ขณะที่ลูกชายกับสมุนเจอประหารชีวิตหลังยืนกรานต่อสู้คดี
  เกิดเหตุระทึกในสนามบินสุวรรณภูมิ หญิงสาวชาวยุโรปปีนสลิงชั้น 6 อาคารผู้โดยสารสูง 20 เมตรห้อยโหนท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้เห็นเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่พยายามเจรจา 2 ชม.ไม่เป็นผลก่อนร่วงลงมา
  ตำรวจตามตะครุบเจ้าหนี้โหดเผาบ้านลูกหนี้ไลฟ์โชว์เฟซบุ๊ก เพื่อนคนถ่ายคลิปพลอยเข้าปิ้งไปด้วย ที่แท้เหยื่อก็เป็นเพื่อน ยืมเงิน 1 หมื่นบาทแล้วไม่ไปกรีดยางใช้ตามสัญญา ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็แก้เกี้ยวแค่หยอกกัน
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"