รื้อ'คดีแม้ว'ส่งศาล ฟัน'หวยบนดิน-ปล่อยกู้พม่า' ได้9ตุลาการปมภาษีสัมปทาน

 • Friday, December 8, 2017 - 00:00


  ป.ป.ช.มีมติยื่นคำร้องศาลฎีกาฯ นักการเมือง รื้อไต่สวน 3 คดีใหญ่ จับตา "ทุจริตหวยบนดิน-ปล่อยกู้พม่า 4 พันล้าน" มี "ทักษิณ" ร่วมเอี่ยว "ศาลฎีกา" ตั้ง 9 องค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาคำร้องฟื้นคดี "แม้ว" แปลงภาษีสรรพาสามิต

  ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นายวรวิทย์ สุขบุญ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคดีที่ศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบแล้วขึ้นพิจารณาใหม่ตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 27 และมาตรา 28

  นายวรวิทย์กล่าวว่า โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะขอให้ศาลฎีกาฯ ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ จำนวน 3 คดี ประกอบด้วย 1.คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคดีหวยบนดิน ที่มีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และพวกรวม 47 คน เป็นจำเลย 2.คดีทุจริตการอนุมัติให้เงินกู้แก่รัฐบาลสหภาพพม่า 4,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กิจการโทรคมนาคมจากบริษัทในเครือชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน หรือคดีเอ็กซิมแบงก์ ที่มีนายทักษิณเป็นจำเลยเช่นกัน

  รักษาราชการแทนเลขาฯ ป.ป.ช. กล่าวว่า 3.คดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีนายโภคิน พลกุล และพวกรวม 6 คน เป็นจำเลย โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มอบอำนาจให้นายณรงค์ รัฐอมฤต และนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมอบหมายให้พนักงานคดีว่าความ และดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลต่อไป

  วันเดียวกันมีรายงานว่า ในการประชุมใหญ่ศาลฎีกาที่ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เรียกประชุมผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 176 คน เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีวาระคัดเลือกองค์คณะผู้พิพากษาให้ครบ 9 คน เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.9/2551 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทุจริตออกกฎหมายแปลงสัมปทานโทรคมนาคมและมือถือเป็นภาษีสรรพสามิต ที่อยู่ระหว่างจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่มีตัวจำเลย ที่นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ได้ลงนาม เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งดำเนินกระบวนพิจารณา โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้านายทักษิณ จำเลย ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 (วิ อม.) มาตรา 28, 69, 70

  ทั้งนี้ การประชุมใช้วิธีลงคะแนนลับ จากผลการนับคะแนนปรากฏว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ได้รับเลือกเป็นองค์คณะอีก 6 คน เพิ่มเติมจากองค์คณะเดิมที่เคยพิจารณาคดีนี้แล้ว 3 คน คือ 1.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา 2.นายโสภณ โรจน์อนนท์ รองประธานศาลฎีกา 3.นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง รองประธานศาลฎีกา 4.นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา 5.นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย รองประธานศาลฎีกา 6.นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

  มีรายงานว่า หลังจากที่ประธานศาลฎีกาได้ลงนามรับรองเเล้ว จะติดประกาศรายชื่อองค์คณะผู้พิพากษาไว้ที่ศาลฎีกาภายใน 5 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้คู่ความทราบ และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้พิพากษาที่ได้รับเลือก ซึ่งการยื่นคัดค้านคู่ความสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่มีการติดประกาศ โดยขั้นตอนหลังจากนั้น องค์คณะผู้พิพากษาที่ได้รับการคัดเลือกจะทำการเลือกผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน 1 คน โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ

  จากนั้นหลังจากได้เจ้าของสำนวนแล้ว องค์คณะทั้ง 9 จะร่วมกันพิจารณาคำร้องของอัยการสูงสุดที่ขอให้ศาลมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของนายทักษิณที่จำหน่ายคดีชั่วคราวตาม วิ อม.2560 ซึ่งหากองค์คณะทั้ง 9 มีการพิจารณาแล้วเห็นอนุญาตให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อจากที่เคยมีคำสั่งจำหน่ายคดี ก็จะมีการนัดพร้อมคู่ความดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อจากขั้นตอนก่อนที่จะมีการจำหน่ายคดีไว้

  นอกจากนี้มีวาระการคัดเลือกองค์คณะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ที่ ป.ป.ช.ยื่นอุทธรณ์ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.น. จำเลยที่ 4 ในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อปี 2551 โดยจากผลการนับคะแนนผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ได้รับเลือกเป็นองค์คณะทั้ง 9 คน ประกอบด้วย 1.นายสุนทร ทรงฤกษ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา 2.นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา 3.นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา 4.นายทวี ประจวบลาภ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 5.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา 6.นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว รองประธานศาลฎีกา 7.นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 8.นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย รองประธานศาลฎีกา 9.นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา.

 • เปลว สีเงิน

  นี่....เขาเล่นกันเป็นทีม คดีที่ "ลุงตู่" ให้เจ้าหน้าที่ใน คสช.แจ้งความให้ดำเนินคดี "หมวดเจี๊ยบ" ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็น "ทิวากรดำรง" ในความผิดเข้าข่าย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๔ (๒) และข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ หลังไปโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์ ลุงตู่ว่า
 • บทบรรณาธิการ

  จากกรณีคดีอลเวงแย่งชิงสิทธิ์ลอตเตอรี่เงินรางวัล 30 ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างนายปรีชา ใคร่ครวญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังษี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่อ้างว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง แต่ปรากฏว่าสลากชุดดังกล่าวหายไป
 • เอ็กซ์-ไซท์

  เมียสารภาพลดโทษจำ25ปี คดีจนท.ล่อซื้อยาไอซ์ปี59เล่าต๋าราชายาเสพติดชดใช้กรรม ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตคดีค้ายาไอซ์ปี 59 หลังเจ้าหน้าที่ปลอมตัวล่อซื้อ เมียถูกจำคุก 25 ปีและชดใช้เงิน 2.5 ล้าน ขณะที่ลูกชายกับสมุนเจอประหารชีวิตหลังยืนกรานต่อสู้คดี
  เกิดเหตุระทึกในสนามบินสุวรรณภูมิ หญิงสาวชาวยุโรปปีนสลิงชั้น 6 อาคารผู้โดยสารสูง 20 เมตรห้อยโหนท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้เห็นเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่พยายามเจรจา 2 ชม.ไม่เป็นผลก่อนร่วงลงมา
  ตำรวจตามตะครุบเจ้าหนี้โหดเผาบ้านลูกหนี้ไลฟ์โชว์เฟซบุ๊ก เพื่อนคนถ่ายคลิปพลอยเข้าปิ้งไปด้วย ที่แท้เหยื่อก็เป็นเพื่อน ยืมเงิน 1 หมื่นบาทแล้วไม่ไปกรีดยางใช้ตามสัญญา ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็แก้เกี้ยวแค่หยอกกัน
 • x-cite inside

  ในจำนวนร่าง พ.ร.บ.ที่ภาคประชาชนมีส่วนในการร่างและผลักดัน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่ไม่กี่ฉบับ และหนึ่งในนั้นก็คือ ‘พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรชุมชนตำบล’ ขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6,000 ตำบลทั่วประเทศ
  ปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะป่าห้วยเม็กของชาวบ้านตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ เมื่อชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ สามารถต่อสู้เพื่อทวงคืนผืนป่าจากบริษัทเครื่องดื่มผสมเคเฟอีนที่มีอำนาจเงินตราและมีทุนมหาศาล เหมือนดังไม้ซีกที่งัดไม้ซุงได้สำเร็จ...
  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนต์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง กว่า 100 คน จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ผลงานการสร้างสรรค์ของ 4 ผู้กำกับแถวหน้า "ปรัชญา ปิ่นแก้ว, นนทรีย์ นิมิบุตร, ก้องเกียรติ โขมศิริ, ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล"