สุขภาวะ...สร้างได้

 • Tuesday, January 9, 2018 - 00:00

  ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ขึ้นไปสูงขึ้นมาก รวมถึงมีอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

  Tuesday, November 14, 2017 - 00:00

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งเสมอว่า “Because I want to be a teacher” เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ พระราชทานพระราโชวาท “การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูต้องเร่งพัฒนาตัวเองปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะสมาชิกของชุมชนทั่วโลก”

  Tuesday, November 7, 2017 - 00:00

  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง ผจก.สสส. และเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันเปิดป้ายลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง เพื่อประกาศก้องยกระดับ “เทศกาลออกพรรษา” เป็นงานบุ-ปลอดเหล้างานที่ 14 ของคน ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ด้วยการน้อมนำปรัช¬าเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุขของรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้ ชาวบ้านพร้อมใจกันปักดอกดาวเรืองสีเหลืองอร่ามบนพานขนาดให¬่ เพื่อถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เดินหน้า Stop Drink Gen Z Strong ไม่สูบ Just Say No ดูงานชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ ปลอดเหล้าได้ถึง 100%

  Tuesday, October 31, 2017 - 00:00


  ต้นแบบของโลกรองผจก.สสส.ประกาศทำMOUอีก2ปีกลับมาดูงาน

  Tuesday, September 26, 2017 - 00:00


  เปิดตัวแอปพลิเคชัน “RDU รู้เรื่องยา” ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  Tuesday, September 19, 2017 - 00:00


  ญาติโยมถวายอาหารรสจัดผ่านการปรุง8ชม.คือระเบิดรอเวลาป่วย

  Tuesday, September 12, 2017 - 00:00


  สร้างพลังมหาศาลขับเคลื่อนประเทศไทยแข็งแกร่งพ้นความจน

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม80องค์กรกว่า200คน

  Tuesday, September 5, 2017 - 00:00

  ฝากการบ้าน500บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เข้าแถวกวดวิชาทำประชารัฐเพื่อสังคม

  Pages

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น