บทบรรณาธิการ

 • Monday, November 13, 2017 - 00:01

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปรับ ครม.ประยุทธ์ 5" จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ปลายปี 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.11 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยังทำงานและแก้ไขปัญหาได้

  Saturday, November 11, 2017 - 00:01

  ความพึงพอใจของประชาชนที่เกิดขึ้นจากการสำรวจความคิดเห็นผ่านสำนักโพลต่างๆ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล ได้รับคะแนนดีมาตลอด โดยเฉพาะในด้านการดูแลรักษาความสงบในประเทศยังคงนำโด่ง แต่ความพึงพอใจด้านดังกล่าวไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อเนื่องที่คนไทยให้ความสำคัญ แต่ประเด็นหลักยังคงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ปากท้อง ความเป็นอยู่ ที่ส่งผลโดยตรงกับชีวิตประจำวัน และเป็นดัชนีชี้วัดความพึงพอใจในผลงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เข้ามาบริหารประเทศ

  Friday, November 10, 2017 - 00:00

  ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.นี้ หลายฝ่ายในสังคม โดยเฉพาะแวดวงการเมือง คงเฝ้าติดตามรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะออกรายการทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เป็นประจำทุกวันศุกร์

  Thursday, November 9, 2017 - 00:00

  ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผลสำรวจความนิยมของประชาชนที่มีต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ออกมาเมื่อต้นสัปดาห์ จากผลสำรวจของซูเปอร์โพลที่พูดถึงหัวข้อการทำงานของคณะรัฐมนตรีทหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 71.4 เห็นว่าควรปรับคณะรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาเร่งด่วน ได้แก่

  Wednesday, November 8, 2017 - 00:00

  แม้ผ่านวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปแล้ว แต่พสกนิกรชาวไทยยังคงระลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 อย่างมิเสื่อมคลาย

  Monday, November 6, 2017 - 00:00

  รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศนโยบายไว้อย่างชัดเจน ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน

  Saturday, November 4, 2017 - 00:00

  มีกรณีที่น่าสนใจในประเด็นปมปัญหาประชาชนในพื้นที่ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังดำเนินการนำพาประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งตั้งเป้าพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน แต่มีภาพสะท้อนที่ฉายชัดว่าจะไม่สามารถไปถึงดังที่รัฐบาลขายฝันไว้ หากไม่เร่งรัดปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบราชการของประเทศ ซึ่งกำลังกลายเป็นองคาพยพที่สร้างปัญหาฉุดรั้งการขับเคลื่อนประเทศ

  Friday, November 3, 2017 - 00:00

  แม้ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล จะไม่ลาออกจากการเป็น รมว.แรงงาน ที่มีผลอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ยังไงเสีย การปรับคณะรัฐมนตรี เพื่อเกิด “ประยุทธ์ 5” ก็ต้องเกิดขึ้นแน่ เนื่องจากการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด คือ “ประยุทธ์ 4" ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ก็คือจะครบหนึ่งปีแล้ว

  Saturday, October 28, 2017 - 00:01

  ภาพของพสกนิกรชาวไทยที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรอเพื่อวางดอกไม้จันทน์ในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน พระเมรุมาศจำลอง

  Friday, October 27, 2017 - 00:00

  หลังผ่านพ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 สิ่งหนึ่งที่คนไทยควรต้องร่วมกันทำต่อไปก็คือ การสานต่อพระราชดำรัส-พระบรมราโชวาท–แนวทางการทำงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป

  Pages

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น