X-CITE INSIDE

 • Saturday, November 4, 2017 - 00:00

  “การใช้ดิจิตอลของเยาวชนไทย” เป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความตระหนักและหันกลับมาฉุกคิด เพราะปัจจุบันเด็กบ้านเราสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์และเรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็วกว่าวัยอื่นๆ นั่นจึงทำให้เกิดปัญหามากมาย เพราะจากข้อมูลของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

  Saturday, November 4, 2017 - 00:00

  ในยุคสมัยที่วิถีชีวิตแปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้สื่อดิจิทัลเข้ามาใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ ผลร้ายที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เด็กๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม หรือทำให้มีมุมมองผิดๆ ต่อตัวเองและผู้อื่น อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว นิยมความรุนแรง เสพติดวัตถุนิยมจนเกินความจำเป็น ที่ล้วนสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นในอนาคต

  Thursday, November 2, 2017 - 10:40

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชานุญาตให้จัดนิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เปิดให้พสกนิกรไทยเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

  Tuesday, October 31, 2017 - 09:07

  เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

  Monday, October 30, 2017 - 13:22

  กว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา เราทุกคนต่างรู้ดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาต่อชาวไทย ทรงตระหนักถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรและทรงรับฟังปัญหาจากราษฎรก่อนหาแนวทางบรรเทาทุกข์

  Saturday, October 28, 2017 - 00:00

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงมีพระราชดำ.ริโครงการช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 4,596 โครงการ เช่น

  Saturday, October 28, 2017 - 00:00

  หนึ่งในภาพที่ถือเป็นความทรงจำของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือภาพการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารทุกหนแห่ง ภายใต้พระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี กินดีขึ้น โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา

  Wednesday, October 25, 2017 - 11:14

  ในการจัดแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมศิลปากรได้รื้อฟื้นการแสดงหุ่นหลวงที่มีมาตั้งแต่ครั้งอยุธยา เป็นหุ่นสำหรับพระมหากษัตริย์ที่เล่นในราชสำนักต้นกรุงรัตนโกสินทร์

  Wednesday, October 25, 2017 - 11:02

  นอกจากความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้ว อีกสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ การแสดงมหรสพสมโภช ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่สืบปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยครั้งอยุธยา

  Wednesday, October 25, 2017 - 10:57

  "บัลเลต์มโนห์ราครั้งนี้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง ร.9 ที่พระองค์จัดการแสดงเมื่อปี 2505 ทรงกำกับการแสดงด้วยพระองค์เอง โดยใช้ต้นแบบการแสดงโนราทางใต้ เป็นการเชื่อมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว...

  Pages

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น