X-CITE INSIDE

 • Saturday, October 7, 2017 - 00:00

  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” หรือ “The King’s Journey” Learning Passport

  Saturday, October 7, 2017 - 00:00

  “เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท” เป็นกิจกรรมที่สะท้อนเสียงผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยกันหาหนทางให้พวกเขาหลุดพ้นจากภาวะเปราะบาง จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  Thursday, October 5, 2017 - 11:18

  28 ก.ย.ที่ผ่านมา ถือเป็นวันครบรอบ 100 ปีที่ชาติไทยมี “ธงไตรรงค์” เป็นธงประจำชาติ และเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานธงไตรรงค์ให้กับชาติไทยเป็นครั้งแรก แทนการใช้ธงช้างเผือกทรงเครื่องที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4

  Wednesday, October 4, 2017 - 07:35

  ตลอด 70 ปี การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น จนเป็นที่มาของโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ให้อย่างแท้จริง

  Tuesday, October 3, 2017 - 00:00

  ย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุธยา ไทยกับญี่ปุ่นเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการค้าแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และความสัมพันธ์สืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ความความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 130 ปีก่อน

  Saturday, September 30, 2017 - 00:00

  ปฏิเสธไม่ได้ว่าปริมาณขยะในประเทศไทยและทั่วโลกมีสถิติเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่อง และหนทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุดคือ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทุกคน ดังเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลเมืองรุ่นใหม่ เท่าทันสถานการณ์ขยะ”

  Saturday, September 30, 2017 - 00:00

  ปรากฎการณ์ “ภาวะโลกร้อน” เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็นเพราะก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ การเผาถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งเมื่อก๊าซเรือนกระจกลอยไปรวมตัวอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก

  Saturday, September 30, 2017 - 00:00

  การอ่านออกเขียนได้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยปัจจุบันยังมีนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้อยู่อีกเป็นจำนวนมาก และจากผลการประเมิน PISA ปี 2015 พบว่านักเรียนไทยอายุ 15 ปี ส่วนใหญ่สอบตกวิชาการอ่าน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 2 หรือต่ำกว่าถึง 83%

  Wednesday, September 27, 2017 - 09:39

  การได้เกิดเป็นคนไทยถือเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างมาก เพราะเมื่อมีปัญหา เราก็มีพระราชาที่ทรงคิดหาทางแก้ไขให้อยู่เสมอ ไม่มีพื้นที่แห่งไหนในประเทศไทยที่พระราชาของเราไม่เคยเสด็จฯ ไป แม้ว่าพื้นที่นั้นจะมีความยากลำบาก ทุรกันดารเพียงใดก็ตาม

  Wednesday, September 27, 2017 - 09:31

  ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระราชกระแสเรื่องการปฏิบัติในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศเกี่ยวกับราชรถปืนใหญ่

  Pages

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น