X-CITE INSIDE

 • Saturday, September 2, 2017 - 00:00

  สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับ "น้ำในหูไม่เท่ากัน" อย่างจงใจ เจตนาแท้ๆ เลยทีเดียวเชียว เพราะด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ใช้อาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นเหตุผลในการไม่ปรากฏตัวต่อศาลเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา

  Saturday, September 2, 2017 - 00:00

  ความผิดปกติทางสายตาของเด็ก เยาวชน ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล เป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าในต่างจังหวัดยังมีนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา มีความจำเป็นต้องใส่แว่นตา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุหลักให้พวกเขาขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งทักษะการพัฒนาทางสติปัญญาเท่าที่ควร

  Thursday, August 31, 2017 - 10:28

  ในหลวง รัชกาลที่ 9 องค์อัครศิลปิน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเสมอมา เหตุนี้ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Wednesday, August 30, 2017 - 09:06

  หัวตะเข้เป็นชุมชนเก่าริมน้ำชานเมืองกรุงเทพมหานครที่มีวิถีชุมชนสุขสงบและเรียบง่าย เรือนแถวไม้ชั้นเดียวขนาบคลองประเวศบุรีรมย์เป็นทางยาว เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมที่ติดอกติดใจของคนที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบย่านเก่าที่คลาสสิก

  Tuesday, August 29, 2017 - 09:47

  จังหวัดปัตตานีเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เห็นได้จากหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัด โดยเรียงลำดับอายุความเก่าแก่ เช่น ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดช้างให้ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี สะท้อนปัตตานีประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติ ศาสนา การเรียนรู้ความแตกต่าง เปิดใจให้กว้าง ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  Monday, August 28, 2017 - 07:46

  ในองค์ประกอบของหนังสือ นอกจากเนื้อหาสาระที่ผู้เขียนได้กลั่นกรองความคิด ความรู้สึก ความรู้ ร้อยเรียงออกมาผ่านตัวอักษรแล้ว ส่วนสำคัญของหนังสือที่วงการสิ่งพิมพ์มองข้ามไม่ได้คือ "ปกหนังสือ" ที่เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่เชิญชวนให้คนหยิบขึ้นมาดู

  Saturday, August 26, 2017 - 00:00

  ผ้าไหมเป็นสินค้าที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน การทอผ้าไหมมีขึ้นราว 2,640 ปีก่อนคริสตกาล โดยพ่อค้าชาวจีนได้นำผ้าไหมไปค้าขายกับประเทศต่างๆ ในประเทศไทย นักโบราณคดีพบหลักฐานที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการใช้ผ้าไหมเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน

  Saturday, August 26, 2017 - 00:00

  พืชผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก แต่หลายคน โดยเฉพาะเด็กๆ ยังติดนิสัยที่ไม่ชอบรับประทานอาหารประเภทนี้ โดยหารู้ไม่ว่าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และยังเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้นแนวทางที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้

  Thursday, August 24, 2017 - 09:42

  ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย

  Wednesday, August 23, 2017 - 08:32

  รับมือได้ไม่ยากสำหรับโรคที่มากับหน้าฝน ทั้งไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง น้ำกัดเท้า โรคฉี่หนู และโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคระบาดเหล่านี้มีโอกาสทำให้ผู้สูงอายุป่วยจนเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่าย ดังนั้นการดูแลสุภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

  Pages

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น