"มิจฉาทิฏฐิ" บ่อนทำลายพุทธศาสนา

 • Monday, July 17, 2017 - 00:00


  พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบาย "สัมมาทิฏฐิ" คือความเห็นชอบ หมายถึง ความรู้-ปัญญา หรือมุมมอง ที่ถูกต้องตรงกับความจริง ตามหลักอริยสัจสี่ นั่นคือ รู้จักทุกข์ รู้จักสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ รู้จักนิโรธ ความดับทุกข์ รู้จักมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และที่น่าสนใจคือ "สัมมาทิฏฐิ" เป็นหนึ่งในอริยมรรคแปด หรือทางสายกลางนำไปสู่หนทางดับทุกข์ ที่พระพุทธองค์ทรงบอกทางให้ไว้อันได้แก่ 1.สัมมาทิฏฐิ 2.สัมมาสังกัปปะ 3.สัมมาวาจา 4.สัมมากัมมันตะ 5.สัมมาอาชีวะ 6.สัมมาวายามะ 7.สัมมาสติ และ 8.สัมมาสมาธิ

  ความพยายามของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในการบริหารจัดการปัญหาอันเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตเงินทอนวัด จึงถือเป็นสัมมาทิฏฐิ ที่พุทธศาสนิกชนสมควรอนุโมทนา และให้กำลังใจเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภารกิจดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ บรรลุจุดมุ่งหมายในการขจัดเหลือบและมารศาสนาที่เกาะกินอาศัยความเชื่อและความศรัทธาของชาวพุทธ ทำมาหากินแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและลาภยศสรรเสริญ ให้หมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

  ต้องยอมรับว่า "วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง" เป็นประโยคประชดประชัน แต่แฝงไว้ซึ่งชีวิตจริงในแวดวงศาสนามานาน โดยที่แต่เดิมนั้น มักจะเป็นหน้าที่ของชาวบ้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศาสนสถานในพื้นที่หรือบริเวณพักอยู่อาศัย เป็นผู้ลุกขึ้นมากวาดล้าง รื้อกระดาน หรือเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบวิธีการปฏิบัติในการบริหารผลประโยชน์ภายในวัดใหม่ แต่มาถึงวันนี้ การที่ พศ.ร่วมกับตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ยื่นมือเข้าไปตรวจสอบตามยุทธการปราบโกงวัด ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ยึดโยงนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาลว่าด้วยศาสนาโดยตรง

  ปฏิกิริยาแสดงออกแบบไม่พอใจ หรือไม่สบายใจ ของบรรดาพระผู้ใหญ่หรือคณะสังฆาธิการต่อปฏิบัติการปราบโกงวัดของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ซึ่งมีกระแสข่าวระบุว่า ถึงขั้น "บอยคอต" หรือคว่ำบาตรผู้อำนวยการ พศ.เพราะทำลายศาสนา ทำให้คนเข้าวัดน้อยลงนั้น จึงเป็นภาพสะท้อนที่น่าผิดหวัง และน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่า ใครกันแน่ที่กำลังบ่อนทำลายศาสนาให้ตกต่ำ และส่งผลต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ พศ.คงจะยัดเยียดความผิด หรือหลักฐานสร้างความเสียหายให้กับวงการสงฆ์มิได้ หากต้นเหตุของปัญหาไม่เกิดจากการกระทำอันไม่ชอบมาพากลในแวดวงคนหรือสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของวัดวาอารามหรือศาสนสถานต่างๆ ที่แอบอ้างมาช้านานจนกลายเป็นความเคยชินหรือเห็นเป็นเรื่องปกติเข้าทำนอง..โกงแล้วแบ่งไม่เป็นไร
  โทสะ โมหะจริต อันเป็นองค์ประกอบสำคัญให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ของบรรดาสังฆาธิการทั้งหลายต่างหากที่จะเป็นเครื่องบั่นทอนความเชื่อ และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพราะกรณีการกวาดวัดให้สะอาด กำจัดเหลือบศาสนา ถือเป็นการทำนุบำรุงสถาบันหลักสำคัญของประเทศประการหนึ่ง และที่มองข้ามไม่ได้คือ เป็นการเดินตามรอยคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรม ว่าด้วยการทำมาหากินอย่างสุจริต ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น