เลิกเหล้าทำดีปี2 STOP DRINK“๙งดเหล้าสืบสานพระราชปณิธาน” เข้าพรรษานี้พักตับพักยกพักดื่ม=พักตับ=ตับดีขึ้น

 • Tuesday, July 18, 2017 - 00:00

  STOP DRINKข้อความปฏิญาณตนชมรมคนหัวใจเพชรสวมใส่ “๙งดเหล้าสืบสานพระราชปณิธาน” เข้าพรรษานี้พักตับพักยก งดเหล้าครบพรรษา จิตอาสาพลังแผ่นดิน พักดื่ม=พักตับ=ตับดีขึ้น สืบสานพระราชปณิธานทำดีถวายพ่อ งดเหล้าเข้าพรรษา “สู่คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร งดดื่มตลอดชีวิต”พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ กล่าวสัมโมทนียกถาสร้างกำลังใจ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานสสส.แจงข้อมูลงดดื่มเหล้าลดรายจ่าย สุขภาพดีขึ้น ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรมน้อยลง ดร.นพ.บัณฑิต รองผจก.สสส.จัดกิจกรรมงดเหล้าปีที่15 สสส.และภาคีเครือข่ายงดเหล้าได้แนวทางเดินหน้าทำความดีต่อเนื่อง พัฒนาเลิกเหล้าแบบสมัครใจตลอดชีวิต ก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ประธานชมรม ผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทยกล่าวนำปฏิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิตสืบสานพระราชปณิธานทำดีถวายพ่อ

  บรรยากาศงานแถลงข่าวสืบสานพระราชปณิธานทำดีถวายพ่อ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร งดดื่มตลอดชีวิตเมื่อวันที่5ก.ค.2560 ณ ศาลา100ปี วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานทำดีถวายพ่อ “คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร” พร้อมเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้านักรณรงค์) และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาสร้างกำลังใจ ให้แนวคิดวิธีปฏิบัติสำหรับนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชร ทั้งนี้นายแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธานในพิธี ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี

    นายแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เปิดเผยว่าในวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้กำหนดจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญความดีเป็นเวลา3เดือน  การงดดื่มสุราถือเป็นมหากุศล จากการปฏิบัติบูชานับว่าเป็นบุญกุศลสูงสุด ทั้งนี้รัฐบาลมีความมุ่งหวังให้คนไทยงดดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เพื่อยังส่งผลไปถึงการดูแลสุขภาพ การลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาอื่นๆจากการขาดสติ  อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดื่ม และช่วยเติมความสุข ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  หากเราทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานการใช้ชีวิตแล้ว จะนำประโยชน์และความสุขแก่ตัวเอง ส่วนรวมและร่วมพัฒนาสังคมประเทศได้เป็นอย่างมาก การรณรงค์เข้าพรรษาปี 2560 เน้นความร่วมมือจากชุมชน จนถึงระดับอำเภอและจังหวัด ในการชวน ช่วย ชม เชียร์ ให้คนลด ละ เลิกเหล้า โดยเริ่มจากก่อนเข้าพรรษา จะมีการจัดกิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตนใน 77 จังหวัด จากนั้นระหว่างพรรษาจะมีการให้กำลังใจคนเลิกเหล้าครบพรรษา ที่เรียกว่าคนหัวใจหิน สำหรับคนที่ผ่านการงดเหล้า และเลิกตลอดชีวิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรอีกด้วย

  ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล  รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาได้ดำเนินการมาเป็นปีที่15แล้ว  นับตั้งแต่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการในช่วงปีแรกๆผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ40 ต่อมาในช่วง2-3ปีหลังมีจำนวนผู้ดื่มสุราเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2546 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 70 – 80 ในช่วงสองสามปีหลังนี้ ผลการประเมินผลพบว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งที่หยุดดื่มเหล้าได้ตลอดพรรษาสามเดือน   พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าจากผลของการงดดื่มพบว่าร้อยละ 81.2 ระบุว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้/ ร้อยละ 80.5 ระบุสุขภาพร่างกายดีขึ้น

  นอกจากนี้ผลสำรวจร้อยละ50.2ระบุสุขภาพจิตใจดีขึ้น และร้อยละ31.1ระบุลดปัญหาในครอบครัว/มีความสุขในครอบครัวมากขึ้น และประหยัดเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 1,692 บาท คิดเป็นยอดจำนวนเงินโดยรวมที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น13,459,836,480บาท และเมื่อสอบถามถึงแนวโน้มของการดื่มหลังออกพรรษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจจะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปหลังจากออกพรรษา ร้อยละ 60.5 ตั้งใจจะงด/ ลดให้น้อยลง โดยมีร้อยละ 13.0 ตั้งใจจะเลิกไปเลย ขณะที่ร้อยละ 26.1 จะกลับมาดื่ม(เฉลี่ยภายใน 10 วัน)

  หลังจากประเมินผลแล้วพบว่าเกิดข้อดีมากมายจากการงดเหล้าเข้าพรรษา ทางสสส.และภาคีเครือข่ายงดเหล้า จึงพัฒนาให้เกิดการเลิกเหล้าตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สมัครใจขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้าโดยเด็ดขาดได้อย่างต่อเนื่องสามปีขึ้นไป   มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกันช่วยเหลือกันและเพื่อที่จะไปแสดงตัวเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาด โดยไปช่วยเหลือแนะนำให้คนที่ยังดื่มสุราอยู่ให้เลิกดื่ม ทั้งยังแนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากสุราต่อไป การงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเรื่องของคนในประเทศไทย ไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยงานสสส. เท่านั้น ยังมีภาคีมากมายทั้งที่เป็นภาคีโดยตรง และภาคส่วนต่างๆของประเทศไทย ทุกคนมีความปรารถนาอยากให้สังคมดีขึ้น คาดหวังให้ปัญหาการดื่มสุราลดลง เป็นยุคที่3 ของการงดเหล้าเข้าพรรษา

  “ผมขอสรุปคร่าวๆว่า ยุคแรกคือยุคที่ชวนคนเข้ามางดเหล้าเข้าพรรษาเราเริ่มตั้งแต่ปี 2546 มีคนดื่มสุราประมาณ40%ของคนดื่มสุราเข้ามาร่วมโครงการ และมาในสองสามปีที่ผ่านมาตัวเลขคนดื่มสุราขึ้นไปมาถึง70-80% นั่นคือยุคแรก และยังพบว่าคนที่งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเข้าพรรษาในเดือนแรก ก็เกิดยุคที่สองคือพยายามชวนงดให้ครบพรรษา ซึ่งเราก็ทำได้ครึ่งหนึ่งมาตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงปีแรกๆร่วม40% ก็งดได้ครึ่งหนึ่งประมาณ20% พอขึ้นมาถึงคนร่วม80%ก็มีคนงดครบได้ประมาณครึ่งหนึ่ง มีการสำรวจติดตามผลว่าจากการงดเหล้าคนเหล่านั้นได้ผลดีอะไรบ้าง ก็พบว่า 80% ของคนเข้าร่วมโครงการบอกว่าประหยัดเงิน และสุขภาพดีขึ้น ประมาณ 50% สุขภาพทางจิตใจดีขึ้นและหนึ่งในสามประมาณ33% บอกว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นทั้งยังประหยัดเงินในครอบครัวได้ถึงเดือนละ 1,700 บาท ก็ดูไม่เยอะไม่น้อยแต่ถ้ารวมทั้งประเทศก็จะเป็นมูลค่ามาก” ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาลเล่าถึงเบื้องหลังการทำงาน  

  จากนั้นเครือข่ายก็มาคำนวณจากตัวเลขพร้อมช่วยกันวิเคราะห์ว่าหลังออกพรรษาแล้วคุณจะดื่มต่อหรือเปล่า มี 1 ใน 4 จะกลับไปดื่มเหมือนเดิมภายใน10วัน ซึ่งก็ปกติ โครงการของเราคือขอให้ลดลงช่วงหนึ่งในปีหนึ่งก็ยังดี ประมาณ60% บอกว่าจะดื่มน้อยลง และอีก 13% หรือใน 7 คนมี 1 คน บอกว่าจะงดตลอดไป และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเชิญชวนให้คนงดเหล้าอย่างต่อเนื่องไปเลย เพราะว่าเราพบว่าคนที่เลิกดื่มจะเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของชีวิตได้ชัดเจนเลยว่าเข้าไปเริ่มดื่มอย่างไร และดื่มจนติดอย่างไร ติดแล้วทำให้ชีวิตเสียหายอย่างไร และยังทำให้ครอบครัวลำบากได้อย่างไร พอเลิกดื่มแล้วชีวิตดีขึ้นยังไง ผมเองเป็นจิตแพทย์ได้ทำการรักษาคนติดสุราพบว่าพอมาโรงพยาบาลก็งด และพอกลับบ้านก็กลับไปดื่มใหม่ แต่คนที่งดดื่มได้ด้วยตัวเองมีประสบการณ์ตรงจะชวนคนให้เลิกดื่มได้มีน้ำหนักมากกว่าจิตแพทย์ไปบอกคนไข้เสียอีก และเราก็เลยคิดว่าถ้ามีการรวมตัวกันของคนตัวจริงเสียงจริงที่เลิกได้มาตั้งเป็นชมรมแล้วมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจกัน แล้วไปทำกิจกรรมไปชวนให้คนเลิกดื่ม

  ในวันนี้ขอเชิญชวนให้ช่วยกันวางแผนว่าเราจะเข้าไปให้ความรู้ภายในโรงเรียนไปบอกเยาวชน เด็กวัยรุ่นที่เมา แล้วมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกัน ไปบอกว่าชีวิตที่เริ่มต้นการดื่มสุรายาเมานั้นจะมีชีวิตอย่างไร หากคนดื่มสุราเลิกไม่ได้ต้องให้กำลังใจว่า เราเลิกได้คุณก็ต้องทำได้ ผมเชื่อว่าจะเกิดพลังอย่างมหาศาลที่ทำให้สังคมคิดเรื่องการเลิกดื่มได้อย่างมาก ถ้าเราทำเป็นต้นแบบและเดินสายในการรณรงค์ตลอดทั้งปี และช่วงเข้าพรรษาก็เชิญชวนมาเข้าโครงการให้เลิกตลอดชีวิตก็จะสะสมคนที่เลิกดื่มได้อย่างเด็ดขาดได้มากขึ้นเรื่อยๆ และผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆจะลดลงไป ในตอนนี้มาถึงยุคที่กำลังก่อร่างสร้างตัวในยุคของตัวจริงเสียงจริงที่เลิกเหล้าได้

  ส่วนเรื่องของการพักตับ ในการวิจัยโดยหมอท่านหนึ่งที่จังหวัดน่านไปติดตามในตำบลหนึ่งซึ่งได้ลงไปคุยกับคนทั้งตำบล และพามาเจาะเลือด 52 คน พบว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ดื่มมากกว่า 3 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ ผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้เคยดื่มมากกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์ ก็พบว่าคนที่นำมาเจาะเลือดมีตับผิดปกติ 17 คน เพราะแต่ละคนเริ่มดื่มกันมานานไม่เท่ากัน มีประมาณ 17 คนที่ตับมีอาการผิดปกติ ซึ่งปกติจะมีเอนไซน์ตัวหนึ่งที่อยู่เฉพาะในตับ แต่ถ้าคนดื่มมากๆเอนไซน์ตัวที่อยู่ตับ จะหลุดมาที่กระแสเลือด มีการเจาะเลือดช่วงเดือนกรกฎาคม ก่อนเข้าพรรษา พองดเหล้าเข้าพรรษาไปแล้ว พามาเจาะเลือดอีกทีในเดือนตุลาคม ปรากฏว่าตับกลับมาปกติ 15 คน เหลือตับผิดปกติเพียง 2 คนเท่านั้น เกือบ 90% ของคนที่งดเหล้าเข้าพรรษาตับฟื้นฟูได้ เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นข้อความที่เป็นกำลังใจให้คนที่จะพักตับว่า ตับจะดีขึ้นได้จริงๆ ผมคิดว่าคนงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นคนหัวใจหิน ครบสามเดือน และคนหัวใจเพชรจะงดสามปีเป็นอย่างน้อย ที่นี้มีตรงกลางอาจจะเรียกว่าหัวใจเหล็ก เพราะเผื่อใครที่มุ่งจะเป็นคนหัวใจเพชร แต่ยังไม่ครบสามปีอาจจะมีการหวนกลับไปได้ก็เป็นคนหัวใจเหล็กไปก่อน ก็ร่วมเชียร์ให้คนหัวใจหินมาขึ้นเรื่อยๆไปสู่การเป็นคนหัวใจเหล็ก เพื่อจะกาวสู่การเลิกไปตลอดชีวิตเป็นคนหัวใจเพชร

  เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เปิดเผยว่า การรณรงค์เข้าพรรษาปี 2560 นี้ เน้นความร่วมมือจากชุมชนจนถึงระดับอำเภอ และจังหวัด ในการ ชวน ช่วย ชมเชียร์ ให้คน ลด ละ เลิกเหล้า จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากก่อนเข้าพรรษา จะมีการจัดกิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตนใน77จังหวัด จากนั้นระหว่างพรรษามีการให้กำลังใจคนเลิกเหล้าครบพรรษา ที่เรียกว่า “คนหัวใจหิน” ซึ่งจะมีการจัดเวทียกย่องในช่วงออกพรรษา สำหรับคนที่ผ่านการงดเหล้าและเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิตอย่างน้อยครบ3ปีขึ้นไปจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกชมรม“คนหัวใจเพชร” พร้อมกันนี้ในแต่ละจังหวัดจะก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชรขึ้น โดยจะมีสมาชิกชมรมนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชรเป็นนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชรปี2560(รุ่นที่1) เพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจคนที่กำลังเลิกเหล้าให้สามารถทำความตั้งใจได้สำเร็จอีกด้วย

  ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรวัย73ปี และแกนนำระดับภาค 9 รองประธานสภาเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติสาขาราชบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย อดีตพนักงานขับรถศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมปีที่4สู่บัณฑิตสาธารณสุขบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลที่ในหลวงทรงรับสั่งให้ไปเรียนมุ่งมั่นจบปริญญาตรี รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเลิกเหล้าเลิกอบายมุข เปิดประตูความดีงามแห่งชีวิต เดินตามคำสอนพ่อของแผ่นดิน จิตอาสาที่เข้าร่วมงานในวันนั้นสวมเสื้อยืดสีดำมีข้อความปฏิญาณตนบนเสื้อยืดสีดำที่ชมรมคนหัวใจเพชรสวมใส่ “๙งดเหล้าสืบสานพระราชปณิธาน”

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น