ไม่โกงก็อย่ากลัว

 • Wednesday, July 19, 2017 - 00:00


  พล่านกันใหญ่...ลนลานกันมากไปหรือเปล่า?

  วานนี้ (๑๘ กรกฎาคม) พรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าว เรียกร้องให้ทบทวนและแก้ไขเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  ระดับบิ๊กทั้งนั้นครับ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์, นายภูมิธรรม เวชยชัย, นายโภคิน พลกุล, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายนพดล ปัทมะ ๕ คนพอดีเป๊ะ แต่ไม่ถือเป็นการมั่วสุมทางการเมือง แค่การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ

  แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย โดยสรุปคือ

  ...ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ...

  ...ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมและเปิดเผย...

  ...บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการในการพิจารณาคดีอาญา

  ซึ่งตนต้องหาว่ากระทำผิด...

  เป็นที่ทราบกันนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ ยกเว้นไม่นำหลักเรื่องอายุความมาใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  กำหนดให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้ โดยไม่ต้องมีตัวจำเลยมาศาล แต่จำเลยมีสิทธิ์ตั้งทนายสู้คดีได้

  และให้บังคับใช้รวมไปถึงคดีที่มีการนำขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

  ศาลนี้พิจารณาคดีแบบไหนบ้าง

  คดีที่นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, ส.ส., ส.ว. หรือข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

  คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

  คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เป็นต้น

  ไม่เกี่ยวกับตามี ยายมา เพราะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่มีอำนาจตัดสินใจทางการเมือง ที่อาจมีผลประโยชน์มหาศาลตามมา

  ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยอ้างแต่เรื่องเสมอภาคทางกฎหมาย แต่ไม่ดูบริบทว่ากฎหมายใช้บังคับในลักษณะไหน เขาใช้กับคนโกงแล้วหนี

  ดิ้นไปเถอะ ดิ้นเข้าไป ให้สังคมได้รู้ว่ามีพื้นฐานความคิดเช่นไร

  กฎหมายฉบับนี้ไม่มีสุจริตชนคนไหนกลัวครับ มีแต่จะส่งเสริม.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น