วันสำคัญของคนในชาติ ประชาชนเป็นหนึ่งเดียว

 • Saturday, July 29, 2017 - 00:00

  วันที่ 28 กรกฎาคม ถือเป็นวันสำคัญอีกวันของคนในชาติ เนื่องด้วยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เช่น ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พร้อมนำถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  พลเอกประยุทธ์ได้เป็นกล่าวนำคณะผู้นำองค์กรสำคัญที่เข้าพิธี เพื่อเป็นพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทุกๆ ด้าน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นต่อประเทศชาติ และนำมาซึ่งความสุขแก่ประชาชนโดยแท้

  นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ทั้งนี้ รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระพุทธรูป เพื่ออัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงขอพระราชทานบทเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคัดเลือกบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์บนปกหนังสือสวดมนต์ เพื่อใช้ในงานเจริญพระพุทธมนต์นี้ด้วย

  ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีรับมอบพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” สำหรับข้อความพระราชทาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความ “พระราชทาน” และ “13 ต.ค.59” ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใช้ใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

  พลเอกประยุทธ์ระบุว่า ทรงพระราชปรารถนาที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ผู้ทรงพระคุณอันเป็นประเสริฐ ด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ จะยังคงสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิจนิรันดร์

  ขณะเดียวกันก็มีความเห็นของ พระครูสุริยาเทเวศร์ พระครูพราหมณ์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง เปิดเผยว่า ความเห็นส่วนตัวมองว่าประเทศไทยหลังจากผ่านพ้น 2 พระราชพิธีสำคัญ กำลังใจของคนไทยทั้งหมดจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาขึ้นไป ส่วนดวงบ้านเมืองหลังจากนั้นมันอยู่ที่ศรัทธา การปฏิบัติตามหลักธรรมะ กุศลผลบุญที่ได้จะมีหลักว่า เมื่อทุกคนได้เสียสละให้กับองค์สมมุติเทพแล้ว เหมือนคนไทยมีศูนย์รวมจิตใจ ทุกอย่างที่เคยถูกบดบังจะสว่างขึ้น บ้านเมืองจะเป็นปึกแผ่น

  เช่นเดียวกับเหล่าทัพ ต่างก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพไทยยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา กิจกรรมการลงนามถวายพระพร โดยส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดทั้งปี กิจกรรมอาเศียรวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร และกิจกรรมทำความสะอาดที่พักอาศัย

  แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ พระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีกระแสรับสั่งจัดตั้ง “หน่วยพระราชทานเพื่อให้ภาครัฐ เหล่าทัพ ประสานกับประชาชน จิตอาสาดูแลชุมชน จากโครงการ ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาสู่ "น้ำจิต + น้ำใจ" ทั้งของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทัพไทย มหาดไทย กรุงเทพมหานคร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.) ฉก.904 สำนักพระราชวัง โดยทรงพระราชทานเสื้อของแต่ละหน่วยไว้ใส่ทำงานกับชุดหมีด้วย

  ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชประสงค์และมีพระมหากรุณาให้จัดตั้ง "หน่วยพระราชทาน" เพื่อผสานกำลังกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่มีจิตอาสาในชุมชน ร่วมทำทั้ง 2 โครงการ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยเริ่มจากระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทหาร ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อทำความดีให้เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น