ตัวแทนเยาวชนร่อนทองขอพูดบ้าง ให้ข้อคิดสื่อมวลชน ไม่ควรเสนอเรื่องมั่วสุมยาเสพติด เสนอวิธีให้วัยรุ่นห่างไกลสิ่งเสพติด

 • Tuesday, August 1, 2017 - 00:00


  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบต.ร่อนทองพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ให้วัยรุ่น ให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นประกวด Safe Sex จัดพื้นที่กีฬาและลานวัฒนธรรมให้แสดงความสามารถ สร้างกิจกรรมให้สำนึกดี ศักดา เอกพัฒน์สิริ นายกอบต.ร่อนทอง ที่นี่เป็นแหล่งร่อนทองที่มีชื่อเสียง ทองเนื้อเก้า ทองนพคุณUNSEEN ถกปัญหาคลินิกวัยรุ่น พบปมเด็กอ่อนต่อโลก ไม่กล้าซื้อยาคุมกำเนิด คบรุ่นพี่และเพื่อนวัยเดียวกันปล่อยให้มีเพศสัมพันธ์ท้องก่อนวัย อายไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ ปล่อยเวลาถึง4เดือน พ่อแม่เป็นเกษตรกร ชาวประมงงานยุ่งวุ่นอย่างต่อเนื่อง ตัวแทนเยาวชนร่อนทองขอพูดบ้าง ให้ข้อคิดสื่อมวลชนไม่ควรเสนอเรื่องมั่วสุมยาเสพติด ควรนำเสนอวิธีให้วัยรุ่นห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งปวง

  คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่2 ภายใต้การดำเนินงานของภาคีแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)นำโดยนพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธาน กรรมการกองทุนสสส.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของอบต.ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่น การทำงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนทรัพยากร ณ อบต.ร่อนทอง “รักล้นใจ รวมใจกู้ลานวัฒนธรรมการร่อนทอง” เป็นข้อความที่อยู่บนเสื้อยืดของเจ้าหน้าที่ในวันประชุมร่วมกัน

  คณะทั้งหมดได้รับความรู้ว่าทองเนื้อเก้าเป็นทองคำดีที่สุด ทองนพคุณได้มาแล้วเป็นพุทธคุณต่อคนที่ได้มา นับได้ว่าเป็นUnseen สายแร่ทองคำที่อบต.ร่อนทอง มีกิตติศัพท์ว่าคนจะแห่กันใช้ตะแกรงไปร่อนทองในคลองที่บางสะพาน ในเศษดินเล็กๆจะมีทอง ไม่ได้หมายความว่าทุกคนร่อนแล้วจะได้ทองขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมีโชค ก็ต้องมีการอธิษฐานกันตามธรรมเนียมไทย บางคนร่อนได้ทองหลายหุน หรือบางคนได้ทองก้อนหนักถึง2บาทก็มี ขายได้เป็นเงินแสนก็มี เรื่องอย่างนี้ก็ต้องเสี่ยงโชคกัน ทองเนื้อเก้า ทองนพคุณจัดได้ว่าเป็นUnseen 7ตำบล 71หมู่บ้าน เทศบาลตำบล3แห่ง เทศบาลร่อนทอง เทศบาลทองนพคุณ เทศบาลบ้านกรูด อบต.7แห่ง ทองมงคล, ชัยเกษม, ร่อนทอง, ธงชัย ,กำเนิดนพคุณ ,พรหมประสาท, แม่รำพึง ท้องถิ่น10แห่งสนับสนุนการทำงานด้านงานอนามัยเจริญพันธุ์เป็นแบบอย่างมีดี ทำงานด้วยความเข้าใจร่วมไม้ร่วมมือ เพื่อตอบสนองการทำงานอนามัยเจริญพันธุ์ให้สังคมไทยได้เป็นอย่างดี
  รักวัยใสหัวใจว้าวุ่น เป็นชื่อเรื่องโครงการผลิตหนังสั้นประกวด Safe Sex โดยโรงเรียนบ้านวังเขียว เป็นสื่อเผยแพร่ในFacebook มียอดกดLikeในกลุ่มวัยรุ่นสูงสุด นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้เกิดความสำนึกดี เยาวชนร่วมมือกันผลิตสื่อเผยแพร่ ตัวแทนผู้ปกครองอสม.ตัวแทนทีมงานเครือข่าย ครู คณะทำงานร่วมกันสนับสนุน ตัวแทนพ่อแม่:สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมอบรม การนำไปใช้ในครอบครัว และการนำไปต่อยอดในชุมชน ตัวแทนเยาวชน:บอกเล่าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม การทำหนังสั้น ตัวแทนจากรพ.สต.:การทำงานเชื่อมกับอบต.กิจกรรม ผลการทำงาน ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้นทั้งนี้อนุสรณ์ สุขกันตะ(แชมป์)ทำหน้าที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้

  ศักดา เอกพัฒน์สิริ นายกอบต.ร่อนทองกล่าวว่า “ในฐานะคนทำงานตอนแรกรู้สึกลำบากใจ เพราะตั้งเป้าหมายตัวเลขค่อนข้างสูง พอเริ่มทำงานก็ถูกโจมตี แต่เมื่อมีการหารือกับรองนายกอบต. ปลัดอบต.ทีมงานร่วมมือร่วมใจกันทำงานจนตัวเลขเด็กท้องก่อนวัยเรียนที่อ.บางสะพานลดลงมาก การทำงานประสบความสำเร็จ จนเป็นที่คาดหวังจะลดลงเป็น0% ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างต่อเนื่อง”

  บุญยฤทธิ์ แดงรักษา ปลัดอบต.ร่อนทอง กล่าวว่าเราต้องปลูกต้นกล้าตั้งแต่ยังอ่อนๆเพื่อพัฒนาให้แกร่งกล้า ปัญหาในพื้นที่มีตั้งแต่ปัญหาการตั้งครรภ์ ปัญหาขยะ ปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันเป็นกระบวนการทำงาน อบรมพ่อแม่ กิจกรรมเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในครอบครัว สร้างกิจกรรมเชิงบวกเรื่องเพศในครอบครัว ทางสาธารณสุขอำเภอประสานมายังอบต.ร่อนทองว่ามีวัยรุ่นตั้งท้องเป็นจำนวนมาก ผู้ประสานงานระดับอำเภอจึงชักชวนทางอบต.มาหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่

  ทั้งนี้นายกอบต.ร่อนทองให้ความสำคัญโดยร่วมกันสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมายในการทำงานคือเยาวชนในสถานศึกษาและผู้ปกครอง เริ่มต้นที่โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น 3แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส1 แห่ง โรงเรียนประถม 2แห่ง เริ่มให้ความรู้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่5 ด้วยทัศนคติที่ว่าการให้ความรู้เรื่องเพศยิ่งเร็วก็ยิ่งดี จึงแยกเป็นหลักสูตรพ่อแม่และเด็ก มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสเปิดใจคุยกัน ในช่วงแรกมีเสียงต่อว่าต่อขานจากผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่เข้าใจ มองว่าเป็นการชี้โพรงให้กระรอก แต่เมื่อเดินหน้าทำต่อไปจนปัจจุบันจำนวนเด็กตั้งท้องลดลงและผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมสนับสนุน กิจกรรมที่เยาวชนริเริ่มและลงมือทำตั้งแต่การประกวดหนังสั้น Safe Sex ทั้งยังมีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งกีฬาและการแสดงทางวัฒนธรรม “ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและมีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงควรทำหน้าที่ประสานหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วม ความสำเร็จของบางสะพานเกิดจากความร่วมมือของสาธารณสุข โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นจับมือกันทำงานอย่างต่อเนื่องกัน”

  เฉลิมพล พินทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต1กล่าวว่าเด็กวัยใสเกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควรก็ต้องอยู่ในมาตรฐานการเรียนการสอน ถ้าหากคลอดบุตรไม่ทันการศึกษาภาคบังคับ ครูจะต้องมีบทบาทดูแลให้เด็กเข้ามารับการศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมหลังการคลอดบุตรแล้วหรือหากไม่สะดวกที่จะกลับมาเรียนโรงเรียนเดิมก็สามารถจะเลือกโรงเรียนใหม่ที่มีความเหมาะสมได้ หรือถ้าไม่สะดวกก็ให้เข้าเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อช่วยกันส่งต่อให้เด็กจนจบการศึกษา

  ที่อาคารเริงศักดิ์ สุจริต โรงพยาบาลบางสะพาน เปิดเป็นคลินิกวัยรุ่น ภาวิณี พันพราน วัย23ปีเล่าว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความรู้กับเด็กที่ท้องก่อนวัยมีทั้งหมด4คนส่วนใหญ่เป็นญาติพามาฝากท้องที่นี่หลังจากที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วประมาณ2-3เดือน “ส่วนใหญ่เด็กอ่อนต่อโลก ไม่กล้าซื้อยาคุมกำเนิดและยังไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ เมื่อรู้ว่าตัวเองท้อง บางครั้งปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้ว3-4เดือน เมื่อกล้าพอที่จะปรึกษาพ่อแม่แล้วจึงได้พากันมาหาหมอ เด็กที่ท้องก่อนวัยจะท้องกับเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือเพื่อนรุ่นพี่ระดับอาชีวะ ส่วนใหญ่เป็นวัยไล่เลี่ยกัน เมื่อซักถามประวัติแล้วพ่อแม่ทำงานหาเช้ากินค่ำ อาชีพเกษตรกร ชาวประมงบางครั้งก็ติดงานอยู่ชายทะเลหาดแม่รำพึง บางรายยังประสบปัญหาท้องซ้ำอีกเพราะใช้วิธีการฝังเข็มคุมกำเนิดกึ่งถาวรแต่ผู้ปกครองไม่ให้ฝังเข็ม ด้วยข้ออ้างว่ายังเด็กอยู่กลัวจะเกิดปัญหาโรคอ้วน แต่แล้วก็พลาดเพราะเด็กใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เมื่อมีความลงตัวในการมีชีวิตครอบครัว ไม่ยอมไปเรียนต่อเลือกที่จะใช้ชีวิตครอบครัวแล้วไปทำงานหารายได้ ในขณะที่แม่สามียอมรับเป็นฝ่ายเลี้ยงหลาน”

  “แม่หนูเป็นแม่ครัวร้านอาหารและทำงานเป็นอสม.เสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสโลหิตหลังผ่าตัดโรคหัวใจ ตอนนั้นหนูอายุ15ปี หนูก็เคยมีประสบการณ์ท้องตอนเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏปี2 แฟนหนูเป็นรุ่นน้องเขาเลิกเรียนมาทำงานรับจ้างทั่วไป ตอนนี้ลูกชายอายุ3ขวบเข้าโรงเรียนวันนี้เป็นวันแรก ในช่วงนั้นเด็กทุกคนจะรู้สึกกังวลว่าท้องแล้วพ่อแม่จะอับอาย คิดมากมีแรงกดดันบีบคั้น ถ้ามีปัญหาก็พร้อมที่จะอยู่บ้าน หยุดเรียนหนังสือ เมื่อคลอดลูกแล้วเราไม่คิดจะกลับไปเรียนอีก คิดแต่ว่าเรามีมือมีเท้าทำงานได้และเป็นความโชคดีที่พี่ชายและพี่สาวทำงานที่โรงพยาบาลนี้อยู่แล้วก็เลยเข้ามาทำงานที่แผนกนี้ สามารถใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการให้คำแนะนำเด็กๆที่ท้องก่อนวัยอันควร เราจะต้องแสดงให้เขาเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วค่อยๆเล่าทุกเรื่องให้ฟัง เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ถูกทาง”ภาวิณี พันพรานกล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวและการทำงานในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ท้องไม่พร้อมได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข

  แพทย์หญิงภัทรวรรณ เลิศไชยพานนท์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีการหารือกับครอบครัวเพื่อช่วยกันดูแล ส่วนใหญ่เด็กจะอายเพราะกลัวเพื่อนในโรงเรียนจะรุ้ว่าตัวเองท้อง เด็กบางคนไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใคร จะใช้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ตามจะต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ฝากครรภ์นัดตรวจสุขภาพ หลังคลอดบุตรแล้วก็ต้องมีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง ส่งไป40รายเพื่อติดตามผล อีก10กว่ารายมีปัญหาไม่มา

  ด.ญ.วรรณชนก ทองคำหงส์ วัย14ปี ตัวแทนเยาวชนหญิงวัย14ปีกล่าวว่า“เด็กสมัยนี้มีสื่อการเรียนรู้มากมาย ผู้ผลิตสื่อไม่ควรทำสื่อที่มั่วสุมยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ ต้องสอนวิธีการป้องกันให้เด็กๆ และอยู่ห่างไกลสิ่งเสพติด”

  ตัวแทนเยาวชนหญิงวัย14ปีกล่าวว่า “จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เคยทำสถิติเด็กท้องก่อนวัยเรียนสูงเป็นอันดับ4ของประเทศ ตอนนี้รู้สึกดีใจที่สถิติลดลงเป็นปกติและตั้งใจจะให้จำนวนลดลง”

  พะยอม หงสไกร ประธานอนามัยวังน้ำเขียวเป็นภริยาของกำนันที่ชื่อมงคล หงสไกร และในฐานะที่เป็นแม่ของลูกสาว2คน วัย32ปีและ30ปี และเขมทอง สุขประเสริฐ วัย45ปีมารดาของบุตรชาย1คนวัย16ปี เรียนโรงเรียนการอาชีพบางสะพาน และบุตรหญิง1คนวัย14ปี เรียนโรงเรียนรักษ์วิทยา ปราณบุรี ครอบครัวทำธุรกิจสวนยางพาราและสวนปาล์ม ในฐานะที่ทั้งสองมีความเป็นแม่รู้สึกพอใจที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการสอนเรื่องเพศให้กับวัยรุ่นในโรงเรียน เพราะเด็กสมัยนี้จะมีความเชื่อถือครูมากกว่าพ่อแม่ เมื่อครูสอนที่โรงเรียนก็จะกลับมาเล่าให้แม่ฟัง บางเรื่องเขาไม่รู้ก็มีความกล้าที่จะถามว่าสิ่งใดจะเป็นการเหมาะสมในการปฏิบัติระหว่างหญิงและชายเมื่อจะต้องใกล้ชิดกัน การแสดงออกระหว่างเพศเป็นเรื่องสมควรหรือไม่?

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่2สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)กล่าวว่าวันนี้เสมือนหนึ่งเราอยู่ในครอบครัวเรารักและหวังดีต่อกัน ในฐานะที่เป็นหมอเด็กขอชมเชยเด็กกล้าหาญกันมาก ก่อนที่จะทำงานนี้ก็รู้สึกอึดอัดใจ แต่เมื่อเห็นเด็กๆร่วมกันแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเราทำได้ ยังเตือนใจบรรดาวัยรุ่นด้วยกันเอง เวลานี้ในฐานะที่หมอเป็นย่าและเป็นยายแล้ว มีหลาน5คน ถ้าให้หมอลงมาทำงานนี้เด็กอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายคุณยายไม่ใช่น้อย แต่ถ้าให้เด็กด้วยกันพูดจาทำความเข้าใจต่อกัน พวกหนูมีความกล้าหาญทำในสิ่งที่ดี เราในที่นี้มีความเป็นพ่อเป็นแม่มีความเมตตาต่อเด็ก บางครั้งพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะเด็กในวัยนี้จะอยากทดลองชอบทำอะไรตามอย่างเพื่อนฝูง ชมรมเพื่อนเด็กจะต้องเข้ามาช่วยบุกเบิกกลุ่มเด็กในวัย10ขวบ เพราะเด็กชั้นประถมปีที่4เริ่มมีความเปลี่ยนแปลง ชุมชนที่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน ครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกัน ชุมชนมีบทบาทแก้ไขปัญหาร่วมกัน ใครๆก็อยากจะเข้ามาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น