หนูไม่รู้หนูไม่ผิด

 • Wednesday, August 2, 2017 - 00:00

  เอาจริงๆ นะโครงการรับจำนำข้าวบ้าคลั่งทุกเมล็ดตันละ ๑.๕ หมื่นบาท มันผิดข้อตกลงในพันธสัญญาขององค์การการค้าโลก (WTO) ด้วยซ้ำ

  เพราะเล่นแทรกแซงตลาดเกิน ๔ ล้านตันต่อปี

  สุดท้ายระบายข้าวต่ำกว่าราคาตลาดโลก ก็ถือว่าโชคดีที่รอดมาได้ ไม่มีคู่แข่งเอาไปฟ้องว่าทุ่มตลาด

  วานนี้ (๑ สิงหาคม) ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปิดยุทธการ Woman's Touch แถลงปิดคดีด้วยวาจาคดีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตจำนำข้าว ทำให้เกิดความเสียหาย ๕ แสนล้านบาท
  กางโพยชี้แจงศาลรวมแล้ว ๖ ข้อ

  แต่อยากจะบอกว่า คนเขียนโพยฆ่ายิ่งลักษณ์ชัดๆ

  อาจจะมาจากความจริงที่ว่ารู้อยู่แล้วว่า ยิ่งลักษณ์ แต่จะเขียนออกมาอย่างไรให้ดูดีที่สุด

  "ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดหรือโดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา ๑๒๓/๑ พ.ร.บ.ป.ป.ช. ข้อท้วงติงและข้อเสนอแนะจาก สตง.และ ป.ป.ช. ที่ได้นำรายงานวิจัยของ TDRI เกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในอดีต และเสนอต่อดิฉันให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว และนำนโยบายประกันราคาข้าวมาใช้ดำเนินการนั้น ข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรียับยั้งโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรีไว้ และการที่จะให้นำนโยบายประกันราคาข้าวที่เป็นนโยบายของ TDRI และพรรคฝ่ายค้านมาดำเนินการนั้นเป็นเรื่องที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

  แต่อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้ป้องกันความเสียหายโดยฤดูการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ มีการปรับลดวงเงินรับจำนำจากไม่จำกัด เป็นจำกัดวงเงินการรับจำนำไม่เกินรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ และลดราคารับจำนำจากตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท เหลือตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท อีกทั้งยึดมั่นตามกรอบเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖"

  หมายความว่าอย่างไร?

  หมายความว่า ยิ่งลักษณ์ รู้อยู่แล้วว่าจะมีความเสียหายตามมา แต่เลี่ยงว่ายกเลิกโครงการไม่ได้ ใช้การป้องกันความเสียหายด้วยการปรับลดวงเงินแทน

  "เมื่อหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะต้องเป็นผู้รายงานผลการระบายข้าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ ดังเช่นที่มีการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่กรณีภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานผลการระบายข้าวให้ดิฉันและคณะรัฐมนตรีทราบแต่ประการใด ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตาม ก็ไม่มีการรายงานเรื่องนี้ให้ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรี และเข้าสู่การรับรู้รับทราบของดิฉันและคณะรัฐมนตรี จนกระทั่งดิฉันพ้นจากหน้าที่ความเป็นนายกรัฐมนตรี

  "เมื่อดิฉันไม่ทราบ จะถือว่าดิฉันปกปิดการระบายข้าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดตามที่โจทก์กล่าวหาได้อย่างไร"

  หมายความว่าอย่างไร?

  นี่เป็นการปัดความรับผิดชอบในฐานะผู้นำรัฐบาลอย่างน่าละอายที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า "ยิ่งลักษณ์" ปล่อยปละละเลยแม้กระทั่งรายงานที่ตัวเองต้องรับรู้ แต่ไม่มีการทวง ไม่มีการติดตาม

  การอ้างว่าไม่รู้ถือว่าไม่ผิด เหมาะแล้วหรือที่ผู้นำประเทศจะยกมากล่าวอ้าง.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น