ชุมนุมโดยไม่สงบ?

 • Thursday, August 3, 2017 - 00:00


  คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวานนี้ (๒ สิงหาคม) ได้สร้างบรรทัดฐานให้การชุมนุมที่จะมีขึ้นในอนาคต

  คดีสลายการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ศาลยกฟ้องจำเลยทั้ง ๔ คนคือ

  ๑.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี

  ๒.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

  ๓.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  ๔.พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

  สาระสำคัญของคำพิพากษาคือ

  ....เมื่อเหตุการณ์ชุมนุมยังไม่สงบ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินของทางราชการ....

  บรรทัดฐานที่กล่าวถึงคือ จากนี้ไปหากการชุมนุมเป็นไปโดยไม่สงบ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบได้ และผู้สั่งการจะไม่มีความผิด

  อย่างไรก็ตามการชุมนุมโดยสงบ จะเป็นข้อถกเถียงกันต่อไปว่า มีขอบเขตแค่ไหน

  ยกตัวอย่างการชุมนุมของคนเสื้อแดง ที่มีการเผาบ้านเผาเมือง จนรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องกระชับพื้นที่ และนั่นนำไปสู่การการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐนับร้อยคน

  ถือเป็นการชุมนุมโดยสงบ หรือไม่สงบ

  และการที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้ารักษาความสงบ แต่ถูกตอบโต้ด้วยอาวุธสงครามจนมีผู้เสียชีวิตนั้น ผู้สั่งการมีความผิดหรือไม่

  เมื่อพูดถึงการชุมนุมในอนาคตที่มีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การชุมนุมแต่ละครั้งจะถูกควบคุมโดยรัฐมากกว่าในอดีต

  นั่นจะทำให้การชุมนุมทางการเมืองทำได้ยากขึ้น

  แต่มีข้อดีตรงที่แกนนำการชุมนุมต้องรับผิดชอบต่อผู้ชุมนุมมากกว่าเดิม

  ประเภทว่า เผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเอง ยากที่จะเกิดขึ้นอีก เพราะนั่นจะเป็นความชอบธรรมที่รัฐสามารถปราบปรามได้โดยถูกกฎหมาย

  โดยสรุปแล้วคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครั้งนี้ ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในสังคม

  แต่ละฝ่ายล้วนมีหน้าที่

  และความรับผิดชอบของตัวเอง

  อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเมือง เป็นเรื่องซับซ้อน รัฐบาลแต่ละยุคสมัยบริหารราชการแผ่นดินไม่เหมือนกัน

  ยุคที่รัฐบาลคดโกง ดื้อด้านไม่ฟังเสียงประชาชน ก็อาจเลี่ยงการชุมนุมประท้วงไม่ได้

  และคำว่า "การชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ" คือฝ่ายที่จัดการชุมนุมต้องตระหนักรู้

  ส่วนฝ่ายรัฐต้องฟังเสียงประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้การชุมนุมอยู่ในความสงบ

  แต่นั่น...มันอุดมคติ!

  ความจริงคือการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจ และไม่มีนักการเมืองคนไหนยอมเสียอำนาจไปง่ายๆ

  แม้จะแลกด้วยชีวิตประชาชนก็ตามที.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น