สสส.ระบุคนทั่วโลกป่วยเพราะกินจนพุงพลุ้ย

 • Tuesday, August 22, 2017 - 00:00

  สสส.ระบุคนทั่วโลกป่วยเพราะกินจนพุงพลุ้ย ไทยติดอันดับ2อาเซียน อนามัยโลกชี้ถ้าหลุดพ้นจากความยากจนคนจะมีสุขภาพสมบูรณ์

  นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. เจาะลึก Global Health Promotion แนวโน้มคนทั่วโลกป่วยเพราะการกิน เข้าถึงอาหารได้ง่าย ไม่ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์พุงพลุ้ย สมัยก่อนเดินบิณฑบาตเป็นหมื่นก้าวแต่วันนี้พึ่งมอเตอร์ไซค์ คนไทยติดอันดับโรคอ้วนเป็นที่ 2 ของอาเซียนรองจากมาเลเซีย ทั้งหญิงและชายอ้วนขึ้น 2-3 เท่าโอกาสเกิดโรคสูงตามๆ กัน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยาไม่ใช่ของวิเศษ ปวดหัวเพราะยากจนไม่มีอะไรจะกิน ยาทำให้กระเพาะทะลุได้ รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา ผู้ประสานงาน WHO องค์การอนามัยโลกระบุ 8 ประเทศยากจน เอธิโอเปีย ซูดาน คนทั้งประเทศไม่มีอาหารจะกิน พยาบาลมีบทบาทนำคนไข้เข้าสู่โลกของความเสมอภาค ถ้าหลุดพ้นจากความยากจนประชาชนจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ในประเทศอินเดียคนส่วนใหญ่ไม่มีระบบประกันสุขภาพ เจ็บป่วยต้องใช้เงินสะสมของตัวเองรักษา ส่งผลให้ยากจนมากขึ้นกว่าเดิม

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรยายเรื่อง Global Health Promotion แนวโน้มที่เหมือนกันทั้งโลกในช่วง 10 ปี ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อ, การบาดเจ็บ, อุบัติเหตุน้อยลงมาก แต่แนวโน้มพฤติกรรมของคนเป็นโรคที่ไม่ติดต่อ (NCD) มากขึ้น เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการบริโภค เพราะทุกวันนี้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมอาหารทำให้คนเข้าถึงอาหารมากขึ้น ผู้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากขึ้น

  ในสมัยก่อนพระสงฆ์ออกจากวัดช่วงตีสี่ เมื่อครั้งที่ผมบวชเป็นพระที่จังหวัดอุบลราชธานี ต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 3 เดินบิณฑบาตด้วยระยะทาง 3-4 กม. เพื่อรับบาตรกลับวัด เดินไปกลับเกินกว่าหมื่นก้าว แต่ปัจจุบันพระที่อยู่ในเมืองมีมอเตอร์ไซค์ รถยนต์มาจอดพาไปเส้นทางเล็กๆ หน้าร้านมีแม่ค้าจัดกับข้าวขายเป็นชุดๆ ทุกวันนี้ทำวาระเรื่องอาหารของพระภิกษุ การออกกำลังกายของพระสงฆ์ พฤติกรรมในอดีต พระกวาดลานวัด เดินบิณฑบาต แต่แนวโน้มในวันนี้เปลี่ยนแปลงไป เราจะเห็นทหารตำรวจมีพุงเยอะขึ้น ด้วยพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจนปรับตัวไม่ทัน ขณะนี้คนไทยติดอันดับ 2 โรคอ้วนในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากประเทศมาเลเซีย คนไทยมีพฤติกรรมกินอาหารติดมัน ส่วนประเทศอินโดนีเซียติดอันดับที่ 21 โรคอ้วน

  สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ความเป็นจริงของสังคมโลก สัดส่วนผู้สูงอายุมีอายุยืนขึ้นถึง 90 ปี จะอยู่อย่างไรหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว 30 ปี แนวโน้มคนเกษียณอายุเปลี่ยนแปลงจากเดิม ญี่ปุ่นให้เกษียณอายุในวัย 65 ปี ภาคเอกชนในเมืองไทยประกาศเกษียณอายุ 60 ปี ในขณะที่สมัยก่อนจะเกษียณอายุ 50-55 ปี ต่อไปแนวโน้มข้าราชการจะเกษียณอายุ 65 ปี ประเทศฝรั่งเศสเกษียณอายุ 62 ปี แต่เด็กรุ่นใหม่อยากเกษียณอายุเร็วขึ้น สัดส่วนผู้สูงอายุทวีจำนวนมากขึ้น จะต้องมีระบบบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมในเมืองเป็นอย่างไร อนาคตเด็กจะต้องหิ้วคนแก่ 6 คน คิดง่ายๆ ความเป็นจริงต้องคิดใหม่ เศรษฐกิจในอนาคตเป็นอย่างไร ผลกระทบต่อโลก ญี่ปุ่นมีการขับเคลื่อนมาก มีประติมากรรมนวัตกรรมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมากมาย ไม่ใช่หมื่นชิ้นนะครับ แต่เป็นแสนอย่าง ในอนาคตไม่มี Wheel Chair ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ของญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์ที่ตัวเรา นั่งเก้าอี้ เครื่องบิน เดินแทนเราได้ทุกอย่าง

  คนไข้ที่ป่วยเป็นโรค Stroke ด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใช้ลูกตาแทนมือเท้าที่ขยับไม่ได้ ทำให้ขยับได้ด้วยการใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ บริษัทโตโยต้ามีการยุบสำนักงานแพทย์ทั้งหมดในหน่วยงาน เพราะสรุปว่าการรักษาพยาบาลเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาล สำนักงานแพทย์ปรับให้เป็น Healthy Promotion Center มีหน้าที่ดูแลพนักงานจวบจนเกษียณอายุ การดูแลทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบบำเหน็จบำนาญมีรูปแบบให้เลือกเป็น 100 แบบ อยากจะใช้ชีวิตแบบไหน อยากแต่งงานเมื่อไหร่ มีลูกกี่คน ลูกจะเรียนในประเทศญี่ปุ่นหรือนอกประเทศญี่ปุ่น ภายใน 3 ปีจะเปลี่ยนแปลงฐานะจากพนักงานทั่วไปขึ้นเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการ กระบวนการเหล่านี้นำมาประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพคนในครอบครัว

  วิถีชีวิตคนไทยในอดีต เมื่อเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ ประชาชนพึ่งพิงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่ปัจจุบันมีเครื่องมือสื่อสารเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ เวลานี้ไม่มีใครต้องการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีอย่างเดียวคือ Emergency มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานแพทย์รัฐสภา ทำเป็น Healthy Promotion Center แต่ละสัปดาห์มีคนในรัฐสภาเกิดอุบัติเหตุทั่วไป เจ็บป่วย กรรมการสมาชิกสภาต้องมีการปั๊มหัวใจ ถ้ารวมอายุของ ส.ส., ส.ว.ในรัฐสภาอายุรวมกันเป็นหมื่นปี แต่ละครั้งประชุมกัน 8-12 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่รัฐสภาเครียดมาก อยากคุยกับนักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิตเข้าไปวางระบบ ความเจ็บป่วยมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภคมากกว่า กินอาหารที่เป็น Junk food กินไขมัน น้ำตาลมากขึ้น กินมาม่าแล้วไม่ใส่ผักทำให้ขาดสารอาหาร ป่วย เพราะไม่มีจะกินจึงต้องกินมาม่าประทังความหิว

  เมื่อครั้งที่ไปดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวรที่พิษณุโลก ข้าราชการคนหนึ่งคุมเบาหวาน ความดันโลหิตไม่ได้ มีพยาบาลจับคู่แบบ Buddy เมื่อเจ็บป่วยคนที่มีฐานะจะช่วยดูแลคนไม่มีฐานะได้ บางบ้านทั้งบ้านมีน้ำพริกเพียงถ้วยเดียว กินกับข้าวเหนียว มีกระบวนการ Buddy และปัจจัยทางสังคมเข้ามาดูแล เอื้อต่อสุขภาพ เราต้องคิดกันใหม่ว่ายาไม่ใช่ของวิเศษ ถ้าคนไม่มีเงิน ไม่มีงานทำ ไม่มีคนจ้างงาน ปวดหัวมากมาหาเรา แล้วแจกยาพารา กินยามากจนปากแทบจะพัง ที่ชลบุรีมีคนงานเยอะมาก มีอาการปวดกล้ามเนื้อ แจกยาโวลทาเริน ไฮโดรพลาส หมอช่วยกันจ่ายยาจนกระทั่งกระเพาะทะลุมาก หมอผ่าตัดเกิดสงสัยและตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนไข้ที่เมืองชลถึงได้มีปัญหากระเพาะทะลุมาก ต้องให้ความรู้กับคนไข้ ทำงานหนัก ก้มๆ เงยๆ ช่วยกันตระหนักถึงพฤติกรรมการทำงาน ขาดการออกกำลังกาย พฤติกรรมกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์

  พฤติกรรมของแม่และเด็ก น้ำนมที่ให้กินมีสารอาหารครบหรือไม่ แม่ไม่กินผัก ขาดสารอาหารที่จะให้ถึงลูก เป็นเรื่องต้องคิดทบทวนกันใหม่ นโยบายการมีส่วนร่วม การให้ชุมชนพร้อม ขณะนี้ Healthy Promotion Center ในระดับ Global ทำไว้มากมาย กรมอนามัยคิดค้นทำเรื่องใหม่ๆ ครูในโรงเรียนต้องทำตัวเป็นหมอด้วย ผมเป็นรองประธานบริหารวัดสุทธิวราราม ทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนจบจากที่นี่ มีคนรายงานผมว่า หมอรู้ไหม เด็กทอดไข่ไม่เป็นเพราะพ่อแม่ทำกับข้าวไม่เป็น ไม่เคยทอดไข่ให้ลูกเห็น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สอนเด็กเจียวไข่ เด็กชอบมาก กระทรวงสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาวะ สร้างความสุขให้ทุกคน เรามียุทธศาสตร์ 20 ปี พูดถึงสิทธิการเป็นพลเมืองมากยิ่งขึ้น เราต้องอยู่กับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้ อยู่อย่างเงยหน้าและเปลี่ยนแปลงวิธีคิดด้วย เราทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องมีหุ้นส่วนด้วย เราต้องมี Health for All All for Health Theme 15 ปีข้างหน้า Health Promotion in the SDG’s 3 pillars of Health Promotion การทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถทำงานร่วมกัน Healthy Cities เพื่อตอบสนองความเป็นเมือง

  คนญี่ปุ่นสอนให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยตัวเองประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก คนทุก generation จะต้องรู้จักการออกกำลังกาย คนญี่ปุ่นเดินกันเก่งมาก เดินรอบพระราชวังอิมพีเรียล ปรากฏว่าผมสู้สปีดของคุณป้าชาวญี่ปุ่นไม่ได้ ป้าเดินไปไกลลิบๆ ผมวิ่งครบ 2 รอบ 10 กม. ในขณะที่ป้าวิ่งรอบที่ 3 แล้ว เรื่องอาหารการกิน การจับปลาในทะเลมาได้ทำให้เกิดความรู้ในการเลือกปลาบริโภคจากทะเล ในปลาทะเลคิดว่าจะปลอดภัยแต่บางครั้งก็พบว่ามีสารพิษประเภทปรอท ไทเทเทียม ฟอร์มาลีน เราต้องทำให้อาหารทะเลปลอดภัยจริงๆ

  เราต้องมอง Beyond ทุกโรงงานในประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องประกาศเป็นนโยบาย แต่เป็นการลงมือทำ องค์กรดูแลสุขภาพทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน การทำให้คนในองค์กรมีความพร้อมในการทำงาน ผลผลิตเพิ่มเป็น 3 เท่า สุขภาพดี ในอนาคตทุกกระทรวงจะต้องทำให้เจ้าหน้าที่มีความสุขเพื่อจะได้บริการคนได้จำนวนมาก ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 4 แสนคน เมื่อมีการสำรวจผู้หญิงน้ำหนักเพิ่ม 2 เท่าตัว ผู้ชายมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว และมีแนวโน้มอัตราที่เพิ่มเร็วกว่าผู้หญิง

  เมื่อปี 2557 มีงานวิจัยเรื่องสุขภาพ มีแนวโน้มคนอ้วนขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงมีน้ำหนักมากขึ้น เปรียบเทียบเมื่อ 27 ปีก่อน ผู้หญิงไทยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 21.9% ปัจจุบันน้ำหนักเพิ่มขึ้น 43.5% ผู้ชายไทยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 30.8% จากเดิม 12.2% แนวโน้มคนอ้วนขึ้นเพราะเข้าถึงการกินมากขึ้น บ้านใครที่อยู่ติดกับ 7-11 หรืออยู่ใกล้ตลาด ครอบครัวใหญ่ขึ้น มีตู้เย็นใหญ่ขึ้นเพื่อสะสมสมบัติได้มากขึ้น เวลานี้ไม่มีใครซื้อตู้เย็น 5 คิวแล้ว นับวันจะซื้อตู้เย็นยักษ์เพื่อใส่ศพได้เลย ใส่คน 3 คนยังได้ มีคำถามว่าซื้อตู้เย็นไว้เก็บอาหารมากมาย จะไปรบกับใครหรือ บริษัทผลิตตู้เย็นรู้ว่าพฤติกรรมคนไทยชอบซื้อตู้เย็นใหญ่ไว้ก่อน ใส่ของไว้ในตู้เย็นเข้าถึงอาหารได้ 5 มื้อ บริษัทที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย มีอาหารให้พนักงานกิน 5 มื้อ ก็เกิดความสงสัยว่าพนักงานทำงานหนักแต่ทำไมถึงอ้วนนัก หิวเมื่อไหร่ก็ลงมากินได้ตลอดเวลา จึงให้มีการลดอาหารเหลือ 4 มื้อ ปรากฏว่าพนักงานผอมลง

  เมื่อตรวจร่างกายพบว่าผู้ชายมีความดันโลหิตสูงกว่าผู้หญิง เพราะผู้ชายมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เครียด แต่ผู้หญิงเป็นโรคเบาหวานก่อนผู้ชาย ไม่ได้เป็นเรื่องโชคดี ผู้หญิงในชนบทเป็นโรคเบาหวานมากกว่าผู้หญิงในเมือง คือ ความตระหนักรู้ทางสุขภาพในเมืองมากกว่าต่างจังหวัด ขณะนี้กำลังเป็นหน้าทุเรียน ขายดิบขายดีมาก ดังนั้นต้องระวังโรคที่เกิดจากการบริโภคเกินความจำเป็น คนไข้ที่ป่วยเป็นโรค stroke เป็นผู้หญิงสูงอายุน้ำหนักเยอะ ค่ารักษาโรค stroke ไม่ง่าย ต้องควบคู่กับการออกกำลังกาย กินผักผลไม้ การเปลี่ยนแปลงสังคมในชนบทสู่สังคมเมือง คนไทยมีแนวโน้มป่วยทางจิตมากขึ้น ผู้สูงอายุที่เล่น line Social Media มีแนวโน้มถูกหลอกได้ง่ายขึ้น Less is More กรมอนามัยส่งเสริมสุขภาพ ทิศทางใหม่เชื่อมร้อยกับ Health Promotion แนวโน้มการดูแลสุขภาพตัวเองทำได้ด้วยตัวเองโดยมีบุคลากรเป็นผู้สนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ กำหนดให้คนไม่ป่วยมีอายุยืนเฉลี่ย 85 ปี อายุยืน มีสุขภาพดี 75 ปี

  รศ.ดร.ประคิณ สุจฉายา (คชภักดี) ผู้ประสานงานโปรแกรมสุขภาพ องค์การอนามัยโลก ประเทศอินเดีย (Coordinator Health Programmes WHO Country Office for India) และ ผู้ประสานงานด้านเพศภาวะความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของสตรี องค์การอนามัยโลก เพื่อรณรงค์ในการเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกันของสตรีและบุรุษ โดยทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติและองค์กรเอกชน ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับสตรี บรรยายเรื่องบทบาทและสมรรถนะทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนี้ การประชุมสัมมนาสหประชาชาติพบว่า หลายประเทศเผชิญปัญหาความยากจน ถ้าหลุดพ้นจากความยากจนประชาชนจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ในประเทศอินเดียคนส่วนใหญ่ไม่มีระบบประกันสุขภาพ เจ็บป่วยต้องใช้เงินสะสมของตัวเองรักษา ดังนั้นความเจ็บป่วยทำให้ยากจนมากขึ้นกว่าเดิม ความหิวโหยเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความเสมอภาคของหญิงชาย สุขภาพครอบครัว ชุมชนจะได้นั้นเบื้องหลังคือสตรีเป็นหลัก จำเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมกันด้วย

  ที่ผ่านมานั้นประเทศต่างๆ มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประเทศไทยทำงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล แม้จะมีความสำเร็จหลายๆ เรื่อง แต่ไม่ได้สำเร็จทั้งประเทศ มีความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับมีความไม่เท่าเทียมกันในสิ่งต่างๆ เปรียบเทียบกับหลายประเทศในกลุ่มประเทศแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความเหลื่อมล้ำอีกเป็นจำนวนมาก ในปี 2015 คนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในเวทีระดับโลกกำหนดให้มี Agenda 2030 Sustainable Develop Goal ใช้เวลา 15 ปี เราต้องช่วยกันขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไป มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเจริญ พัฒนาการ ต้องมีบูรณาการขจัดความยากจน ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เพียงพอ มีความเจริญก้าวหน้า มีความสงบสุข ตั้งเป้าหมายให้มีความยั่งยืน สร้างความเสมอภาค คนจนคนรวยมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยไม่เกิดภาวะความยากจนจากการใช้บริการสุขภาพ ความเท่าเทียมของเพศหญิงเพศชายสร้างพลังอำนาจให้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงทุกคน เราจะไม่ทิ้งใครสักคนไว้ข้างหลัง ทุกคนจะต้องก้าวไปด้วยกัน ที่ผ่านมานั้นคนจนถูกทอดทิ้ง คนพิการไม่ได้รับการดูแล ไม่มีใครดูแลผู้สูงอายุ ทุกคนต้องได้รับการดูแล

  ปี 2000 เป้าหมายแห่งสหัสวรรษต้องการลดความเจ็บป่วยในเด็ก พัฒนาสุขภาพมารดา สหประชาชาติได้มอบหมายให้องค์การอนามัยโลกติดตามผลการแพร่โรค HIV-AIDS วัณโรค โรคติดเชื้อ เรามี Sustainable Development Goals 17 เป้าหมาย 16 วาระ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความยากจน ความหิวโหย การศึกษา เพศ สิ่งแวดล้อม ทะเล มหาสมุทร การให้วัคซีนเด็กในเมืองต่ำกว่าในชนบท เราต้องการให้คนมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสุขภาวะของบุคคลทุกคนทุกช่วงอายุ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนจนหรือคนรวย จะอยู่ในเมืองหรือในชนบท สุขภาวะมีความสุขความพอใจ การดูแลสนับสนุนประคับประคองที่ดีเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ-วัยรุ่น-วัยทำงาน-ผู้สูงอายุ

  เราต้องช่วยกันแก้ไขมลภาวะจากอากาศ ดินปนเปื้อน น้ำไม่สะอาด เน้นกรอบแนวคิดควบคุมยาสูบ คนเข้าถึงยาที่จำเป็น วัคซีน พัฒนางานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น เน้นการมีสุขภาพที่ดีในคนทุกระดับ กำลังคนเป็นเรื่องสำคัญ ต้องได้คนที่มีความสามารถเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้ได้ เสริมสร้างความสามารถของบุคลากร เมื่อมีโรคระบาด ภัยพิบัติ ในหลายประเทศ การรักษาโรคบางโรคทำให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาแต่อย่างใด ความเชื่อมโยงทางด้านสุขภาพจะมีพยาบาลเป็นผู้ดูแล Ottawa Charter on Health Promotion (1986) to Health in All Policies (2012) to SDGs (2015-2030) การประชุมหลายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการประชุมเฮลซิงกิ 2012 เราจะให้มีนโยบายสุขภาพด้านสาธารณสุขจะไม่เกิดผลจะต้องทำให้กระทรวงอื่นๆ ตระหนักเรื่องสุขภาพด้วย เรามองคับแคบไม่ได้ ต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องใช้ยุทธศาสตร์สถานการณ์พยาบาลมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ นำไปสู่บทบาทพยาบาล การสร้างความตระหนักความสำคัญของสุขภาพ ดูแลสุขภาพที่ดีก่อนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ผลักดันพยาบาลให้เกิดแนวคิดมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับการบริการด้วย

  คนรวยมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้มากกว่าคนจน ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลอย่างสูงต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพต้องทำทุกระดับของครอบครัว ชุมชน สถานที่บริการ เรื่องของสุขภาพ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ในโรงเรียน บ้าน ฯลฯ ในทุกวัย ทุกวงจรชีวิต นำไปสู่คุณภาพชีวิตสู่สุขภาวะ แม้จะไม่มีเงินแต่นอนกับเตียงก็มีความสุขได้ เราจะต้องนำไปสู่เป้าหมายสุขภาพ SDGs สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

  เด็กในโลกนี้ขาดสารอาหาร มีการเปิดเผยใน 8 ประเทศยากจน ไม่มีอาหารจะกินทั้งประเทศ อาทิ เอธิโอเปีย ซูดาน ทำอย่างไรที่จะผลิตวัคซีนครบเข้าถึงกลุ่มคนบนดอย คนในสลัม ประเทศไทยแม่ให้นมลูกน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุผลอับอาย จำเป็นต้องจัดทำคู่มือให้ความรู้ ขณะนี้ประเทศอินเดียเป็น Hub ใหญ่ที่สุดในการผลิตยารักษาโรค ในขณะที่กระแสของโลกต้องการให้ลดการกินยาให้น้อยลง วันที่ 12 พ.ค. เป็นวันพยาบาลสากล พยาบาลมีบทบาทมากในการที่จะนำคนไข้เข้าไปสู่โลกที่มีความเสมอภาค ทุกคนเข้าถึงบริการที่ดี เหมาะสม โลกที่ไม่มีใครโดดเดี่ยว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น