ผู้ก่อมลพิษเหมืองแร่ คืออาชญากร

 • Tuesday, August 29, 2017 - 00:00


  29 ส.ค. ถือเป็นการนับหนึ่งการใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ถือเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างกฎหมายแร่ฉบับ พ.ศ.2510 ที่จะถูกยกเลิกไป ซึ่งมีประวัติต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ความเจ็บป่วย ล้มตาย การถูกฟ้องร้องคดีของกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มทุนอุตสาหกรรมแร่ขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ การล่มสลายของชุมชน และการเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพแวดล้อมที่มากมายจากการทำเหมืองในแต่ละพื้นที่

  ทั้งนี้ โดยเนื้อหาของ พ.ร.บ.ฉบับ 2560 มีข้อน่าห่วงกังวลหลายประการ อาทิ กฎหมายแร่ฉบับใหม่มีการแบ่งการทำเหมืองออกเป็น 3 ประเภท นั่นคือ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อจะทำให้ขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ มีระยะเวลาสั้นขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และหลีกเลี่ยงไม่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ หรืออีเอชไอเอ

  ขณะเดียวกัน กฎหมายแร่ฉบับ 2560 ยังเปิดช่องให้มีการประมูลแหล่งแร่เป็นแปลงขนาดใหญ่หลายพันหรือหลายหมื่นไร่ได้ รวมทั้งจะมีการเปิดโอกาสให้ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมในเขตเหมืองแร่หรือเขตประทานบัตรอีกต่อไป นอกจากนี้จะสามารถนำพื้นที่ ส.ป.ก.ไปใช้ประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมได้ โดยเฉพาะกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมและเหมืองแร่ ซึ่งจะทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่สมควรสงวนหวงห้ามเอาไว้แก่คนยากคนจนถูกทำลายลงไปอย่างย่อยยับ

  และสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ หน่วยงานอย่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายใต้กฎหมายแร่ฉบับใหม่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำรายงานอีไอเอและขอประทานบัตรแทนผู้ประกอบการเอกชนได้ ซึ่งจะกลายเป็น หน่วยงานที่รวบอำนาจไว้เบ็ดเสร็จ ในการดำเนินการกิจการเหมืองแร่ที่จะต้องจับตามอง

  ขณะเดียวกัน การใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ก็ยังคาบเกี่ยวปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้แทนรัฐบาลกับการเจรจากับ บ.คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จากกรณีของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่มีการระงับการต่อใบอนุญาตประกอบการ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการทำเหมือง ภายหลังการใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 เป็นการระงับการประกอบกิจการของเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว

  ซึ่งล่าสุดได้มีการออกมาชี้แจงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถึงกระแสข่าวว่ารัฐบาลไทยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าเสียหายกว่า 30,000 ล้านบาท แก่บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ที่ฟ้องร้องรัฐบาลไทย โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมายืนยันว่า แม้บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อัคราฯ จะยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ไม่สามารถยุติได้ง่ายๆ และแม้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะมีผลเหนือกฎหมายภายในประเทศของทั้งสองฝ่าย

  แต่การพิจารณาจะใช้ระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการของคู่ภาคีเป็นสำคัญ ซึ่งระหว่างนี้ทีมเจรจาของประเทศไทยก็ยังดำเนินการเจรจาต่อไป เพื่อหาข้อยุติที่เหมาะสมทั้งสองฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างถึงที่สุด

  นอกจากนี้ หัวใจสำคัญในกฎหมายแร่ฉบับใหม่นั้นคือ หน่วยงานสำคัญอย่าง คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่กุมบังเหียนการดำเนินการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่ภายในประเทศ ซึ่งในเร็วๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำเสนอร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เพื่อให้คณะกรรมการ นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) พิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคม

  และ คนร.ก็จะเป็นบทพิสูจน์การทำงานวางทิศทาง นโยบายว่าจะสามารถทำงานเปิดมิติใหม่ในการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยได้ก้าวหน้า แตกต่างจากการดำเนินการภายใต้กฎหมายแร่ฉบับเก่า ที่ประชาชนต้องกลายเป็นเหยื่อ และสังเวยชีวิตมานับไม่ถ้วน ในห้วงเกือบหนึ่งร้อยปีแห่งกฎหมายแร่ฉบับเก่าที่ผ่านมาหรือไม่

  หรือท้ายที่สุดแล้ว คนร.จะกลายเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่โอบอุ้มนายทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มากกว่าเห็นประโยชน์ และปกป้องรักษาชีวิตของประชาชน และมากไปกว่านั้นคือ เป็นเพียงแค่การบริหารจัดการอำนาจ ให้สมดุลระหว่างผู้มีอำนาจกับนายทุนแร่ ในนามของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ภายใต้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ เพื่อที่จะนำไปสู่การเปิดเหมืองทองกลับมาใหม่ได้อย่างชอบธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมา

  การสร้างดุลยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงมากที่สุดคือ การไม่ดำเนินการบนความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพราะหากยังดึงดันทำย่ำรอยกฎหมายแร่ฉบับเดิม ก็ไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมโดยรัฐที่ผนึกกำลังกับกลุ่มทุน ซึ่งถือได้ว่าผู้ก่อมลพิษเหมืองแร่ คืออาชญากรอย่างเต็มรูปแบบนั้นเอง เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเข้ามาตักตวงแสวงหาผลประโยชน์ คือ ความสูญเสียชีวิตของผู้คน แล้วทิ้งซากปรักหักพังของสิ่งแวดล้อมและความล่มสลายชีวิตชุมชนไว้กับคนไทย ซึ่งมีรูปธรรมหลายพื้นที่ให้เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้ว!

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น