จ้าวแห่งความเลวร้าย

 • Thursday, August 31, 2017 - 00:00


  นึกว่าจะไม่ออกมาให้ความเห็นอะไรซะแล้ว เพราะเห็นเงียบอยู่นาน

  ในที่สุด นายทักษิณ ชินวัตร เผยสันดานออกมาจนได้

  วานนี้ (๓๐ สิงหาคม) ทวีตข้อความในทวิตเตอร์บัญชีชื่อ Thaksin Shinawatra‏ ด้วยถ้อยความว่า

  มงแต็สกีเยอ เคยกล่าว "ไม่มีความเลวร้ายใด ที่จะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือ ในนามของกระบวนการยุติธรรม"

  หือ...เอาความจริงซิครับ!

  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เลื่อนฟังคำพิพากษาไปวันที่ ๒๗ กันยายน ไม่ใช่หรือ

  ศาลยังไม่ตัดสินเลย แต่ "ยิ่งลักษณ์" โกหกว่า น้ำในหูไม่เท่ากัน แล้วหนีออกไป คนวางแผนก็คือนายทักษิณหูดับ ไม่ใช่หรือ

  แล้วมีหน้ามาบอกกระบวนการยุติธรรมเลวร้าย

  พูดแบบนี้ก็เท่ากับยืนยันจากปากนายทักษิณว่า "ยิ่งลักษณ์" ไปไม่กลับ

  ชาร์ล เดอ มองเตสกิเออร์ (Charles de Montesqieu) กล่าวไว้ว่า

  "อำนาจทางการเมืองมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ในทางที่ผิด หากผู้มีอำนาจทำให้เกิดการลดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ การเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนระเบียบของกฎหมายที่เอื้อแก่ประโยชน์ส่วนตน และก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ของพลเมือง รวมถึงผลประโยชน์ และข้อได้เปรียบจากการแข่งขันที่มีต่อรัฐด้วย”

  มาขุดหาสันดานนักการเมืองกันหน่อย

  ช่วงที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี มีคำศัพท์ทางการเมืองใหม่อยู่หลายคำ เช่น

  ทุจริตเชิงนโยบาย, ผลประโยชน์ทับซ้อน

  ล้วนสะท้อนถึงการนำอำนาจการเมืองไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อประโยชน์ตัวเองและพวกพ้อง แต่สร้างความฉิบหายให้ประเทศ

  ระบอบทักษิณปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเอื้อประโยชน์ให้บริษัทในกลุ่มชินคอร์ปมหาศาล

  ระบอบทักษิณยังรวบอำนาจ บริหาร นิติบัญญัติ และบางส่วนของตุลาการ เพื่อลดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ

  ขณะที่สิ่งซึ่ง มองเตสกิเออร์ ย้ำนักย้ำหนาคือ การแบ่งแยกอำนาจออกเป็น ๓ ฝ่าย นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ เพื่อการถ่วงดุล

  แต่ตลอดระยะเวลาที่ระบอบทักษิณบริหารประเทศ เต็มไปด้วยความพยายามที่จะรวบอำนาจทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน

  ฉะนั้นไม่มีความเลวร้ายใด เลวเท่านักการเมืองรวบอำนาจเพื่อโกง แล้วอ้างว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม

  อ้อ...มองเตสกิเออร์ ยังเชื่อว่า การปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด

  ใครที่จ้องจะล้มล้างสถาบันลองไปถามทักษิณดูว่าจริงมั้ย.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น