ว่าด้วยเรื่องตัวเลข

 • Wednesday, September 6, 2017 - 00:00


  สถาบันพระปกเกล้า ทำโพลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี

  น่าสนใจตรงที่เขาสำรวจความเห็นประชาชน รวม ๓๓,๔๒๐ คน เก็บสถิติระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ถึง ๑๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา

  ไม่ใช่โพลไวไวควิก

  ประเด็นที่สำรวจ มีเรื่องเกี่ยวกับผู้นำรัฐบาล ส่วนราชการ ศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

  แต่ไฮไลต์ อยู่ที่ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อบุคคลหรือคณะบุคคล

  พบว่า ๕ อันดับแรกประกอบด้วย

  แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ (๘๖.๔%)

  แพทย์ในโรงพยาบาลของเอกชน (๘๕.๖%)

  ทหาร (๘๕.๑%)

  พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี (๘๔.๘%)

  และ คสช. (๘๒.๓%)

  ในขณะที่ความนิยมต่ำสุด ๕ อันดับ ประกอบด้วย

  พรรคประชาธิปัตย์ (๓๖.๘%)

  องค์กรพัฒนาเอกชน (๓๘.๓%)

  พรรคเพื่อไทย (๓๙.๔%)

  พรรคการเมืองโดยรวม (๔๓.๕%)

  และ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) (๔๗.๖%)

  ๕ อันดับแรกไม่มีอะไรน่าแปลกใจ แต่ ๕ อันดับหลังนี่ซิ....

  ความนิยมในพรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำอย่างหนักได้อย่างไร

  แย่กว่าเอ็นจีโอ!

  พรรคเพื่อไทยเหนือกว่า แม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่ห่างกันนัก แต่มันสะท้อนให้เห็นว่า ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเจอมรสุมคอร์รัปชัน ความนิยมก็ยังเหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์

  ก็เป็นตัวเลขที่ดูไว้ ไม่มีอะไรเสียหลาย

  โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ คงต้องปรับกันอย่างขนานใหญ่ หากคิดจะชนะการเลือกตั้ง.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น