ท่าทีของพรรคการเมือง การเลือกตั้งแค่พิธีกรรม

 • Thursday, September 7, 2017 - 00:00


  วันก่อน นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด โดยในที่ประชุมได้นำเสนอปฏิทินการเตรียมการ

  โดยคาดการณ์ว่าในเดือนธันวาคมนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กฎหมายดังกล่าวน่าจะมีผลใช้บังคับ จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มกระบวนการสรรหาประมาณเดือนมกราคม ถึงเมษายน 2561 และสามารถเลือกผู้สมัครระดับประเทศและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 200 คนได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561

  ก่อนส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 50 คนก่อนนำไปรวมกับสมาชิกวุฒิสภาในสัดส่วนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกอีก 200 คน รวมเป็น 250 คน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องประกาศผลก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 15 วัน ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคาดว่า คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจะส่งร่างให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในต้นเดือนธันวาคม และกฎหมายดังกล่าวน่าจะมีผลใช้บังคับประมาณเดือนมีนาคม 2561 จากนั้นจะเริ่มกระบวนการเลือกตั้ง โดยจะประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561 และมีการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม 2561

  นั่นเป็นไทม์ไลน์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ แต่ดูเหมือนว่าผู้ที่มีอำนาจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง ไม่ได้ออกมารับลูกตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวางตารางเอาไว้ ทั้งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยยกเงื่อนไขเรื่องกฎหมายลูก และโรดแมปเดิมของการเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้ระบุวัน เวลา ที่แน่นอน และประกาศอย่างเป็นทางการ

  นอกจากระยะเวลาในการเลือกตั้งที่ยังระบุได้ไม่แน่นอนแล้ว พรรคการเมืองในหน้ากระดานที่จะส่งผู้สมัครก็ยังไม่มีความพร้อม หรือเริ่มเตรียมตัวที่จะสู้ศึกการเลือกตั้งที่จะเกิดในปีหน้า เพราะยังไม่มั่นใจว่าการลงทุน ลงแรงในการแข่งขันเลือกตั้ง จะคุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ ในที่สุดอาจจะได้แค่เข้ามาแชร์อำนาจ ไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอย่างที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น การประเมินเพื่อวางแผนสู้ศึกจึงต้องรอจังหวะเวลา และข้อมูลใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนของพรรคการเมืองเหมาะสมตามสถานการณ์

  พรรคเพื่อไทยที่ยังไม่ได้รับสัญญาณชัดเจนจาก ทักษิณ ชินวัตร ก็ต้องรอเวลาไปก่อน แม้โพลของสถาบันพระปกเกล้าจะออกมาบอกว่า ทักษิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจ ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน มีคะแนนในระดับที่รองลงมา แต่เมื่อดูปัจจัยแวดล้อม โครงสร้างอำนาจ ผ่านรัฐธรรมนูญ กฎหมายลูก กติกาที่ถูกออกแบบมาแล้วนั้น จึงไม่ได้มีหลักประกันว่า รัฐบาลใหม่จะอยู่ภายใต้ฐานคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทย หรือทักษิณ ชินวัตร อย่างแน่นอน

  ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสถาบันพระปกเกล้า ที่ระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนนิยมลดลงว่า ขณะนี้องค์กรทางการเมืองทั้งหมดอยู่ในบรรยากาศที่คนไม่เชื่อมั่น ซึ่งพรรคการเมืองต้องหาทางรื้อฟื้นความศรัทธาจากประชาชนให้ได้ โดยจะชัดเจนมากขึ้นหลังพรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ย้ำกับสมาชิกว่าต้องมีวินัยในการให้สัมภาษณ์และการให้ความคิดเห็นมากกว่านี้

  สำหรับแนวทางการฟื้นศรัทธาประชาชนของพรรคนั้น นายอภิสิทธิ์ระบุว่า ได้มีการจัดลำดับความสำคัญปัญหาที่ประชาชนหวังพึ่งพรรคการเมือง โดยมุ่งที่เรื่องเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพรรคการเมืองต้องพิสูจน์ความโปร่งใสและความสุจริตให้ได้ ในขณะที่กลไกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ยังไม่มีหลักประกันว่าจะทำงานได้มากแค่ไหน จึงต้องมีการเกาะติดมากขึ้น

  ยังไม่นับพรรคการเมืองขนาดกลาง และการขยับตัวของพรรคการเมืองเกิดใหม่ที่ยังไม่ปรากฏชัด ซึ่งต้องรอจนกว่าจะผ่านพ้นพระราชพิธีสำคัญไปก่อน การขับเคลื่อนของพรรคการเมืองเหล่านี้ จะสอดรับกับสภาพการณ์ต่อสู้ทางการเมืองที่เริ่มปรากฏชัดขึ้นว่าจะออกมาในทิศทางใด แต่มีแนวโน้มว่า หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังกุมการจัดสรรอำนาจในประเทศ ผลการเลือกตั้งที่ออกมาคงไม่ส่งผลให้การจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคการเมืองราบรื่นตามที่มีการคาดการณ์กัน

  เมื่อนับดูจากโพลที่ทักษิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจ ทั้งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพยายามเข้ามาสร้างจินตนาการใหม่ให้กับรากหญ้า เพื่อให้เป็นเหมือนที่พึ่งหวังของประชาชนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงก็ตาม แต่ท่าทีของพรรคการเมืองในการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาเป็นตัวเลือกนั้น ก็เหมือนเพิ่งจะเริ่มต้น และก็ไม่ได้ดูจริงจังมากนัก การต่อสู้ในสนามของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจึงอาจเป็นแค่พิธีกรรมตามกฎหมาย เมื่ออนาคตถูกกำหนดไว้โดยผู้มีอำนาจกลุ่มหนึ่งไว้แล้ว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น