ราษฎรอาวุโสหนุนยุทธศาสตร์ประเทศพลังสามประสาน

 • Tuesday, September 12, 2017 - 00:00


  สร้างพลังมหาศาลขับเคลื่อนประเทศไทยแข็งแกร่งพ้นความจน

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม80องค์กรกว่า200คน

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมหนุน รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ประชารัฐ ส่งเสริมความเข้มแข็งฐานราก เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเมืองไทย ฐานของประเทศแข็งแรงรองรับประเทศมั่นคง สังคมซับซ้อน รัฐทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องดึงพลังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมสร้างพลังมหาศาลขับเคลื่อนประเทศไทยแข็งแกร่ง พ้นจากความยากจน

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม(E6)ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวกล่าวว่าวาระนี้สำคัญมาก เราตั้งใจทำเรื่องประชารัฐอย่างจริงจังนับตั้งแต่เข้ามาทำงาน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรารู้ว่าไม่มีภาคใดทำงานคนเดียวได้ ผมรู้จักและสนิทสนมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เพื่อจะขับเคลื่อนงานทีละส่วน กองทุนหมู่บ้านมีจิตอาสาประชารัฐคลุกคลีกับคนในหมู่บ้าน มีหน่วยงานจัดตั้ง นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพูดสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านร่วมงานกับจิตอาสาเป็นสิ่งที่ดี เราต้องผลักดันให้นิสิตนักศึกษานักเรียนเข้ามาร่วมปลูกฝังจิตสำนึก สังคมจะดีได้นั้นต้องเริ่มต้นที่วัยรุ่น

  “ผมมีประสบการณ์4ปีเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเรื่องแปลกมากเข้าไปเรียนปี1ก็มีการเดินขบวนใหญ่เกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516ผ่านมาแล้ว40ปีเรื่องนี้ยังคงอยู่ในสมองเรา เด็กวัยเรียนหนังสือมีส่วนร่วมในสังคมมากเท่าไหร่สังคมก็จะดีขึ้น ดังนั้นฝากคุณหมอพลเดชช่วยกันCombineระดมพลังกันทั้งประเทศให้มีCenterกองทุนประชารัฐเพื่อสังคม อยากให้กระทรวงการคลังช่วยเหลืออะไร ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน ให้นักศึกษาไปช่วยกันออกแบบห้องแถวในชุมชนให้มีศักยภาพเป็นทีท่องเที่ยวของชุมชน นำของดีชุมชน พลังเหล่านี้จะเข้าไปทุกชุมชนทั่วทุกจังหวัดในเมืองไทย สิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันสร้าง ฝากกระทรวงการคลังช่วยดูแลกองทุนตำบลด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมต้องเข้าไปช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย คุณหมอประเวศพูดเสมอว่าถ้ามีการเชื่อมเพื่อแสดงพลังแล้วพลังก็หยุดไม่ได้ เมืองไทยแข็งแกร่งเมื่อไหร่การเมืองก็จะดีขึ้น”ดร.สมคิดกล่าวด้วยว่าได้มีการพูดคุยหารือกับดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ นพ.พลเดช ปิ่นประทีปร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมอในชนบทจูนวิธีการทำงานด้วยกันให้เกิดความกว้างขวางเพื่อจะได้เดินหน้าร่วมกัน

  นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐมีความพร้อมที่จะทำงานช่วยเหลือประชาชน การถักทอเครือข่ายคนทำงานจิตอาสาในอำเภอ50-100คน ขณะนี้มีคนที่มีศักยภาพ5หมื่น-แสนคนในอำเภอเริ่มต้นทำงานแล้ว กลไกที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบาก คนชายขอบ คนที่เผชิญกับภัยพิบัติจะต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ซ้อมแผนรับมือการอพยพ กองทุนประชารัฐเพื่อสังคม ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อต่อยอด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกลับไปอยู่ในพื้นที่ขณะนี้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงตั้งกองทุน1ล้านบาท บริจาคเงินทุนก้อนแรกเพื่อพัฒนาจังหวัด เป็นกลไกเพื่อสังคมพัฒนาท้องถิ่น มีการเสนอนโยบายจิตอาสาเพื่อสังคมผ่านไปยังสมัชชาสุขภาพ

  มณเฑียร บุญตัน ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเห็นความก้าวหน้าในเรื่องการจ้างงานคนพิการ แต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เราศึกษาจากกฎหมายของสหรัฐแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับกฎหมายไทยส่อให้เห็นว่ามีช่องว่างอยู่ เกิดช่องทางทุจริต เป็นที่น่ายินดีในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยแบบสากลให้เหมาะสมกับสังคมไทย ญี่ปุ่นมีผู้ชำนาญการต้นแบบUniversal Designที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกายภาพ สอดคล้องกับสังคมไทยที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุ หวังไว้ว่าคนไทยจะเป็นผู้นำการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ใช่การกุศลต่อไปด้วย

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม(E6)กล่าวปาฐกถาในหัวข้อตำบลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย “โอกาสของคนไทยที่จะทำเรื่องใหญ่ที่ติดขัดมานานและจะติดขัดอยู่เรื่อยไปถ้าเราไม่คิดทำเรื่องใหญ่ให้เป็นจริง รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ประชารัฐส่งเสริมความเข้มแข็งฐานรากเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของประเทศไทย2เรื่อง 1.การเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาแต่เดิมเราพัฒนาแต่ข้างบน อะไรๆก็จะเอาข้างบนโดยไม่มีฐานรองรับ ถ้าฐานของประเทศแข็งแรงจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคง โครงสร้างใดๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิระมิด ฐานต้องกว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคมก็เช่นกัน พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้จะพังลงๆเพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาทำประดุจการสร้างพระเจดีย์จากยอด เราต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งของประเทศ ประเทศจะมั่นคงและแก้ไขปัญหาของประเทศได้ทั้งหมด 2.ประชารัฐเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชนผ่านเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ สังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนและยาก ลำพังเพียงรัฐฝ่ายเดียวทำงานไม่ได้ ยิ่งสังคมซับซ้อน Power is less เมื่อรัฐบาลประกาศทำประชารัฐเพื่อสังคมจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อดึงพลังจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังมหาศาล”

  ฐานของประเทศไทยคือชุมชนท้องถิ่น ตำบล8,000ตำบล หมู่บ้าน80,000หมู่บ้านเป็นฐานของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศเป็นที่อยู่ร่วมกันของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นที่อยู่ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เป็นที่สืบต่อทางวัฒนธรรม ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีการพัฒนาอย่างบูรณาการที่เศรษฐกิจ-จิตใจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรม-สุขภาพ-การศึกษา-ประชาธิปไตยเชื่อมโยงอยู่ในกันและกัน จะเกิดดุลยภาพ ดุลยภาพทำให้เกิดปกติภาพหรือสุขภาวะ และความยั่งยืน ถ้าต้องการเห็นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น

  ตำบลเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย เพราะตำบลเป็นจุดเชื่อมประชาชนทั้งหมดข้างล่างกับโครงสร้างของรัฐข้างบน ตำบลเป็นจุดที่มีองค์กรของรัฐที่ใกล้ชิดประชาชนทั้งหมดและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วถึงเป็นผู้ปฏิบัติการ ในขณะที่สังคมไทยกำลังเข้าไปสู่การเป็นสังคมผู้สูอายุ ระบบเศรษฐกิจเมืองไม่สามารถแบกรับผู้สูงอายุได้ แต่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจะดูแลผู้สูงอายุได้ทั้งหมดด้วยคุณภาพที่ดีกว่าและต้นทุนที่ถูกกว่าเช่นเดียวกับเรื่องคุณภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่องที่สังคมข้างบนทำไม่ได้

  “หมอพลเดชพูดเรื่องจิตอาสา รัฐบาลมีนโยบายสร้างspiritอาสาสมัครเต็มแผ่นดิน อ.ป๋วย(อึ๊งภากรณ์)ก็ทำแต่ไม่ได้ทำเชิงนโยบาย บัดนี้ทำเป็นนโยบายสร้างspiritอาสาสมัครทั้งแผ่นดิน รัฐบาลประกาศนโยบายให้นิสิตนักศึกษาเป็นอาสาสมัครข้าราชการทำเพื่อสังคม2สัปดาห์/ปี ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเป็นพลังมหาศาล เรารอนานไม่ได้ คุณภาพเด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศ ถ้าพ่อแม่ยากจนการเลี้ยงดูลูกก็มีปัญหาเพราะไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทำมาหากิน ปัญหาของคนด้อยโอกาส จึงเป็นspiritอาสาสมัครเต็มแผ่นดินนำนักศึกษาออกไปช่วยเหลือคนจน ช่วยเลี้ยงลูกของคนที่ขาดโอกาส ดูแลผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้จากชีวิตจริงจากการลงมือกระทำไม่ได้เพียงการท่องเพียงตำราและทำอะไรก็ไม่เป็น รัฐบาลจะต้องนำไปสังเคราะห์เป็นนโยบาย ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ที่นี่แล้วนำไปเข้าครม.ได้ ประเทศไทยจะเป็นสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันทั้งประเทศ นิสิตนักศึกษา ภาคประชาชนเป็นอาสาสมัคร งบประมาณที่หมอพลเดชได้มาดำเนินการนั้นนำไปพัฒนาบริหารจัดการ เราทำได้จึงเป็นเรื่องใหญ่”ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสีกล่าว

  เมื่อศึกษากันถึงเรื่องบ้านมั่นคงเป็นการสร้างบ้านให้คนจนทั้งประเทศ รวมทั้งการหางานให้ทำด้วย ใช้กลไกการออมผ่อนส่งได้ สามารถสร้างบ้านให้คนจนมีบ้านเป็นของตัวเองได้ทั้งประเทศ ถ้าคนมีบ้านอยู่ย่อมเกิดความมั่นคงทางจิตใจในชีวิต คนทำไม่ดีก็ลดน้อยลง หน่วยงานพอช.กคช.ประกาศว่ารัฐบาลมีนโยบายสร้างบ้านให้คนจนหมดทั้งประเทศ

  ตำบลจะต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้ง17ข้อให้เป็นตำบลเข้มแข็ง มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ เป็นตำบลน่าอยู่ที่สุดรวมกันทั้งประเทศเป็นประเทศไทยที่น่าอยู่ที่สุด 1.ส่งเสริมให้สภาผู้นำชุมชนทุกชุมชนในตำบล ในแต่ละชุมชนมีผู้นำตามธรรมชาติ40-50คน รวมตัวกันเป็นสภาผู้นำชุมชนทำแผนชุมชนให้สภาชุมชน 2.มีสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบลในทุกตำบล เป็นเครื่องมือเชิงสถาบันของชุมชนเพื่อการออม สวัสดิการ อาชีพ การศึกษาที่เคยทำมาแล้ว มีเงินสะสมกว่า100ล้านบาทใน 1ตำบลทั้ง8,000ตำบล จะมีเงินของชุมชนกว่า 800,000ล้านบาท

  3.วัดทุกวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน วัดควรร่วมกับชุมชนในการพัฒนาจิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ผู้สูงอายุ การศึกษา 4.โรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลบูรณาการ การเรียนรู้กับเศรษฐกิจ สังคม โรงเรียนควรร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 5.สถานประกอบการในตำบลมีบทบาทในการพัฒนาอย่างบูรณาการ สถานประกอบการทั้งหมดในตำบลควรเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6.มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อมและมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นปัจจัยของความร่มเย็นเป็นสุขและศีลธรรม

  7.มีทักษะวิชาช่างทุกแขนง ทำให้ชุมชนมีสมรรถนะและหายจน ถนนผ่านตำบลใดตำบลนั้นดูแลซ่อมแซม มีส่วนแบ่งรายได้ รถใครมาเสียในตำบล ดูแลให้ปลอดภัยและมีช่างซ่อมให้ ช่างจากชุมชนสามารถไปทำงานในเมืองแบบเช้าไปเย็นกลับ 8.มีตลาดชุมชนบุคลากรจัดการท่องเที่ยวชุมชน ตลาดชุมชนและจัดการท่องเที่ยวชุมชนทำให้สามารถขยายสินค้าชุมชน สร้างรายได้ กระตุ้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9.จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จัดการขยะ ชุมชนมีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร จัดการใช้อย่างเป็นธรรม สามารถสร้างพลังงานทางเลือกมากที่สุด

  10.เป็นสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน สำรวจผู้อาจถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ จัดให้มีอาสาสมัครดูแลหมดทุกคนโดยใช้กองทุนสุขภาพชุมชน และเงินสนับสนุนสวัสดิการจากสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบล 11.มีองค์กรจัดการอาสาสมัครเพื่อชุมชน รัฐบาลควรมีนโยบายให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานภาคธุรกิจ เป็นอาสาสมัครเพื่อชุมชน เราจะมีคนช่วยดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการเต็มแผ่นดินเป็นการถักทอคนไทยเข้ามาด้วยกัน เป็นการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ความจริงของแผ่นดินไทย 12.พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนหมดทุกคน เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติทุกตำบลต้องสามารถดูแลเรื่องพัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชนหมดทุกคน คนจนต้องมีอาสาสมัครช่วย 13.ทุกตำบลเป็นตำบลปลอดภัย ไม่มีการข่มขืน จี้ปล้น ฆ่า อุบัติภัยบนท้องถนน อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำตายทุกตำบลต้องเป็นตำบลปลอดภัย 14.นวัตกรรมระบบสุขภาพตำบล นอกจากรพ.สต.ควรมีพยาบาลชุมชน1คนต่อ2หมู่บ้าน มีผู้ช่วยพยาบาลหมู่บ้านละ1คน รับเงินเดือนอบต..กองทุนสุขภาพตำบล และสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบล ดูแลประชาชนโดยใกล้ชิดประดุจญาติ ทุกตำบลควรมีศูนย์การแพทย์แผนไทย1แห่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

  15.แหล่งเรียนรู้ตำบล มีห้องสมุดตำบล พิพิธภัณฑ์ตำบล ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเต็มตำบล 16.มีความสามารถในการดึงความสนับสนุนจากภายนอก มีเรื่องข้อมูลข่าวสารความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีกฎหมาย การอาชีพ การเงินนโยบายตำบลต้องสามารถดึงความสนับสนุนที่ต้องการ 17.เป็นตำบลแห่งการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วัฒนธรรม ปฏิบัติธรรมทุกตำบลต้องเป็นตำบลแห่งการทำความดี

  ความร่วมมือประชารัฐเพื่อสังคม Central World ทอฝัน By พม. มีหน่วยงานผลิตจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์4หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ คนไร้ที่พึ่ง จ.ว.นนทบุรี สตรี 8หน่วยงาน ทำผลิตภัณฑ์จากผ้า /ผ้าปักมือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ตุ๊กตาการบูร ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ สิงห์อาสาร่วมพัฒนาสังคม คลินิกฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ประมูลของรักของหวงดารา คอนเสิร์ตจากวงS2Sและศิลปินสิงห์อาสา คลินิกฟุตบอลเด็กและเยาวชนทั่วไป การฟื้นฟูคนขอทานไร้ที่พึ่ง ธัญบุรีโมเดล อาชีวะบำบัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานCP SCG บางกอกกล๊าส จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุทยานขยะ จำแนกขยะรีไซเคิล จากวงศ์พาณิชย์จำกัด Bag Again รับบริจาคแผ่นไวนิลเพื่อทำกระเป๋า

  แผนนำร่องพัฒนา7รัฐวิสาหกิจ ไทยวีล Call Center สายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ ร้านค้าชุมชน Ray Bakery Café Amazon โดยคนพิการ Art Story ปันปัญญาร่วมกันขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในภาคธุรกิจ ทั้งนี้มีจำนวนคนพิการที่ธุรกิจต้องจ้างตามกฎหมาย61,606อัตราตามกฎหมาย กลุ่มประชารัฐเพื่อสังคมจ้างแล้ว7,500อัตราขยายไปยังเครือข่ายอื่นๆต้องจ้างอีก8,500อัตรา บริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทย(สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หอการค้าญี่ปุ่น) หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  ไทยวีล(โตโยต้า ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ)ผลิตรถวีลแชร์ใน2พื้นที่ โรงงานไทยวีล มูลนิธิคนพิการไทย(นนทบุรี) มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ(หนองคาย) Call Center และสายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ(AIS ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ)พัฒนามาตรฐานการให้บริการ Call Centerได้มาตรฐาน ให้บริการAISเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับวิสาหกิจ Call Centerของคนพิการ พัฒนาสายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการหมายเลข 1479 เสริมศักยภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการ Ray Bakery (ปตท.ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่) ช่วยให้เกิดการจ้างงานคนพิการและฝึกอาชีพงานบริการภายในร้านกาแฟ สถานที่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มเบเกอรี่และสินค้าอื่นๆที่ผลิตโดยคนพิการ

  อนึ่งคณะทำงานภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมสานพลังประชารัฐเมื่อวันที่28มิ.ย. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)หัวหน้าทีมภาคประชาสังคม นพ.แท้จริง ศิริพานิช มูลนิธิเมาไม่ขับ ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสสส.คณะทำงานและเลขานุการร่วม อุบล หลิมสกุล ที่ปรึกษากรรมการสสส. มณเฑียร บุญตัน ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คณะทำงานภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุม อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หัวหน้าทีมภาคเอกชน เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปิโตรเคมี ปตท. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน) กฤษฏา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มมิตรผล วรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล เลขานุการคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม รัฐพล ศรุตรัตนผลกุล เครือเจริญโภคภัณฑ์ พัชราภรณ์ วัฒนสุข ผจก.ส่วนทรัพยากรบุคคล บมจ.สหพัฒนพิบูล อนุรักษ์ เรือนพันธ์ สมาคมธนาคารไทย หัวหน้าคณะทำงานภาครัฐนำโดยพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯลฯไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนปลัดกระทรวงการคลัง ตัวแทนปลัดกระทรวงแรงงาน ตัวแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตัวแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตัวแทนอธิบดีกรมอนามัย ตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัวแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฯลฯ

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น