ที่ดินสาธารณะ เพื่อนายทุน?

 • Tuesday, September 12, 2017 - 00:00


  มีกระแสความไม่ชอบมาพากลในกรณีปัญหาที่ดิน ที่สังคมต้องช่วยกันตรวจสอบและติดตาม กรณีแรกคือ กรณีที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งอนุมัติให้บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขตโรงงาน ซึ่งบริษัทดังกล่าว ปรากฏชื่อลูกชายของนักธุรกิจบริษัทเครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่

  ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ โดยสภาองค์กรชุมชน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้เคยทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอคัดค้านการที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติใช้ที่ดินสาธารณะห้วยเม็ก ในเขตหมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ให้บริษัทเคทีดีฯ และขอคืนพื้นที่เส้นทางสาธารณะให้กับประชาชนส่วนใหญ่สัญจรใช้ประโยชน์ร่วมกัน

  ขณะที่การอนุมัติของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ ระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 22 (2) โดยให้เหตุผลว่า ที่แปลงสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในเขตฤดูฝนแต่อย่างใด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สภา อบต.พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติ กับได้มีการประกาศการขออนุญาตใช้ที่ดินแล้ว น่าสนใจว่ากรณีดังกล่าวบริษัทได้เข้าไปซื้อที่ดินรอบป่าชุมชนก่อนจะมาขอใช้ที่ดินเพื่อขยายโรงงาน แต่ถูกชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ปมเหตุเรื่องนี้ยังไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจนจากผู้มีอำนาจ หรือผู้รับผิดชอบโดยตรงอย่างรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด

  นอกเหนือจากกรณีความไม่ชอบมาพากลของการใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้น ซึ่งยังไม่มีความกระจ่าง สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ล่าสุดยังมีปัญหาการใช้ที่ดินที่ส่อแววมีความรุนแรง ขัดแย้งเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งใน จ.หนองบัวลำภู

  โดยกลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านสนามชัย ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้รวมตัวกันคัดค้าน และยื่นหนังสือขอให้มีการชะลอการรังวัดชี้แนวเขตป่าสงวน ในบริเวณบ้านสนามชัย ภูช้าง ภูแปลก ภูหินกาบแก้ว ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ไม่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

  ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้อุทยานแห่งชาติภูผายา ได้ทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านสนามชัย ต.กุดแห่ เพื่อให้เข้าร่วมชี้แนวเขต และแจ้งกำหนดการชี้แนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผายา โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า อุทยานแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ จึงทำให้ชาวบ้านปักหลักรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือชะลอการชี้แนวเขตอุทยาน และหยุดการชี้วัดแนวเขต แต่ไม่มีการดำเนินการรับหนังสือ โดยอ้างว่าไม่มีอำนาจ และให้ชาวบ้านส่งหนังสือไปที่สำนัก 10 อุดรธานี ซึ่งตราบจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความหน้า

  อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลที่ชาวบ้านกว่า 300 ครอบครัว ออกมาคัดค้านในครั้งนี้ และมีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านประชาคมหมู่บ้าน เนื่องด้วยตลอดระยะเวลากว่าสองปีที่ผ่านมา ชาวบ้านสนามชัยและหมู่บ้านโดยรอบ ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ชาวบ้านวิตกว่าจะกระทบต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากเกรงว่าจะกระทำผิดกฎหมายอุทยาน ซึ่งขณะนี้ยังเป็นที่ทำกินที่ยังไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิแต่อย่างใด และข้อน่าห่วงคือ หากพื้นที่ดังกล่าวหลังได้รับการประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน จะกลายเป็นไมนิ่งโซน ตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ ที่สามารถดำเนินการเพื่อให้ประทานบัตรกลุ่มทุนเหมืองแร่ได้ตามกฎหมาย จากกลุ่มทุนที่หวังจะเข้ามาขอประทานบัตรเหมืองแร่ควอตซ์

  แน่นอนว่า จากกรณีปมปัญหาที่ดินทั้งสองกรณีของชาวบ้าน ทั้งที่ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวลำภู มีเงื่อนเหตุที่สำคัญ เชื่อมโยงกัน นั่นคือ การใช้ที่ดินที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของใคร? และคำถามที่สำคัญคือ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดทางกฎหมายที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดินป่าสงวน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดมากกว่ากัน ให้กับกลุ่มชาวบ้าน เพื่อใช้ที่ดินในการหาอยู่หากิน พึ่งพาตัวเองได้ ได้ใช้ประโยชน์ และร่วมกันปกป้องรักษาวิถีชุมชน รักษาป่าให้อยู่อย่างยั่งยืน หรือเป็นไปเพื่อใช้ช่องทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ที่ดินให้กลุ่มทุนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย?.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น