ดร.อาทิตย์แนะรัฐบาลฟังความรอบข้างปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

 • Tuesday, September 12, 2017 - 15:30

  ภาคประชาสังคมและภาควิชาการจับมือเรียกร้องรัฐบาล-สนช. ชะลอร่าง พรบ.รัฐวิสาหกิจหวั่นเน้นแปรรูปไม่ใช่ปฏิรูป เตรียมจัดเวทีระดมความเห็นทุกฝ่ายหาข้อยุติ เพื่อปฏิรูปอย่างแท้จริง

  12 ก.ย. 60 - ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายภาคประชาสังคม , สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ,เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ อาทิ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยลัยรังสิต,ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, อ.อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย รังสิต,อ.อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์, อ.คมสัน โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

  ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีฯ คณะรัฐศาสตร์ อ.สุนี ไชยรส อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม, ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูประเทศไทย(สปท.) ,นส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา,อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ,ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย,นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ฯลฯได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็น “ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ…. หรือที่เรียกกันว่า “ร่าง พ.ร.บ.บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมวงกว้าง โดยที่ประชุมมีความเห็นเบื้องต้นร่วมกันดังนี้

  1. ที่ประชุมเห็นความสำคัญที่ทุกฝ่ายควรผลักดันเรื่องนี้ให้เป็น "วาระแห่งชาติ" เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกภาคส่วน

  2.ที่ประชุมจะร่วมรณรงค์เผยแพร่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อประชาชนให้ทราบถึงสาระสำคัญ ของร่าง พรบ.ฉบับดังกล่าวว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจริงหรือไม่

  3.ที่ประชุมเห็นร่วมกันจัดทำข้อเสนอ "พิมพ์เขียวการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจฉบับประชาชน เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

  4.เห็นควรจัดเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อหาข้อยุติถึงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่า จะทำให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงได้อย่างไร โดยจะจัดวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ 9.00 - 16.00 น โดยจะเชิญตัวแทนภาครัฐ ตัวแทน สนช. ตัวแทนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาร่วมอภิปรายสัมมนาด้วย รวมทั้งจะมีการเสนอแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในนามภาคประชาสังคม

  5.ในระหว่างนี้ที่ประชุมขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชะลอร่าง พรบ.ดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 รับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น