ถกกองทุนศึกษาลดเหลื่อมล้ำ19ก.ย.

 • Wednesday, September 13, 2017 - 00:00

  "ประสาร"เผยอาจมีอายุแค่10ปีแต่ถ้ายังสร้างความเสมอภาคไม่ได้คงต้องอยู่ต่อ

  คณะกรรมการอิสระฯ เตรียมถกร่าง พ.ร.บ.กองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาฯ 19 ก.ย.นี้ "ประสาร" เผยต้องยกร่าง กม.ควบคู่ไปกับรับฟังความเห็น เหตุต้องให้มีผลบังคับใช้ เม.ย.61 สาระสำคัญดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด ใช้งบรัฐเป็นหลัก พร้อมกับระดมทุนจากเอกชนหลายแบบ โดยให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีจูงใจ วางกรอบมีการประเมินและตรวจสอบเป็นระยะๆ ย้ำตัวกองทุนอาจมีอายุ 10 ปี แต่ถ้ายังไม่บรรลุเป้าอาจอยู่ต่อได้

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะอนุฯ ทุกคณะวางกรอบเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทั้ง 13 ด้าน จึงต้องนำการปฏิรูปการศึกษาไปรวมกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ ภายในเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีลักษณะพิเศษ เพราะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และความต้องการของสังคม ดังนั้นจึงต้องเดินหน้าพันธกิจที่เป็นความคาดหวังของสังคมให้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือ กองทุนที่จะสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ โดยในการประชุมสัปดาห์หน้าวันที่ 19 กันยายน จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จากนั้นจะปรับร่าง พ.ร.บ.ก่อนเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

  ด้านนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการด้านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดว่าจะต้องเสนอร่างกฎหมายและให้มีผลบังคับใช้ต้นเดือนเมษายน 2561 ทำให้การดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะต้องดำเนินการควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็น โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะกำหนดถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ซึ่งแหล่งใหญ่คงหนีไม่พ้นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน แต่จะมีการเปิดช่องให้สามารถที่จะหาเงินทุนจากรูปแบบอื่นได้ เช่น เงินบริจาคที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี เงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล และการผสมผสานกับการช่วยเหลือของภาคเอกชนที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือการชี้เป้าให้กับหน่วยราชการอื่นที่ดำเนินการอยู่ ขณะที่กลุ่มเป้าหมายจะให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิด เพราะเห็นว่าหากเริ่มอนุบาลจะช้าเกินไป แต่เนื่องจากปฐมวัยมีศูนย์เด็กเล็กของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่แล้ว จึงอาจต้องมาพิจารณาว่ากองทุนจะอยู่กลุ่มเป้าหมายใด อย่างไรก็ตาม เรื่องสำคัญที่ควรดำเนินการคือการสร้างฐานข้อมูลที่ดี โดยอาจจะต้องมีการวิจัยเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือมีพลังและตรงตามความต้องการของคน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็น จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

  "สำหรับกระบวนการจะกำหนดให้ยืดหยุ่น ไม่ใช่ทำเองหรือทำซ้ำซ้อน แต่จะเปิดโอกาสให้เข้าไปร่วมเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพ มีระบบการกำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล มีคณะกรรมการบริหาร มีระบบการตรวจสอบและการประเมิน ที่สำคัญไม่ใช่ตั้งขึ้นมาแล้วจะอยู่ชั่วกัลปาวสาน แต่อาจจะมีระยะเวลา เช่น 10 ปี แต่หากประเมินพบว่ายังมีความจำเป็นและคนเห็นประโยชน์ก็สามารถอยู่ต่อได้" ประธานอนุกรรมการด้านกองทุนฯ กล่าว

  ด้าน นพ.จรัสกล่าวเสริมประเด็นจากที่คณะกรรมการอิสระฯ ได้ลงพื้นที่ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ห่างไกลมาใช้วางระบบการปฏิรูป โดยประเด็นสำคัญ คณะกรรมการฯ เห็นว่ ในพื้นที่ดอยอ่างขางมีโรงเรียนที่ลักษณะ ขนาด รวมไปถึงนักเรียนต่างกันมาก เพราะแต่ละโรงเรียนเด็กก็มาจากคนละชาติพันธุ์ อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนจากส่วนกลางที่แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระ ก็ไม่ตรงกับความต้องการและชีวิตประจำวันของเด็ก ดังนั้นทำให้เห็นว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจ ทำให้โรงเรียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อที่จะคล่องตัวในเรื่องการบริหารวิชาการ โดยมีมาตรฐานกลาง การเงิน การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล ซึ่งรูปแบบที่ปรากฏอาจจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น