ภาษีสรรพสามิตอลเวง!

 • Wednesday, September 13, 2017 - 00:00


  ภายหลังพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พุทธศักราช 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยมีผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายนที่จะถึงนี้ ทำให้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ก.ย. จึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่แล้ว แต่ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะชี้แจงถึงเรื่องของอัตราภาษีที่มีการปรับเปลี่ยน

  ถือเป็นเรื่องปกติในการปรับขึ้นภาษี โดยเฉพาะหมวดสุราและยาสูบที่ต้องประกาศและมีผลบังคับใช้ทันที เพราะจะมีผลต่อราคาขายปลีกที่ส่งผลต่อผู้บริโภคจำนวนมาก โดยเฉพาะการกักตุนสินค้า ซึ่ง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันว่า “ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับกฎหมายภาษีลักษณะนี้ หากให้รายละเอียดจะผิดหลักการและมีผลในการกักตุนสินค้า”

  คำกล่าวของ พล.ท.สรรเสริญถูกต้องอย่างยิ่ง แต่หากย้อนดูห้วงเวลาการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตงวดนี้ช่างดูทะแม่งแปร่งปร่าพิกลพิการอย่างไรชอบกล โดยเริ่มมาตั้งแต่ตัว พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่นั้นมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 ก.ย. แต่กฎหมายลูกที่จะออกมาสอดรับนั้น กลับมีการคลอดในการประชุม ครม.ในวันที่ 12 ก.ย. เรียกว่าออกรอก่อนล่วงหน้าถึง 4 วัน!!!

  นี่ยังไม่รวมกรณีการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แบบไก่โห่ของนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานเสวนา "ภาคธุรกิจปรับตัวอย่างไรภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่" เมื่อวันที่ 31 ส.ค. แม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขหรืออัตรา แต่ก็เหมือนการตีปลาหน้าไซอย่างชัดแจ้ง ซึ่ง รมช.การคลังเองนั้นก็มีพื้นฐานจากข้าราชการประจำกระทรวงการคลัง รวมทั้งยังเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตมาก่อน ย่อมตระหนักได้ว่าการพูดหรือเอ่ยอ้างเรื่องภาษีแบบนี้มันเท่ากับการส่งสัญญาณให้กับผู้ผลิตและผู้ค้าหรือไม่

  ซ้ำร้ายในช่วงการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ในเพจครอบครัวข่าว 3 ก็เผยแพร่อัตราภาษี โดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง ไว้แบบละเอียดยิบว่า 1.สินค้ายาสูบได้เปลี่ยนการจัดเก็บจากราคาหน้าโรงงานมาเป็นราคาขายปลีก คิดตามมูลค่าและปริมาณ เช่น จากเดิม 3 บาทต่อมวน เพิ่มขึ้นเป็น 5 บาทต่อมวน โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.สินค้าสุรา เช่น สุรากลั่น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.5 เท่า เช่น 35 ดีกรี จากเดิม 160 บาทต่อขวด มาเป็น 312 บาทต่อขวด ส่วนสุราแช่จะเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า เช่น เบียร์ 35 ดีกรี จากเดิมประมาณ 41 บาทต่อขวด เป็น 78 บาทต่อขวด และไวน์ 12-15 ดีกรี จากเดิม 225 บาทต่อขวด เพิ่มขึ้นเป็น 51 บาท - 1,400 บาทต่อขวด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาจำหน่ายต่อขวด 3.ภาษีเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และเกลือแร่ น้ำผลไม้ หากผสมน้ำตาลมากกว่า 6-10 กรัม และ 10 ต่อ 100 มิลลิลิตร จะเก็บภาษีไม่น้อยกว่า 20% และ 25% ของราคาขายปลีก แต่ในส่วนนี้จะให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 2 ปี

  การปรับภาษีสรรพสามิตสุรา ยาสูบ รวมถึงภาษีความหวานครั้งนี้จึงเรียกว่าอลวนอลเวงอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นครั้งแรกที่บรรดารัฐมนตรีจากกระทรวงการคลังให้รายละเอียดที่อ่อนไหว โดยเฉพาะเรื่องของอัตราภาษีอย่างไม่เคยมีรัฐมนตรียุคไหนทำ

  การจะอ้างว่าเป็นความโปร่งใสนั้นคงใช้ไม่ได้ เพราะเรื่องนี้มันส่งผลต่อการกักตุนสินค้า และการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างยิ่ง และยิ่งพินิจอัตราภาษีที่เผยออกมาก็จะเห็นถึงช่องทางการทำกำไรมหาศาลจากสต็อกสินค้าเก่า เพราะเล่นตีฆ้องร้องป่าวมาเป็นสัปดาห์ๆ ทีเดียว ในขณะที่เรื่องภาษีความหวานก็มีเรื่องน่าฉงนว่า ทำไมต้องให้เวลาปรับตัวทอดยาวถึงเพียงนั้น ทั้งที่ต่างรู้กันความหวานนั้นส่งผลเสียต่อร่างกาย งานนี้เลยได้แต่ข้องใจและสงสัยการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตงวดนี้มันมีอะไรมากกว่าเรื่องของอัตราภาษีหรือไม่อย่างไร.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น