พาณิชย์ดันYEN-D เจาะ"ซีแอลเอ็มวี" เพิ่มการค้า-ลงทุน

 • Thursday, September 14, 2017 - 00:00

  “อภิรดี” เดินหน้านโยบาย CLMV ตลาดเดียวกับไทย สั่งปั้นผู้ประกอบการท้องถิ่นตามแนวชายแดนขยายการค้า-ลงทุน กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัด YEN-D โปรแกรมพิเศษ ช่วยธุรกิจชายแดนค้าขายเพื่อนบ้าน หลังช่วยเพิ่มยอดการค้าแล้ว 3,000 ล้านบาท

  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทำโครงการเพื่อผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ให้มีโอกาสในการทำการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มขึ้น

  เพราะผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นผู้ที่มีการทำธุรกิจอยู่แล้ว หากเพิ่มช่องทางให้ จะทำให้ธุรกิจมีการขยายตัว และส่งผลให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากเติบโตตามไปด้วย

  “กระทรวงต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการในจังหวัดที่ติดชายแดนให้พัฒนาขีดความสามารถเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เพราะเดิมทีจะค้าขายในระดับจังหวัด หรือค้าขายกับจังหวัดของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน แต่ต้องการผลักดันให้มีการเติบโตมากกว่านี้ เพราะนโยบายของกระทรวงได้ตั้งเป้าไว้ชัดเจนว่า ตลาด CLMV ก็คือตลาดเดียวของไทย การค้าขายก็ต้องมองตลาด CLMV ทั้งหมดเป็นเหมือนตลาดในประเทศ” นางอภิรดีกล่าว

  นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมได้มีการจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (YEN-D Program) ซึ่งได้จัดมาแล้ว 3 รุ่น สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมกัน 825 ราย มียอดการค้าขายระหว่างกันประมาณ 3,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตลอด

  สำหรับการขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กรมมีแผนจะจัดโครงการ YEN-D Frontier ซึ่งเป็นโครงการย่อยของ YEN-D Program โดยได้จัดรุ่นแรกที่แม่สอดเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยจัดอบรมให้กับนักธุรกิจใน อ.แม่สอด และเมืองเมียวดี ผาอัน และเมาะลำไยของเมียนมา ฝั่งละ 14 คน ซึ่งขณะนี้มีการร่วมมือการทำธุรกิจระหว่างกันเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จะจัด YEN-D Frontier รุ่นพิเศษ รุ่นที่ 2 ที่แม่สาย กำหนดจัดวันที่ 25-29 ก.ย.นี้.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น