พิธีไหว้ครูมหรสพยิ่งใหญ่ 3พันคนเทิดพระเกียรติร.9

 • Friday, September 15, 2017 - 00:00


  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานไหว้ครูการแสดงมหรสพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รองนายกฯ ระบุสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปิน ผอ.สังคีตเผยสุดยิ่งใหญ่ตามโบราณราชประเพณี ใช้ผู้แสดงกว่า 3,000 คน พิเศษโขนหน้าพระเมรุมาศสวมชุดเครื่องทองครั้งแรก เทิดพระเกียรติ ร.9 ส่วนบัลเลต์ “มโนห์รา” นักเต้น 99 ชีวิตซ้อมหนัก เหลือแค่ฉากสุดท้าย

  เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 14 กันยายน ที่โรงละครแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.), นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยศิลปิน นักแสดง นักดนตรีจากทุกสาขา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และท้ายที่นั่งบูชาครู ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทย และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าตะโพน ทรงปักธูปหางที่เครื่องสังเวย

  จากนั้น พล.อ.ธนะศักดิ์กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายสมบัติ แก้วสุจริต เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู, นายสมรัตน์ ทองแท้ และนายสมเจตน์ ภู่นา เป็นผู้ช่วย แล้วเสร็จได้มีการรำถวายมือ หรือการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ 2 เพลง คือ เพลงช้า-เพลงเร็ว (ฝ่ายละคร) 5 คู่ และเพลงเสมอข้ามสมุทร (ฝ่ายโขน)

  พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าวว่า พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ถือเป็นพิธีสำคัญยิ่งของศิลปินที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงแก่บรรดาศิลปินและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งยังแสดงถึงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สืบทอดกันมาแต่โบราณ และในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ตนได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ตลอดจนงานประณีตศิลป์และศิลปกรรมด้านต่างๆ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความคืบหน้าเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่ 28 ก.ย.นี้

  ด้านนายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบการเตรียมการแสดงมหรสพสมโภช ซึ่งยึดตามแบบโบราณราชประเพณี แต่การแสดงในครั้งนี้จะมีความยิ่งใหญ่ หลังพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นผู้แสดง นักดนตรีจะฝึกซ้อมตามตารางการซ้อม จากนั้นจะเข้าซ้อมในสถานที่จริง สนามหลวง เมื่อเวทีมหรสพทั้ง 3 เวทีแล้วเสร็จ และในวันที่ซ้อมการแสดงมหรสพหน้าพระเมรุมาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการซ้อมด้วย และในการแสดงมหรสพสมโภชครั้งนี้ มีผู้แสดง ผู้บรรเลง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 3,000 คน ประกอบด้วย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สถาบันมูลนิธิกัลยาณิวัฒนา วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ C.U. Band แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ขณะที่นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต ประธานจัดการแสดงมหรสพสมโภชในพระราชพิธี กล่าวว่า ภาพรวมการแสดงมหรสพออกพระเมรุคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ และเวทีโขนฝั่งทิศเหนือ ที่จะใช้เครื่องแต่งกายโขนหน้าพระเมรุมาศพิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะจะนำเครื่องแต่งกายโขนใหม่ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสดุดี 80 พรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ออกแบบโดยนายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นเครื่องทอง มีลวดลายแตกต่างจากชุดโขนเดิมที่จัดสร้างโดยสำนักช่างสิบหมู่ที่เป็นเครื่องเงิน จำนวนกว่า 100 ชุด มาใช้แสดงเป็นครั้งแรกสำหรับการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ ชุดพระรามข้ามสมุทร -ยกรบ-รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชุดแสงอาทิตย์ ศรพรหมาสตร์ อย่างไรก็ตาม เวทีโขนครั้งนี้จะใช้ผู้แสดงจำนวนมาก ต้องวางแผนฝึกซ้อมแต่ละตอน และได้มีการต่อบทกับครูผู้เชี่ยวชาญแล้ว ส่วนการบรรเลงดนตรีสากล บัลเลต์ มโนราห์ ฝึกซ้อมย่อยอย่างต่อเนื่อง กำหนดซ้อมรวมวันที่ 20 ต.ค. ที่โรงละครแห่งชาติ ภาพรวมมหรสพสมโภชทั้ง 3 เวทีคืบหน้ามากกว่า 50%

  ด้านนายสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา ผู้กำกับการแสดงบัลเลต์เรื่องมโนห์รา หรือ KINARI SUITE ในเวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากล กล่าวว่า การแสดงบัลเลต์ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของในหลวง ร.9 และเคยจัดการแสดงเมื่อปี 2505 ครั้งนั้นทรงกำกับการแสดงและถ่ายทำด้วยพระองค์เอง โดยใช้การแสดงโนราทางใต้ของไทยเป็นต้นแบบ ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ผสมผสานตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว เริ่มจากบทพรานบุญจับมโนราห์มาถวายพระสุธน รวมถึงฉากเต้นรำที่ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ พระอาทิตย์อับแสง กินรีสวีท ขณะนี้ฝึกซ้อมไปแล้วร้อยละ 90 ยังเหลือฉากสุดท้ายที่มีความสำคัญ เป็นตอนที่พระสุธนเริ่มรักมโนราห์และมีสิงสาราสัตว์ร่วมแสดงความยินดี โดยดัดแปลงมาจากละครวรรณคดีไทย แต่ปรับให้เรื่องถ่ายทอดถึงความรัก ไม่มีการบูชายันต์ และจบแบบมีความสุข ใช้เวลาแสดง 20 นาที

  "บัลเลต์เรื่องนี้ได้คัดเลือกนักแสดงที่มีความโดดเด่นจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ จำนวน 99 คน และพัฒนารูปแบบการแสดงให้มีความพิเศษ เน้นตัวละครซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ และจัดทำชุดแต่งกายใหม่ ใช้เทคนิคให้ดูสวยงาม เช่น นกยูงจะสามารถรำแพนหางได้ งูเลื้อยอย่างเป็นธรรมชาติ กินรีเป็นสีทอง ใช้ขนนกจริงๆ ย้อม 7 สีตามแบบจิตรกรรมบนพระระเบียงคดวัดพระแก้ว ประดิษฐ์ผ้าเป็นสายน้ำสูงกว่า 1 เมตร รวมถึงนำหนังใหญ่และโขนร่วมแสดง ตลอดจนประดิษฐ์ท่าเต้นใหม่ทั้งหมด แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้" นายสุธีศักดิ์กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น