"เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง" ผสานบทเพลงพระราชนิพนธ์และจิตรกรรม

 • Monday, September 18, 2017 - 09:32


  อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ร่วมแต่งเติมภาพที่วาดสดพร้อมกับผู้ที่มาร่วมงานเปิดนิทรรศการ

  เป็นอีกครั้งที่บุคคลที่เคยถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่าง อาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ผู้เคยร่วมเล่นดนตรีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวง อ.ส.วันศุกร์ มาเป็นเวลานาน และได้ก่อตั้ง "มูลนิธิคีตรัตน์" ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและศิลปะของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในนิทรรศการที่ชื่อว่า "เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง" โดยผสานบทเพลงพระราชนิพนธ์เข้ากับการแสดงผลงานจิตรกรรมของ 19 ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ที่นำผลงานมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-24 กันยายน 2560 ณ บริเวณควอเทียร์ แกลลอรี ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์


  อ.ปรีชา เถาทอง กับผลงานภาพในหลวง ร.9 สื่อถึงสายฝน อันหมายถึงฝนหลวง น้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร

  ในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับการถวายงานในหลวง ร.9 โดย รศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ รองประธานมูลนิธิคีตรัตน์ และเป็นผู้ถวายงานด้านดนตรีแด่ในหลวง ร.9 มากว่า 30 ปี ในฐานะนักดนตรีวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ “คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์” กล่าวว่า มูลนิธิคีตรัตน์มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ จึงก่อตั้งโครงการ “คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ 365 วันแห่งความคิดถึง” โดยส่วนหนึ่งของโครงการ คือการจัดนิทรรศการที่ผสานศาสตร์ระหว่างดนตรีและศิลปะ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ภายใต้ชื่องาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง” โดยเป็นการร้อยเรียงศาสตร์ทั้งคีตศิลป์และจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 องค์อัครศิลปิน ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ทั้งสองด้าน พร้อมทั้งมุ่งหวังให้คนไทยร่วมกันส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ให้คงอยู่สืบไป


  รศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ เปาแซ็กโซโฟนเพลงพระราชนิพนธ์

  รศ.ดร.ภาธรยังเล่าถึงการถวายงานของตนเองว่า นับเป็นความโชคดีที่ได้เล่นดนตรีถวาย และทุกครั้งที่ทรงดนตรีจะมีความเป็นส่วนพระองค์ ได้เห็นพระอิริยาบถของพระองค์ท่านแตกต่างจากทั่วไป และพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเยอะมาก การทรงดนตรีถือได้ว่าเป็นการพักผ่อน และสมัยทรงครองราชย์ใหม่ๆ ทรงใช้ดนตรีเป็นกุศโลบาย เป็นเครื่องมือสื่อสารไปถึงประชาชน เช่น เสด็จฯ ไปทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทรงร่วมเล่นดนตรีกับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ อย่างไม่ถือพระองค์

  "สมัยผมยังเด็ก พระองค์ทรงดนตรีอาทิตย์ละ 2 วัน พอเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปหัวหิน เราก็ต้องตามเสด็จไป จะทรงดนตรีในวันเสาร์ เป็นพระราชจริยวัตรอย่างนี้มา 40 ปี เมื่อพระองค์ประชวร ประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ผมก็ไปเล่นดนตรีถวาย เพื่อจะได้ทรงพระสำราญ ปลาบปลื้มใจมากที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้"


  อ.ปรีชา ดรออิ้งสดภาพในหลวง ร.9 โดยมี รศ.ดร.ภาธร บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบ

  ด้าน อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติอีกรายที่มีโอกาสถวายงานในหลวง ร.9 เมื่อครั้งทำหนังสือเรื่องพระมหาชนก ซึ่งเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบทั้งเรื่อง เล่าว่า ถึงแม้ในหลวง ร.9 จะมีพระราชกรณียกิจมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่ลืมคืองานศิลปะ ทรงให้ความสำคัญทั้งศิลปะและดนตรี ทรงคิดว่าเป็นสิ่งที่จะเข้าไปสู่หัวใจประชาชน และนำไปสู่ความเข้าใจระหว่างประชาชนกับพระองค์ นับเป็นความยิ่งใหญ่มาก สำหรับช่วงถวายงานวาดภาพประกอบหนังสือพระมหาชนก ซึ่งมีศิลปิน 8 คนที่ทำงาน สิ่งแรกที่รับสั่งคือ อย่าเขียนแบบโบราณ อย่าลอกรูปที่เคยมีมาแล้ว ทรงให้งานออกมาสมัยใหม่ ให้ศิลปินแต่ละคนเป็นตัวของตัวเอง ทรงมีพระอารมณ์ขันมากมาย เป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนพระองค์จริงๆ ทรงแซวโน่นแซวนี่

  "ทรงโปรดมากที่ผมหัวเราะเสียงดัง คนอื่นอาจจะไม่ค่อยกล้าหัวเราะดัง ทรงแซว อ.ประหยัด พงษ์ดำ ว่ารูปของอาจารย์ประหยัดใช้อายแชโดว์เยอะไปหน่อยนะ ก็เพราะอาจารย์ประหยัดแกเขียนตาดำมากเกินไป ทรงแซวพวกเรา มีอยู่ครั้งหนึ่ง พวกเราทำงานอยู่ ทรงขับรถเฟียตเก่าๆ ขับมาด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครติดตาม ทรงมาหาพวกเรา ทรงหอบเอารูปที่เราวาดมาเต็มพระกร ตรัสว่า เมื่อคืนไม่ได้นอนเลย นั่งตรวจงานศิลปิน 8 คน ทั้งหมดนับเป็นความโชคดีของพวกเราศิลปินที่ได้ถวายงาน แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ ก็ตาม" อ.เฉลิมชัยกล่าว


  ผลงานผสานดนตรีกับศิลปะการวาดภาพ เป็นภาพในหลวง ร.9 ประทับยืนขณะทรงดนตรีแซ็กโซโฟน

  ส่วนศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของเมืองไทยอีก 19 คน ที่นำผลงานมาแสดงครั้งนี้ ได้แก่ ศ.ปรีชา เถาทอง, รศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง, อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อ.เริงศักดิ์ บุญวาณิชย์กุล, อ.เอกชัย ลวดสูงเนิน, อ.เสงี่ยม ยารังษี, อ.สุริยา นามวงษ์, อ.นิพนธ์ จังกินา, อ.ธนฤษภ์ ทิพย์วารี, อ.อานันท์ ราชวังอินทร์, อ.พรชัย ใจมา, อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง, อ.สุรทิน ตาตะนะ, อ.ลิขิต นิสีทนาการ, ลำพู กันเสนาะ, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, เพชร เชิดกลิ่น, อ.นิติกร กรัยวิเชียร และ อ.ทีฆวุฒิ บุญวิจิตร

  นอกจากภาพวาดแล้ว ยังมีภาพพิมพ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของในหลวง ร.9 จากหออัครศิลปินมาแสดงร่วมอีก 1 ภาพ การแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์และดนตรีที่ผลัดเปลี่ยนแนวเพลงไปตามการตีความภาพวาดในแต่ละวัน โดยภาพที่แสดงเปิดจองให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่สนใจที่บริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ซึ่งแค่วันแรกก็มีผู้จับจองไปทั้งหมด


  นักดนตรีชั้นแนวหน้าของเมืองไทยร่วมเล่นเพลงพระราชนิพนธ์

  ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ที่นำภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.9 ขนาดใหญ่ และนับว่าโดดเด่นที่สุดในงาน กล่าวว่า ภาพนี้ได้ต้นแบบมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นภาพที่ในหลวง ร.9 ทรงแต่งชุดพระมหากษัตริย์ไทยเต็มพระยศ ประทับอยู่บนเก้าอี้ สีที่เป็นเส้นๆ ไหลจากด้านบน เป็นการสะท้อนไปถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เป็นฝนหลวง เทคนิคใช้สีน้ำเทลงไป และใช้ฟ็อกกี้ฉีดให้น้ำไหลลงมา เป็นเสมือนสายฝน เหมือนน้ำเหงื่อ หรือน้ำพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชน ส่วนตัวเลขด้านล่างมีความหมาย 89 หมายถึงพระชนมพรรษา 89 พรรษา 70 ปี หมายถึงปีครองราชย์ และ 4,447 หมายถึง โครงการพระราชดำริที่พระองค์ทรงทำไว้ให้คนไทย

  งาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง” ได้รับสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การบินไทย, ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-24 กันยายน 2560 เวลา 10.00-21.00 น. ณ บริเวณ ควอเทียร์ แกลลอรี ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิคีตรัตน์ ได้ที่ www.facebook.com/KitaratFoundation.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น