Roadmap เลือกตั้ง 61 ปัจจัยขยับ ช้า-เร็ว

 • Tuesday, September 19, 2017 - 07:49

        

  ทิศทางการต้องการเห็นความชัดเจนถึงปฏิทินการเลือกตั้ง โรดแมปคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ช่วงนี้กระแสดูจะมีมากขึ้น อันเห็นได้ชัดว่า กระแสที่เกิดขึ้นเด่นชัดและมีมากขึ้น หลังมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับแรก จากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้องเขียนและผ่านออกมาเป็นกฎหมายจำนวน 10 ฉบับ

  ที่สำคัญ กฎหมายว่าด้วย กกต.คือ 1 ใน 4 กฎหมายลูก ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ที่หลังจากนี้ก็คือ การรออีก 3 ฉบับ ให้มีผลบังคับใช้ อันประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่นายกรัฐมนตตรีนำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไปแล้ว และร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.บ.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ที่อยู่ระหว่างทำคลอด กรธ.ยังเขียนไม่เสร็จ แต่มีข่าวว่า กรธ.ใกล้จะส่งให้ สนช.พิจารณาในเร็ววันนี้ เพื่อทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม ตามกรอบที่ รธน.เขียนไว้ว่า ต้องพิจารณากฎหมายประกอบ รธน. 10 ฉบับ ให้เสร็จภายในไม่เกิน 240 วัน หรือ 8 เดือน หลังประกาศใช้ รธน. ซึ่งประกาศใช้ไปเมื่อ 6 เมษายนที่ผ่านมา เมื่อกฎหมายประกอบ รธน.ทั้ง 4 ฉบับข้างต้นที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งประกาศใช้แล้ว จะต้องมีการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 150 วัน ด้วยเหตุนี้จึงเคยมีการวางกรอบปฏิทินการเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงไม่เกินสิงหาคม 2561 แต่ก็มีเสียงทักท้วงจากบางฝ่ายว่า กรอบดังกล่าวของ กกต.ยังไม่นับรวมบางช่วงเวลาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่เหมาะที่จะขยายความ เช่น ขั้นตอนการนำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้โปรดเกล้าฯ ลงมาประกาศใช้เป็นกฎหมาย แต่ก็จะอยู่ในช่วง 90 วัน หลังนายกฯ นำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

  ทว่าเมื่อคนในรัฐบาล-แม่น้ำ 4 สายออกมาพูดถึงเรื่องโรดแมปการเลือกตั้งว่า อาจขยับได้เร็วขึ้นหรือช้าออกไปจากสิงหาคม 2561 โดยน้ำหนักเทไปที่อาจขยับช้า ออกไปจากสิงหาคมปีหน้า กระแสเสียงที่ตามหลังมา เลยออกมาในโทน คสช.-สนช.คิดวางแผน ขยับโรดแมป เลื่อนการเลือกตั้งออกไป

  สุ้มเสียง ดักทาง คสช.ไม่ให้ขยายการเลือกตั้งและต้องการเห็นความชัดเจนในเรื่องปฏิทินการเลือกตั้งจากนักการเมือง ว่าไปแล้วเป็นเรื่องปกติที่ต้องแสดงท่าทีเช่นนั้น แม้จะรู้ดีว่า ยังไง คสช.-สนช. รวมถึงกรรมการการเลือกตั้ง ก็ต้องทำทุกอย่างภายใต้กรอบ รธน.ที่วางไว้ จะขยับให้ช้าออกไปก็จะมีปัญหา

  ยกเว้นเสียแต่ว่าจะเกิดเรื่องคาดไม่ถึงทางการเมืองขึ้นมา ซึ่งถึงตอนนี้พบว่ายังไม่มีสัญญาณเกิดขึ้น โดยเฉพาะที่คาดการณ์กันไปล่วงหน้าว่า สนช.อาจลงมติ คว่ำร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.วาระ 3 เพื่อทำให้โรดแมปป่วน การเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีก ก็ดูจะเป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันยาวเกินไป เพราะร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับยังร่างไม่เสร็จ ยังไม่มีใครเห็นเนื้อหา ทำให้ สนช.ก็ยังแสดงท่าทีใดๆ ไม่ได้ อีกทั้งยังไม่เห็นสัญญาณเรื่องนี้ ว่าจะเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงทางการเมือง

  ปัจจัยที่จะทำให้โรดแมปการเลือกตั้งขยับเร็วขึ้นหรือช้าออกไป ประเมินดูแล้วก็คงอยู่ที่ 2 กรอบใหญ่

  1.กระบวนการขั้นตอนการพิจารณาของ สนช.จนถึงขั้นตอนการประกาศใช้ให้เป็นกฎหมาย
  ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละช่วงเวลาที่จะทำให้โรดแมปขยับช้าหรือเร็วขึ้นได้ เช่น หาก สนช.ผ่านกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส-การได้มาซึ่ง ส.ว.แล้ว ถ้า กรธ.หรือกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช้สิทธิ์วีโต ตาม รธน.มาตรา 267 ถ้าเป็นแบบนี้ก็ทำให้ไม่ต้องมีการตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย คือ กรธ.-สนช.-กกต. ก็จะช่วยร่นเวลาไปได้ร่วมๆ 3 สัปดาห์ ก็ทำให้มีการนำร่าง พ.ร.บ.ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายทำได้เร็วขึ้น โรดแมปก็ขยับเร็วขึ้น

  2.ขั้นตอนหลังร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.และเตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

  อาทิ หากมีการไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แล้วศาล รธน.รับคำร้อง ก็จะทำให้ขั้นตอนการนำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายก็จะต้องขยับออกไป อย่างน้อยก็ร่วมๆ 3 สัปดาห์ ยิ่งหากศาล รธน.วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.มีปัญหา ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ แบบนี้ เรื่องใหญ่ โรดแมปรางเลือน คสช.อยู่ยาวเลย

  แต่หากทุกอย่างฉลุย ไม่มีอะไรติดขัด แม้การจัดการเลือกตั้งอาจจะให้ 7 เสือ กกต.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ทว่าถึงต่อให้ 7 กกต.ชุดใหม่มาทำภารกิจนี้ แต่ด้วยกลไกต่างๆ ของ กกต.ที่มีประสบการณ์โชกโชน รวมถึงกลไกภาครัฐ ก็จะทำให้ภารกิจเดินหน้าไปได้ โรดแมปเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น