ค่านิยมเรียนดี-สะพายกระเป๋าหลังแอ่น หวังดีประสงค์ร้ายที่ครู-ผู้ปกครองควรรู้!!!

 • Saturday, September 23, 2017 - 00:00


  สร้างกระแสให้ชวนคิดสำหรับภาพของแม่โพสต์รูปกระเป๋านักเรียนหนัก 6 กิโลกรัมบนเครื่องชั่งของลูกสาวเรียน ป.1 พร้อมตั้งคำถามกับตัวเองในทำนองว่า ..เด็กเล็กขนาดนี้จำเป็นต้องสะพายกระเป๋านักเรียนจนหลังแอ่นหรือเปล่า??? หรือเป็นเพราะระบบการศึกษาที่ต้องการให้เด็กเล็กๆ มีความรู้มากขึ้นตั้งแต่อายุน้อยกันแน่!!!

  เมื่อภาพดังกล่าวถูกแพร่ในโลกออนไลน์ ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้ออกมาวิเคราะห์ ทั้งการที่ครูไม่สอนตามตารางสอนที่จัดไว้ หรือการที่เด็กเองกลัวลืม จึงนำหนังสือไปเผื่อจนทำให้กระเป๋าหนักอึ้ง บางรายก็ว่าเด็กต้องนำอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ใส่กระเป๋าไปด้วย กระทั่งการนำของเล่นต่างๆ ไปโรงเรียน...เพื่อหาคำตอบเรื่องนี้มีมุมมองจากผู้อำนวยการโรงเรียนมาวิเคราะห์ให้ฟังเกี่ยวกับกระแสดังกล่าว

  เริ่มกันที่ น.ส.ภัทรนันท์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสางหัว จ.กาญจนบุรี บอกให้ฟังว่า ประเด็นที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงเรียนใน กทม.จะเน้นให้เด็กเรียนดีและเรียนเก่ง ประกอบกับเจ้าตัวเองมีหลานเรียนอยู่ชั้น ป.4 ของโรงเรียนดังที่ จ.นครปฐม ก็แบกหนังสือหนักจนถึงขั้นใช้รถเข็นลาก ทั้งนี้เพื่อนำหนังสือไปเผื่อวิชาที่คุณครูสอน

  “จากประสบการณ์ส่วนตัว อาจารย์คิดว่าโรงเรียนในกทม.และโรงเรียนเอกชนในตัวเมือง ส่วนใหญ่จะเน้นให้เด็กเรียนดี เรียนเก่ง และก็เป็นไปได้ว่านโยบายของโรงเรียนในเมืองอยากให้เด็กได้เรียนทุกวิชา แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมว่ามีความจำเป็นมากเพียงไร เพราะในความเป็นจริงแล้ว การสอนทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กเอาตัวรอดได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้การเน้นเรื่องวิชาการ เช่น การปลูกผัก ที่สอดแทรกวิชาคณิตศาสตร์ โดยการให้เด็กหัดคิดว่าแปลงผักต้องกว้างและยาวเท่าไหร่ อีกทั้งการพกหนังสือหนักๆ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพเด็กได้

  อาจารย์เองมีหลานอยู่ชั้น ป.4 ซึ่งเป็นโรงเรียนดังที่เปิดสาขาใน จ.นครปฐม ก็พกหนังสือเยอะ จนคุณแม่หลาน ต้องใช้รถลากหนังสือไปโรงเรียน เพราะหลานเองก็กลัวพลาด จึงพกหนังสือเรียนไปเผื่อวิชาที่ครูจะสอนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กสะพายกระเป๋าหนักเกินไป จากประสบการณ์ส่วนตัว ถ้าเป็นไปได้การที่โรงเรียนจัดตารางสอนเพื่อให้ครูสอนตามสิ่งที่เตรียมไว้ ส่วนหนึ่งก็เป็นการฝึกระเบียบวินัยเรื่องการจัดลำดับความสำคัญให้เด็กไปด้วยในตัว ที่สำคัญผู้ปกครองเองก็ควรสอดส่องโดยการสอบถามครูประจำชั้นเกี่ยวกับการพกหนังสือที่หนักมากจนเกินไป ว่าได้เรียนทุกวิชาหรือไม่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของเด็กเล็กๆ”

  อ.ภัทรนันท์บอกอีกว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างจากโรงเรียนในต่างจังหวัด ที่ครูจะรู้ว่าเด็กมีวิถีชีวิตอย่างไร และจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้กับเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียน เช่น นมโรงเรียนที่ไม่ต้องนำใส่กระเป๋ากลับบ้าน แต่ให้ดื่มที่โรงเรียน หรือการเรียนจากดาวเทียม จึงทำให้เด็กไม่ต้องหอบหนังสือหนักๆ มาเรียนเยอะเกินไป กระทั่งให้เด็กทำการบ้านที่โรงเรียนให้เสร็จ และให้เก็บหนังสือไว้ใต้ลิ้นชักได้ หรือหากมีการบ้านก็จะเน้นวิชาหลักๆ เช่น คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อให้ครอบครัวได้พูดคุยกัน เป็นต้น

  ขณะที่ อาจารย์ปริศนา ปัญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสุขโข บอกคล้ายกันว่า การที่เด็กยุคใหม่ต้องแบกกระเป๋านักเรียนหนักๆ ไปโรงเรียน ส่วนหนึ่งเป็นค่านิยมของทั้งผู้ปกครองและครูผู้สอนที่อยากให้เด็กเรียนหนังสือเก่ง โดยลืมมองถึงผลเสียสุขภาพของเด็กเล็กๆ

  “มุมมองส่วนตัวครูคิดว่าทั้งผู้ปกครองเอง รวมถึงคุณครูต้องการให้เด็กเรียนหนังสือเก่ง เพื่อที่จะได้มีความสามารถทัดเทียมและไม่น้อยหน้าคนอื่น หรือเน้นทักษะวิชาการให้กับเด็กมากเกินไป เช่น การที่ผู้ปกครองบางคน ต้องการให้ลูกมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นเลิศ ทั้งที่ในความเป็นจริงลืมไปว่าการที่เด็กนำหนังสือไปเรียนเยอะๆ เด็กเรียนเก่งขึ้นจริงหรือเปล่า และผลพวงที่ตามมาคือ เด็กป่วยเป็นโรคกระดูก ปวดไหล่ หลัง เป็นต้น

  สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหา อยากให้ทางโรงเรียนจัดตารางสอน และให้มีจัดล็อกเกอร์หรือลิ้นชักสำหรับให้เด็กฝากหนังสือไว้ที่โรงเรียนได้ ที่สำคัญคุณครูต้องระบุให้ชัดเจนว่าวันนี้จะให้การบ้านวิชาอะไร เพื่อที่เด็กจะได้นำหนังสือกลับไปอ่านและทำการบ้านโดยไม่ต้องนำหนังสือเล่มอื่นกลับไปด้วยทั้งหมด และนอกจากเรื่องการเน้นวิชาการแล้ว การสอนทักษะวิชาชีพอย่างอื่น เช่น เศรษฐกิจพอเพียง หรือพึ่งตัวเองในรูปแบบต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้การเน้นแข่งกันเรียนเพียงอย่างเดียว”

  ด้าน อาจารย์กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ คุณครูสอนภาษาไทยชื่อดัง สะท้อนมุมมองดังกล่าวว่า “การจัดและสอนตามตารางสอนเป็นสิ่งที่จะช่วยลดผลกระทบจากการสะพายกระเป๋าหนักในเด็กเล็กได้ เพราะนั่นจะทำให้เด็กรู้ว่าเขาควรจะนำหนังสือเล่มไหนไปวันไหน ก็ถือเป็นการฝึกระเบียบวินัยไปด้วยในตัว ที่สำคัญผู้ปกครองเองก็ต้องคอยหมั่นดูว่าเด็กๆ จัดหนังสือตามตารางที่คุณครูจัดไว้ให้หรือไม่ เพราะเด็กบางคนก็มักจะชอบนำสิ่งของอื่นๆ ไปด้วย แต่การที่จัดให้มีล็อกเกอร์ใส่หนังสืออาจจะทำได้ค่อนข้างยาก หากโรงเรียนนั้นๆ มีนักเรียนเยอะ หรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และอาจมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการจัดทำล็อกเกอร์”

  ปิดท้ายกันที่ ป้าพร วัย 56 ปี ที่ปัจจุบันมีหลานวัย 8 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.1 บอกว่า “การที่เด็กต้องแบกกระเป๋านักเรียนหนักๆ ไปโรงเรียน เนื่องจากคุณครูเป็นคนกำหนดวิชาเรียนให้เด็ก จะเห็นได้ว่าโรงเรียนของหลาน ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนละแวกพระราม 4 ครูจะให้เด็กเก็บหนังสือเรียนไว้ที่ล็อกเกอร์ของโรงเรียน และจะให้เด็กนำกลับมาเฉพาะวันที่ทำการบ้านเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันในหนึ่งอาทิตย์ หลานวัย 8 ขวบจะต้องแบกกระเป๋าหนัก 2-3 วันเป็นอย่างต่ำ ซึ่งจะทำให้เด็กปวดไหล่ หรือการแก้ปัญหาโดยการใช้รถลากหนังสือ เวลาที่เด็กเดินขึ้นตึกก็ต้องยกหนังสือเดินขึ้นบันไดอยู่ดี ถ้าเป็นไปได้อยากให้ครู จัดตารางสอนและให้เด็กนำหนังสือไปตามวิชาที่เรียนจริง คือวันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 5-6 วิชา และอยากให้เด็กนำหนังสือเรียนไว้ที่บ้าน จะทำให้เด็กมีหนังสืออ่านหนังสือทบทวนเพื่อประกอบการทำการบ้านได้”.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น