"อนุสติ" ในประชาธิปไตยกินเมือง"

 • Friday, September 29, 2017 - 00:00


  "การหนี" คนที่ทุกข์ร้อน "ไม่ใช่เรา"................

  "ยิ่งลักษณ์" เองนั่นแหละ ที่ต้องทั้งทุกข์-ทั้งร้อน

  การหนีคดีไปอยู่นอกประเทศของเธอ เท่ากับชีวิตที่เหลือทั้งหมด นับต่อแต่นี้ เป็นการเหลือที่ร่านทุรนดุจใน "ขุมนรก"!

  ไม่เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ "พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ที่ประกาศใช้เมื่อวาน (๒๘ ก.ย.๖๐)

  หากแต่ด้วยความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๓/๑ ที่ศาลใช้ลงโทษ ซึ่งมีอยู่แล้ว

  มีผลให้ต้องนำ มาตรา ๗๔/๑ มาบังคับใช้ด้วย!

  คือ "ถ้าจําเลยหลบหนีไป ในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล

  มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ"

  สรุป เมื่อหนี "คดีก็ไม่มีอายุความ" ให้นับ ต้องหนีไปจนตายจาก

  ถ้าอยากกลับเมืองไทย ก็กลับได้.......

  แต่ต้อง "ยอมเข้าคุก" ก่อนเท่านั้น!

  ประเด็นที่แอบจิต-แอบหวังกันว่า "อำนาจเก่าคืนกลับ" เมื่อไหร่ ที่ผิดก็จะกลับเป็นถูก-ที่ถูกก็จะกลับเป็นผิดได้ เมื่อนั้น

  อยากบอกชนผู้มืดบอดว่า ยังไม่สาย "คิดผิด-คิดใหม่" ยังทัน!

  ไม่มีอย่าง "ที่ชิน-ที่หวัง" อีกแล้ว...........

  นอกจาก "เขียนรูป-ปั้นหุ่น" บังสุกุลเชิดแทนตัวเป็นๆ เพื่อทึกทักหวังในลม-ในแล้ง แล้วแห้งตายกันไปในอนาคตอันใกล้เท่านั้น

  ที่อยากบอกให้เข้าใจกัน ก็มีเท่านี้

  สำหรับเรื่องราวที่คนนั้นพูดอย่างนี้ที-คนนี้พูดอย่างนั้นที เกี่ยวกับคดี ก็ไม่ต้องสับสนจนคอเคล็ดไปตามเขาอีก

  มันมีเท่านี้ และเป็นเช่นนี้...........

  ตถตาน่ะ "เป็นอย่างที่มันต้องเป็นอย่างนั้น" เข้าใจตรงกันแล้วนะ!

  อยากอยู่เมืองไทย ต้องยอมติดคุก ๕ ปี

  ถ้าต้องการเป็นอภิสิทธิ์ชน อยู่เหนือกฎหมายไทย โน่น...จะไปอยู่บ้านไหน-เมืองไหน ก็ไปเลย!

  ฉะนั้น เราอย่าเป็นคนที่ "ใจ" ไม่เคยมีอะไร "พอ" เลย

  คำว่า "เพอร์เฟ็กต์" น่ะ.......

  มีแค่ในดิกชันนารีเท่านั้น ในโลกเป็นจริง ใครเคยเห็นอะไรบ้างล่ะที่ "เลิศเลอเพอร์เฟ็กต์" ครบทุกสิ่ง!

  กรณี "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เช่นกัน ด้วยเงื่อนไขสังคมบางส่วนคราก ในกาลเวลาหนึ่ง แค่ไม่มีตัวเป็นๆ อยู่ในประเทศ

  ก็ "เหลือหลาย".........

  ในสิ่งที่ "ไม่มีอะไรเพอร์เฟ็กต์" ไปทั้งหมดนั่นแหละ!

  คำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ นี้ อยากบอกว่า

  นักการเมืองทุกคน ไม่ว่าจากเลือกตั้ง-แต่งตั้ง รวมทั้งผู้มีความเร่าร้อนอยากเข้าสู่อำนาจการเมืองทุกระบบ จงไปหาอ่านทีละตัวอักษร

  และยึดเป็น "คาถากันติดคุก" ไว้เลย!

  เพราะในคำพิพากษา ศาลแจกแจงเป็นคัมภีร์ปฏิบัติ ตามกรอบรับผิดชอบในหลัก ๓ อำนาจไว้ชัดเจน

  ตรงไหน-แบบไหน-อย่างไร ที่ศาลจะเข้าไปตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ได้ เป็นหน้าที่ "สภาผู้แทน-รัฐสภา" เป็นผู้ตรวจสอบ

  และตรงไหน-แบบไหน-อย่างไร ที่ศาลเข้าไปตรวจสอบฝ่ายบริหารคือรัฐบาลได้

  นโยบายรัฐบาล ดี-ไม่ดี, ผิดหรือถูก, เหมาะสม-ไม่เหมาะสมอย่างไร ศาลไม่มีอำนาจเข้าไปวินิจฉัย

  แต่การที่รัฐบาลนำนโยบายนั้นไปทำหรือดำเนินการทางปกครอง ตรงนั้นแหละ

  องค์กรตุลาการหรือศาลเข้าไปตรวจสอบได้ ทั้งทางแพ่ง-ทางอาญา

  ไปอ่านให้ชัดนะ............

  เขาฟ้องยิ่งลักษณ์ด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ไม่ได้ฟ้องเพราะยิ่งลักษณ์ดำเนินนโยบายผิดพลาด

  เรื่องนโยบายนั้น

  จะเขียนยังไง แถลงสภาฯ ยังไง รับซื้อข้าวเกวียนละ ๕ หมื่น ๕ แสน ได้ทั้งนั้น เป็นเรื่องของรัฐบาลกับสภาฯ จะไปว่ากัน

  แต่ขั้นตอนเอานโยบายนั้นไปปฏิบัตินั่นแหละ ถ้ามีการกระทำตรงไหนที่เรียกว่า "ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย"

  กระบวนการยุติธรรมเข้าไปตรวจสอบได้ทันที!

  ตามคำพิพากษา จะเห็นว่า ขั้นตอนอื่นๆ ในโครงการรับจำนำข้าว ยิ่งลักษณ์เอาตัวรอดได้

  ก็จำกันไว้ ถ้าไปเป็นนายกฯ-เป็นรัฐมนตรี ถ้ามีความเสียหายใดเกิดขึ้นในโครงการ ในฐานะผู้บริหาร ตั้งกรรมการตรวจสอบไว้ก่อน

  แล้วจะปลอดภัยจากข้อหา...........

  "ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ"

  เพราะถือว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ...........

  เกิดขึ้นจากฝ่ายปฏิบัติ

  ไม่ได้เกิดจากฝ่ายนโยบาย!

  แต่ตรงที่ยิ่งลักษณ์ "รู้-ทั้งรู้" ว่าสัญญาขายข้าวแบบจีทูจีนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  เธอในฐานะนายกฯ.........

  กลับไม่ระงับยับยั้ง ปล่อยให้มีการส่งมอบข้าวกัน

  ตรงนั้นแหละ.........

  เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้อื่น เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

  ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๓/๑ จำคุก ๕ ปี"

  เนี่ย...จำไว้เลย

  เป็นนักการเมืองบ้าไมค์ เห็นไมค์เป็นโดดใส่ จ้อไปเรื่อย จริงมั่ง-เท็จมั่ง

  พอมีเรื่อง เสร็จเลย...ไอ้ที่โม้ออกจอ ย้อนเป็นหลักฐาน "มัดคอ" ตัวเองตายคาเขียง

  อย่างยิ่งลักษณ์ นักข่าวถาม เห็นสัญญาซื้อขายจีทูจีหรือยัง?

  จีบปาก-จีบคอทันที............

  "เห็นค่ะ เป็นเอ็มโอยูค่ะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบค่ะ”!

  จีทูเจี๊ยะแท้ๆ รู้-ทั้งรู้ แม่กลับหน้าบานเป็นซาลาเปา ยืนยันว่าซื้อขายแบบจีทูจีกันจริงๆ

  เนี่ย..จะว่า "ตายน้ำตื้น" ก็ได้

  เพราะพอหมอวรงค์-ประชาธิปัตย์ อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาฯ แฉเอกสาร-หลักฐานจะจะ ว่าเจ๊ทูเจี๊ยะ ไม่ใช่จีทูจี

  จนแต้ม ก็ตั้งกรรมการสอบประเด็นจีทูจีเก๊ แต่การสอบของเธอศาลระบุ

  "ไม่ตั้งใจตรวจสอบอย่างจริงจัง"

  คือเอาผู้ใต้บังคับบัญชามาตรวจสอบรัฐมนตรี แถมไม่ตรงตามประเด็นที่ประชาธิปัตย์เปิดเผยข้อมูลในสภาฯ

  เลยจอดไม่ต้องแจว!

  เรื่องนี้ผมว่า พระสยามเทวาธิราชมีจริง แม่พระโพสพมีจริง ถ้าผีไม่เจาะปากให้พูด

  คงตายแค่บุญทรงกับพวกปฏิบัติการ ยิ่งลักษณ์ฝ่ายนโยบายคงไม่ตายคาประชาธิปไตยแม้วอย่างนี้!?

  สำหรับเธอ ขณะนี้อยู่ไหน คงหายคันใจกันแล้วนะ

  เพราะเมื่อวาน "รองนายกฯ ประวิตร" บอกชัดเจน ยิ่งลักษณ์หนีออกนอกประเทศไปอยู่ดูไบ!

  ท่านแย้มยิ้มพริ้มพราย บอกว่า........

  "ทางดูไบได้แจ้งมายังกระทรวงการต่างประเทศ ว่าจะไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองอีก ส่วนจะเชื่อใจนางสาวยิ่งลักษณ์ได้หรือไม่ ผมไม่รู้..........

  ผมว่า ทางดูไบแจ้งมาแต่แรกแล้ว แต่ด้วยเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องอธิบาย รัฐบาลเพิ่งเปิด เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว

  ตอนหนีไป ไปตั้งหลักอยู่กับพี่ชายที่ดูไบ

  แต่ตอนนี้ ก็เดือนกว่าแล้ว เธอจะเดินทางจากดูไปไปช็อปปิ้งที่อังกฤษหรือไหน-ต่อไหน ตามประสาคนเงินจุกอก ยิ่งลักษณ์ทำได้!

  ก็ยังยืนยันในความเห็นผม

  ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ไปซะให้พ้นประเทศนั่นแหละ ดีแล้ว

  รัฐบาลไม่ต้องไปยี่เก-ดรามา เรื่องขอให้ประเทศโน่น-นี้ ส่ง "นางเอก-ผู้ร้าย" ข้ามดง-ข้ามแดน ให้โลกหัวเราะ

  ไม่มีประเทศไหนเขาส่งให้หรอก............

  อีกอย่าง ขืนเต้นตามพวกไม้บรรทัดวัดโลก ให้อินเตอร์โพลตามจับนั้น

  "มากเรื่องก็มากความ" และไม่ได้ความอะไรหรอก!

  ก็อย่างที่คุยกันแต่ต้น คนที่เดือดร้อนประเด็นยิ่งลักษณ์หนีไปอยู่นอกประเทศมากที่สุด

  คือตัว "ยิ่งลักษณ์" เอง และพวกชายกระโปรง

  ส่วนชาวบ้านทั่วไป ๕๐-๖๐ กว่าล้านน่ะ จะจุดธูป "ขอบคุณพระจันทร์" กันในคืนเดือนหงายนี่แหละ.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น