Gen Y แชมป์หนี้เน่า

 • Tuesday, October 3, 2017 - 00:00


  ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังฟื้นตัว แต่กลับเป็นการฟื้นตัวในลักษณะ “กระจุกตัว” และหลายหน่วยงานเองก็ยอมรับว่าประชาชนในกลุ่มฐานรากยังไม่ได้รับผลดีโดยตรงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในครั้งนี้ด้วย ทำให้ปัญหาที่ยังคงได้เห็นกันอยู่ทั่วไปนั่นก็คือ “หนี้สิน” ที่ประชาชนกลุ่มฐานรากยังคงต้องพบเจออยู่อย่างต่อเนื่อง โดยตามข้อมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ ได้ร่วมกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ทำการศึกษา big data analytics พบว่า คนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นมา เป็นหนี้นาน และมีมูลหนี้มาก

  ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเมื่อแยกย่อยลงมา ในส่วนของคนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ยังพบว่าคนไทยเป็นหนี้เสียตั้งแต่อายุยังน้อยอีกด้วย โดยจากถังข้อมูลของเครดิตบูโร พบว่า ครึ่งหนึ่งของคนอายุราว 30 ปีมีหนี้สิน และส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเชื่ออุปโภค-บริโภค และหนี้บัตรเครดิต และถ้าดูคนไทยที่มีหนี้เสีย หรือมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 90 วัน ก็จะพบอีกว่าลูกหนี้ที่อยู่ในช่วงอายุ 29 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน และอยู่ในช่วงวางรากฐานที่สำคัญให้ครอบครัว เป็นลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันมากถึง 1 ใน 5

  ในส่วนนี้ยังไม่ได้นับรวมหนี้นอกระบบ หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ หนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมีอัตราการผิดชำระไม่น้อยไปกว่ากัน

  สำหรับประเด็นคนไทยเป็นหนี้นาน ลงลึกไปดูในรายละเอียด พบว่า ปริมาณหนี้ต่อหัวปรับเพิ่มขึ้น โดยคนในช่วงอายุประมาณปลาย 20 ถึง 30 ปี และอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับสูงสุดตลอดอายุการทำงานนั้น พบว่าระดับหนี้สินไม่ได้ลดลงเลย แม้จะเข้าสู่วัยใกล้เกษียณ แม้ว่าในหลักการแล้วรัฐบาลจะพยายามรณรงค์ด้วยหลายวิธี โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเป็นการรองรับวัยเกษียณให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่ดูเหมือนอาจจะยังไม่เพียงพอ

  ขณะที่ประเด็นคนไทยมีมูลหนี้มากขึ้นนั้น เครดิตบูโรระบุว่า ในปัจจุบันมูลหนี้ต่อหัวมีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2559 พบว่า มูลหนี้ต่อหัวอยู่ที่ราว 1.5 แสนบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มูลหนี้ต่อหัวเฉลี่อยู่ที่เพียง 7 หมื่นบาทเท่านั้น และจากข้อมูลยังพบอีกว่า คนที่มีหนี้ในระบบยังมีสถานะการเงินที่เปราะบาง โดย 16% ของคนที่มีหนี้ หรือประมาณ 3 ล้านคน มีหนี้ที่สถานะค้างชำระเกิน 90 วัน

  นั่นอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่า “คนในวัยทำงาน” เริ่มมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ที่บอกว่าเป็นประเด็นน่าสนใจ เพราะหากดูตามข้อมูลภาพรวมการจ้างงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ จะพบว่ามีการเร่งตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ที่ 0.4% โดยภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 6.3% หรือ 11.6 ล้านคน ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงมาอยู่ที่ 25.9 ล้านคน จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 26.4 ล้านคน

  ข้อมูลการจ้างงานดูเป็นไปตามทิศทางของเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาพรวมการเป็นหนี้ “คนวัยทำงาน” กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง หลายฝ่ายมองกันว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาอาจมาจากการใช้จ่ายที่เกินตัว และการเข้าถึงสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ ที่ทำได้ง่ายขึ้น จึงอาจเป็นประเด็นที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้เพิ่มความเข้มงวด รัดกุมในเรื่องนี้มากขึ้นนั่นเอง

  แต่อีกภาพของสถานการณ์ประชากรในประเทศไทย และถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ นั่นคือไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2561 ไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 20% หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ด้วยสถานการณ์เหล่านี้กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเคยแสดงความเป็นห่วงถึง “สถานการณ์แรงงานไทย” ทั้งในส่วนของวัยทำงานที่เป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้นานขึ้น และมูลหนี้มากขึ้น ขณะที่วัยเกษียณก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน.

  ครองขวัญ รอดหมวน

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น