เปิดขั้นตอนขอลี้ภัยในอังกฤษ ไม่ง่ายสำหรับ'ยิ่งลักษณ์'คุก5ปี

 • Thursday, October 5, 2017 - 19:42

  กว่า 40 วันแล้ว ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยมีเพียงแค่กระแสข่าวระบุเธอได้พำนักหลบซ่อนอยู่ที่อังกฤษ

  ทั้งมีกระแสข่าวอ้างว่าอดีตนายกฯ ซึ่งถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุกเป็นเวลา 5 ปี ในคดีปล่อยปละละเลยไม่ยับยั้งการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ระหว่างเตรียมขอลี้ภัยในอังกฤษ โดยมีผู้เป็นพี่ชายอย่าง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ผู้หลบหนีคำพิพากษาจำคุก 2 ปีในคดีที่ดินรัชดาฯ เป็นคนดำเนินการจัดการเรื่องลี้ภัยให้กับน้องสาว

  อย่างไรก็ตามการขอลี้ภัยในอังกฤษ ไม่ใช่ง่ายๆที่ยื่นเรื่องแล้วจะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้มีสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษทันที เพราะมีความเข้มงวดและซับซ้อนเป็นการยากมากที่จะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษ

  ส่วนใหญ่ได้รับการปฏิเสธ!

  "ข้อมูลคำขอลี้ภัยในสหราชอาณาจักร (รวมประเทศอังกฤษด้วย) มีเพียงจำนวนร้อยละ 28 เท่านั้น ที่ได้รับการอนุญาตให้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในการพิจารณาขั้นต้น" นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ระบุ

  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อธิบายถึงการยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษ ว่า การที่จะยื่นลี้ภัยนั้น จะต้องมีเหตุผลสำคัญว่าไม่สามารถเดินทางกลับไปประเทศของตนได้เพราะเกรงกลัวว่าจะถูกดำเนินคดี ซึ่งอาจเป็นการดำเนินคดีในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอันมีเหตุเนื่องมาจากสังคม วัฒนธรรม ศาสนา หรือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ เป็นต้น โดยสามารถยื่นคำขอลี้ภัยได้ทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ

  "ขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่อังกฤษ เพื่อสอบถามถึงเหตุผลในการที่ขอลี้ภัย เช่น ถ้าเดินทางกลับไปประเทศของตนแล้ว ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยจะถูกดำเนินคดีอย่างไร ทำไมถึงเกรงกลัวที่จะเดินทางกลับไปประเทศของตน และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษมีสิทธิ นำนักกฎหมาย

  เช่น ทนายความเข้าไปพร้อมตนในการสัมภาษณ์ด้วยได้ และในการยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษต้องมีหลักฐานแสดงถึงสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษด้วย ซึ่งอาจเป็นที่พักอาศัยของตนเองหรือเป็นของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้พักอาศัยก็ได้"

  เขาอธิบายว่าสำหรับคำขอลี้ภัยในอังกฤษจะไม่ได้รับการพิจารณา หากเป็นคำขอลี้ภัยของผู้ที่มาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และกรณีที่ได้ยื่นคำขอลี้ภัยในประเทศสหภาพยุโรปอื่นก่อนแล้วจะเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ ซึ่งตรงนี้ก็จะมาขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษอีกไม่ได้

  "ปกติแล้วการพิจารณาคำขอลี้ภัยจะใช้ระยะเวลา 6 เดือน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนก็อาจนานกว่านั้นได้ ซึ่งความล่าช้าอาจเกิดได้จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ที่อาจต้องดำเนินการหลายครั้ง การตรวจสอบสถานภาพเฉพาะบุคคลของผู้ยื่นคำขอลี้ภัย เช่น มีประวัติว่าอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา หรือมีประวัติต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่"

  อย่างไรก็ตาม คำขอลี้ภัยของบางราย ก็อาจได้รับการพิจารณาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ เช่น มีกรณีที่คำขอลี้ภัยบางรายได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่ 22 วัน ส่วนในกรณีที่คำขอลี้ภัยได้รับการปฏิเสธจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศอังกฤษ ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยต่อศาลอังกฤษได้

  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อธิบายอีกว่าเเต่ถ้าหากได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในประเทศอังกฤษได้เเล้ว ผู้ยื่นคำขอลี้ภัย รวมทั้งคู่สมรสและบุตรจะได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากพ้นระยะเวลา 5 ปี แล้ว หากผู้ลี้ภัยยังสามารถแสดงให้เห็นว่าตนเองยังคงมีความเกรงกลัวที่จะต้องถูกดำเนินคดีหากเดินทางกลับไปประเทศของตนอยู่อีก ผู้ลี้ภัยก็สามารถยื่นคำขอมีถิ่นพำนักในอังกฤษได้

  "ถึงแม้ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยคนใด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อังกฤษกำหนดไว้ ผู้ยื่นคำขอลี้ภัยคนนั้นรวมทั้งคู่สมรสและบุตรก็อาจได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในอังกฤษด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อพ้น 5 ปี แล้วก็สามารถยื่นคำขอมีถิ่นพำนักในอังกฤษได้เช่นเดียวกัน"

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น