บ่มเพาะทัศนคติอนาคตดิจิทัล

 • Friday, October 6, 2017 - 00:01


  ประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว โดยสิ่งที่ภาครัฐคาดหวังคือการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ และสิ่งหนึ่งที่ต้องพัฒนาคู่กันไปคือ ทัศนคติด้านการเรียนรู้ เพราะการศึกษาคือพื้นฐานเบื้องต้นที่เป็นเบ้าหลอมต่อยอดสู่ความสำเร็จ

  อีกทั้งจะเห็นได้ว่าการศึกษาในไทยมีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากจะเป็นระบบการศึกษาที่รัฐจัดให้แล้ว ยังมีอีกกลุ่มสถาบันการศึกษาที่น่าสนใจ และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง 5% ทุกปี คือ สถาบันการศึกษาที่เป็นนานาชาติเต็มรูปแบบ จัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรที่เป็นต่างชาติ

  สำหรับสถาบันการศึกษานานาชาติที่เป็นจุดเริ่มต้นแรกคือหนีไม่พ้นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนในระดับเด็กเล็กจนถึงเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในไทยมีโรงเรียนลักษณะนี้เปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก

  ทั้งนี้ ล่าสุด “เวลลิงตันคอลเลจ” โรงเรียนนานาชาติชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ได้เตรียมเปิดตัวที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

  โดยนางดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาและสถานศึกษามาหลายปี พบว่า การเลือกสถานที่ศึกษาที่เหมาะสมให้กับบุตรหลานตั้งแต่วัยเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาการเรียนรู้และการเข้าสังคม ซึ่งหลังจากที่พ่อแม่ได้เสริมสร้างพัฒนาการในช่วงแรกเกิดถึงวัย 5 ปีมาเป็นอย่างดีแล้ว จากนี้จะเป็นบทบาทสำคัญของสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมนอกบ้านที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และกระบวนการทางความคิด

  สำหรับโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ (Wellington College International School Bangkok : WCISB) จะเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้รูปแบบและแนวคิดการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากเวลลิงตันคอลเลจ ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ ซึ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การมีสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองในการเผชิญกับความท้าทายทั้งในการเรียนและดำรงชีวิตในสังคม การรู้จักตนเอง และการเป็นผู้ที่มีความใส่ใจต่อผู้อื่น

  ทั้งนี้ โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ถ.กรุงเทพกรีฑา อยู่ในทำเลที่ไม่ไกลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพฯ การสร้างโรงเรียนแบ่งเป็น 3 เฟส ขณะนี้เฟสแรกมีความคืบหน้าการก่อสร้างไปกว่า 40% แล้ว ซึ่งจะพร้อมเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึง Year 6 ตั้งแต่อายุ 2-11 ขวบ ในเดือนสิงหาคม 2561 และจะเปิดสอนเฟสที่ 2 ในระดับ Year 13 หรืออายุ 18 ปี ในปี 2563 ซึ่งทั้งหมดจะสามารถรับนักเรียนได้ 1,500 คน โดยใช้งบลงทุนรวมของทั้ง 2 เฟส จำนวน 2500 ล้านบาท และในปี 2565 คาดว่าเฟสที่ 3 จะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งเฟสนี้จะจัดการเรียนการสอนแบบประจำ จะมีการสร้างอาคารห้องพักสำหรับกลุ่มนี้

  อย่างไรก็ตาม ไทยได้รับสิทธิ์ในการเป็นศูนย์กลางการขยายและเชื่อมต่อการศึกษาของเวลลิงตันคอลเลจในกลุ่มอินโดไชน่า ซึ่งตอนนี้ได้มีการศึกษารายละเอียดของการศึกษาในประเทศนั้นๆ แล้ว

  ด้าน นายคริสโตเฟอร์ นิโคลส์ (Mr.Christopher Nicholls) อาจารย์ใหญ่ กล่าวว่า หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเน้นใช้สื่อภาษาอังกฤษ และเน้นการพัฒนาตนเองอย่างอิสระทั้งในระบบความคิด การเข้าสังคม และการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยการเรียนการสอนของ WCISB ออกแบบให้เด็กได้พัฒนาตนเองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ภาษา กีฬา ดนตรี ศิลปะ เพื่อช่วยค้นหาตัวตนและมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านที่ทำได้ดีหรือสนใจเป็นพิเศษ

  ทั้งนี้ จะใช้วิธีสอนให้เด็กมีทัศนคติที่มองไปข้างหน้า มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในอนาคต เสริมความรู้ทักษะในเรื่องของดิจิทัลที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เด็กมีความคิดอ่านที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

  อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนนานาชาติได้เปิดตัวใหม่หลายแห่ง ส่วนหนึ่งอาจเพื่อรองรับการเข้ามาอยู่อาศัยของครอบครัวชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย และอีกส่วนสำคัญคือเป็นการตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ชาวไทยที่ต้องการปูพื้นฐานความรู้ในภาษาที่สอง และการเปิดทัศนคติให้เด็กไทยได้เรียนรู้การเข้าสังคมร่วมกับคนหลากหลายชาติ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า.

  : นัจกร สุทธิมาศ

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น