โรงเรียนใกล้เปิดเทอม

 • Wednesday, October 11, 2017 - 00:00


  ในที่สุดก็ชัดเจน เลิกงอแงทวงถามกันซะทีว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่

  หลังการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วานนี้ (๑๐ ตุลาคม) นายกฯ ลุงตู่ประกาศ

  ...ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีการประกาศวันเลือกตั้ง และประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะมีการเลือกตั้ง

  คำนวณเวลาแล้วก็ไปเป็นตามโรดแมปที่วางไว้

  มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ๔ ฉบับ ที่ต้องจัดทำให้เสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นคือ

  พ.ร.ป.คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ได้ประกาศใช้แล้ว

  พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. คาดว่าสามารถเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

  โดยไทม์ไลน์ กฎหมายลูกทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และนั่นคือที่มาว่า ทำไม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงกำหนดว่าจะประกาศในเดือนมิถุนายนว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่

  กฎหมายลูกเสร็จเดือนมิถุนายน นับไปอีก ๑๕๐ วัน ก็ตกเดือนพฤศจิกายนพอดี

  เป็นอันว่าไม่มีอะไรนอกโรดแมป

  ยังเป็นไปตามสัญญา

  รัฐบาลรัฐประหาร ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการ เขาทำตามสัญญาทุกอย่าง หลังเลือกตั้งแล้วก็ถึงคราวเป็นฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตย ทำตามสัญญาบ้าง

  เรื่องความสัตย์กับนักการเมือง ยังต้องพิสูจน์กันอีกเยอะ เพราะที่ผ่านมาอยู่ในสถานะ...ติดลบ

  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ มีข้อบัญญัติใหม่ๆ ที่พรรคการเมืองต้องปรับตัว

  เช่น ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมือง ในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

  รวมถึง ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมือง ในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

  เฉพาะ ๒ ประเด็นนี้ รอดูว่ามีพรรคการเมืองไหนไม่ทำตามเพราะยังยึดอยู่กับสันดานเดิม

  อย่าลืมนะครับ กฎหมายใหม่ การกำหนดตัวผู้สมัคร ส.ส.จะใช้แบบไพรมารีโหวต คือการสรรหาโดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนในการตัดสินใจ

  ไม่ใช่ให้ นายทุน นายใหญ่ เป็นคนเคาะ

  ก็รอดูครับว่าหลังเดือนมิถุนายนปีหน้า โรงเรียนใกล้เปิดเทอม เที่ยวบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ จะเต็ม จนต้องแย่งหาตั๋วกันหรือไม่?.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น