ทรัพยากร 'ต้องบริหาร' อย่าแค่หวง

 • Wednesday, October 11, 2017 - 00:00


  คงคลาย "ลงแดง" กันบ้างกระมัง?

  เพราะ "นายกฯ ประยุทธ์" บอกแล้ว........

  มิถุนา ๖๑ ประกาศเลือกตั้ง พฤศจิกา ๖๑ เลือกตั้ง

  เลือกตั้ง นั้นดี

  แต่รัฐบาล ด้วย "นักการเมือง" อันเป็นผลิตผลของ "ระบบเลือกตั้ง" ที่ผ่านมา.........

  ทำให้ไทย "ตกมาตรฐาน" ทางการบิน และถูกสังคมโลกประจานมาเป็นสิบปี

  รัฐบาลเลือกตั้ง ทั้งแก้ไม่ได้ และทั้งไม่ได้แก้กันเลย

  ปล่อยปละ ทิ้ง "ธงแดง" ปักคา หน้าชื่อประเทศไทย ไว้อย่างนั้น

  จนการบินหลายสายของไทย เป็น "สายการบินต้องห้าม" ในหลายประเทศ

  เสียทั้งเครดิต เสียทั้งรายได้ ปีละเกือบ ๓ แสนล้าน

  วันนี้ "รัฐบาลเผด็จการ" โดยนายกฯ ประยุทธ์ ช่วยชำระ-สะสางปัญหานั้น จนวานซืน (๙ ต.ค.๖๐)

  ICAO "ปลดธงแดง" ออกเรียบร้อยแล้ว!

  เป็นการปลดหลังจาก...........

  ปัญหาค้ามนุษย์-ปัญหาสินค้าประมง ที่รัฐบาลเลือกตั้ง "แก้ไม่ได้" และทิ้งคาไว้

  รัฐบาลประยุทธ์ "เช็ดขี้-เช็ดเยี่ยว" ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

  ฉะนั้น ...........

  เชิญท่านนักเลือกตั้ง เข้ามา "ตะกายเมือง" กันต่อได้แล้ว!

  เอาล่ะ...ยังไม่คุยเรื่องนี้

  มีเรื่องค้างแต่วาน เป็นกรณีศึกษา "ระบบราชการไทย" มองผ่านปัญหา "โรงงานกระทิงแดง" ที่อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

  จะขลิบ "ข้อความ" ในแถลงการณ์ "บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด" หรือ "บริษัทกระทิงแดง" มาให้อ่านก่อน

  "........บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานราชการต่างๆ

  ไม่ว่าเป็นหน่วยงานด้านการปกครอง ที่ดิน ป่าไม้ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

  รวมถึงการทำประชาคมกับชาวบ้านตำบลบ้านดง ทั้ง ๑๕ หมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการ....ฯลฯ..........

  จะสร้างรายได้ให้กับ อบต.ในรูปแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และสร้างรายได้ให้ประเทศในรูปแบบของการส่งออก คาดว่ามีมูลค่าราว ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทในอีก ๕ ปีข้างหน้า.....ฯลฯ...

  จากการทำประชาคมชาวบ้านที่มาร่วมประชุมทั้งหมด ยินยอมให้บริษัทฯ สร้างถนนลาดยางขึ้นใหม่

  ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะกว้างประมาณ ๔-๖ เมตร ติดไฟส่องสว่าง เพื่อทดแทนทางเกวียนเดิม

  อย่างไรก็ตามช่วง ๓-๔ เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีบางคน บางกลุ่ม ไม่เห็นด้วยกับการเข้ามาตั้งโรงงาน

  และได้ใช้วิธีการต่างๆ นานา บิดเบือนเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ใจของบริษัทฯ ที่ต้องการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

  บริษัทฯ จึงตัดสินใจยกเลิกการลงทุนราว ๓,๐๐๐ ล้านบาท ที่คาดว่าจะใช้กับโรงงาน

  และยุติการดำเนินกิจการโรงงานในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น........ฯลฯ.........."

  ครับ...........

  สาระสำคัญประมาณนี้ เมื่อทราบเหตุผลและข้อมูลด้านบริษัทแล้ว

  ก็มาดูอีกด้านบ้าง แล้วจากนั้น เราค่อยใช้ข้อมูลจากทั้ง ๒ ด้านหา "จุดสมดุล"

  "นายเข็มชาติ สมใจวงษ์" ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์นักข่าว หลังแถลงการณ์บริษัทกระทิงแดงออกมาแล้ว

  "ในฐานะคนภายนอก ไม่ล่วงรู้ข้อเท็จจริง อยากบอกว่า การลงทุนในจังหวัดขอนแก่น

  ชาวหอการค้าฯ ชาวอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ มีความยินดีที่จะให้มีการลงทุน

  แต่ถ้าความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันตั้งแต่เริ่มต้น ให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น อำนวยความสะดวก รับรู้ ....ฯลฯ....

  เท่าที่ทราบ ขณะนี้ปัญหาเรื่องแรกของโรงงานกระทิงแดง คือการใช้พื้นที่ห้วยเม็ก ที่เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ เพื่อใช้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย

  และอีกข้อคือ การถมทางสาธารณะที่ผ่านที่ของโรงงาน ก็รับทราบว่า ทางโรงงานได้จัดสร้างถนนให้ใหม่ แลกการใช้ทางสาธารณะ ซึ่งต้องมีกระบวนการรับฟังประชาพิจารณ์ของชาวบ้านด้วย และบางส่วนไม่เห็นด้วย

  ก็น่าจะมีปัญหาจากสองเรื่องนี้....ฯลฯ..........

  ถ้ามีการทบทวนแสดงความบริสุทธิ์ใจคุยกัน เอาเรื่องของส่วนรวมมาเป็นที่ตั้ง อยากจะให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้

  โดยที่ปัญหาที่ถูกยกขึ้นมาถูกแก้ไข น่าจะเป็นทางออกที่ดี

  ถ้าหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สามารถช่วยได้ตรงจุดนี้ เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง

  และจากตัวอย่างของกรณีนี้

  อยากให้ทางนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นให้มากขึ้น

  มาลงทุนที่บ้านเรา เราดีใจ แต่ถ้ามาแล้ว ให้พวกเรามีส่วนร่วมขับเคลื่อน หรือช่วยเคลียร์ปัญหา ช่วยติดต่อหน่วยราชการ

  เชื่อว่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นผลสำเร็จ ขอนแก่นจะได้เติบโตได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

  'ถ้าจะกลับมาอีกครั้ง เรายินดี .........

  แต่ขอให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือสิ่งที่เป็นข้อร้องเรียนถูกแก้ไข นี่คือเรื่องสำคัญ ซึ่งเราจะสนับสนุนเต็มที่......ฯลฯ...........

  ปัญหาที่ผ่านมา ปกติมีทุนใหญ่เข้ามา เท่าที่เป็นในอดีตจนถึงปัจจุบัน เรามักจะมารับรู้ทีหลัง........ฯลฯ..........

  โรงงานหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพเมื่อก่อน อาจใช้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ผู้บริหารในจังหวัด ก็เพียงพอ

  ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ ที่เรามี คิดว่าเราพร้อมมากกว่า ก็จะเกิดประโยชน์กับนักลงทุน

  อยากให้รับรู้แลกเปลี่ยนช่วยเหลือกัน เรายินดีสนับสนุนให้ธุรกิจและการลงทุนได้ราบรื่นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม' "

  เป็นไงครับ...........

  ฟัง ๒ ด้านแล้ว มีความรู้สึกตอบสนองไปทางไหน?

  ฝ่ายกระทิงแดงยืนยัน ทำตามระเบียบ-ขั้นตอน-ข้อบังคับ ทางราชการ และกฎหมายครบถ้วน

  ตกลงกับชาวบ้านทั้ง ๑๕ หมู่บ้านแล้ว จะสร้างถนนลาดยางทดแทน "ทางเกวียนเดิม" เป็นที่พอใจกันแล้ว

  แต่สุดท้าย มี "คนบางกลุ่ม-บางพวก"........

  ใช้วิธีการต่างๆ นานา บิดเบือนเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ใจของบริษัทฯ ที่ต้องการอยู่ร่วมชุมชนอย่างยั่งยืน

  ประเด็นสำคัญอยู่ตรง "บางพวก-บางกลุ่ม" ที่ว่านี่แหละ คือพวกไหน-กลุ่มไหน เสียดายที่กระทิงแดงไม่บอก?

  แต่ที่น่าสังเกต แถลงการณ์ใช้คำว่า

  "...........บิดเบือนเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ใจของบริษัทฯ ที่ต้องการอยู่ร่วมชุมชนอย่างยั่งยืน"

  ตรงนี้ ต้องแยกประเด็น .............

  ระหว่าง "เจตนาบริสุทธิ์ของบริษัทที่จะอยู่ร่วมชุมชน"

  กับข้อเท็จจริง "ใช้พื้นที่ป่าสาธารณะห้วยเม็กเป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย" และ "ถมทางสาธารณะ" ที่ผ่านที่ของโรงงาน

  จากที่บอกว่า ทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและกฎหมาย

  แต่การใช้พื้นที่ป่าสาธารณะและการถมทางสาธารณะ บริษัทไม่ยักบอก ว่าข้อจริงหรือข้อบิดเบือน?

  ซึ่งทาง "ประธานหอการค้าขอนแก่น" พูดถึงตรงนี้ว่า........

  การทำประชาพิจารณ์ สร้างถนนลาดยางทดแทน "ทางเกวียนเดิม" ที่บริษัทบอก ทำประชาคมกับชาวบ้านทั้ง ๑๕ หมู่บ้านแล้วนั้น "ยังมีชาวบ้านบางส่วน เขาไม่เห็นด้วย"!

  หอการค้าย้ำ ถ้ากระทิงแดงมาปรึกษาหารือ แก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันแล้ว ถ้าอยากกลับมา ก็ยินดี

  สรุปหลักๆ.......

  "มังกร" ต่างถิ่น ไม่ว่ากระทิงแดงหรือใคร เมื่อจะไปลงหนองที่ขอนแก่น การไม่เห็นหัว "งูดิน" เจ้าถิ่น เอะอะใช้อำนาจจากส่วนกลางเหาะมา

  ที่ไม่เป็นปัญหา เลยเป็นปัญหา!

  โรงงานนี้ เริ่มแต่ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฟังจากคำสัมภาษณ์นายเข็มชาติ การเข้ามาตั้งโรงงาน หอการค้า-สภาอุตฯ ขอนแก่น "ไม่รู้เรื่องเลย"

  สอดคล้องที่นายเข็มชาติปรารภ.........

  "ปัญหาที่ผ่านมา ปกติมีทุนใหญ่เข้ามา เท่าที่เป็นในอดีตจนถึงปัจจุบัน เรามักจะมารับรู้ทีหลัง

  โรงงานหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพเมื่อก่อน อาจใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนกลาง ผู้บริหารในจังหวัด....ฯลฯ......."

  ครับ...ฟังแล้ว เห็นภาพ-เข้าใจ "ระบบอุปถัมภ์" กลุ่มทุนกับกลุ่มการเมือง ถึงรัฐบาลเผด็จการนี้ ก็ใช่ว่าไม่มี

  กรณีนี้ ระหว่างทิ้งป่าให้ถูก "คนอ้างจน" และเล็มไปเรื่อยๆ กับการให้กระทิงแดงตั้งโรงงาน

  โดยมีเงื่อนไข "ชาวบ้านได้-นายทุนได้-ป่าคือธรรมชาติได้"

  ก็ให้เขาทำโรงงานไปเถอะ!

  นายทุน เข้ามาลงทุน ถ้าภาครัฐ "มีกรอบ-มีโซน" ให้เขา

  ดีกว่า "ทิ้งป่า-ทิ้งเขา" ให้เปล่าประโยชน์ และจบลงด้วย "ชาวบ้านและกเฬวรากบุกรุก"!

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น