ออกกม.ห้ามสูบบุหรี่ริมชายหาดมีผลพ.ย.นี้

 • Thursday, October 12, 2017 - 00:00


  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมออกกฎหมายลูกห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อแก้ปัญหาขยะก้นบุหรี่เกลื่อนชายหาด นำร่องก่อน 20 แห่ง คาดว่าจะประกาศใช้ พ.ย.นี้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ นักวิชาการเผย ประชาชนรับผลกระทบควันบุหรี่มือสอง พบฝุ่นขนาดเล็กที่ชายหาดสูงกว่าปกติถึง 27 เท่า ทำลายสภาพแวดล้อมชายหาด

  วันที่ 10 ต.ค. ศ.นพ.ประกิต สาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมเนื่องจากปัจจุบันกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะของ สธ.ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ชายหาด แต่เรื่องดังกล่าวก็อยู่ในระหว่างการหารือและพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในการออกประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่ด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากต่างประเทศมีการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ชายหาดมานานแล้ว

  ศ.นพ.ประกิตกล่าวอีกว่า หากทาง สธ.จะดำเนินการเพิ่มเติมให้พื้นที่ชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่ ก็อาจจะต้องมีการหารือกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรกับพื้นที่ชายหาดที่เหลือ เนื่องจากทาง ทช.นำร่องเพียง 20 แห่ง ซึ่งการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ทั้ง 2 กระทรวงไม่ใช่เรื่องซ้ำซ้อน เพราะอย่างการห้ามสูบบุหรี่บนรถสาธารณะก็มีทั้งกฎหมายของ สธ.และของกรมการขนส่งทางบก ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก

  ผู้สื่อข่าวถามว่า หากเป็นชายหาดตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลห้ามสูบบุหรี่อยู่แล้วหรือไม่ ศ.นพ.ประกิตกล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเลมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่เป็นเฉพาะส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง แต่ในต่างประเทศ การห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นอกจากประเด็นเรื่องของขยะแล้ว ยังห้ามเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ป่าด้วย

  รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้านักวิจัยโครงการศึกษาการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองของผู้ที่พักผ่อนในบริเวณชายหาด 2 แห่งที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ปี พ.ศ.2560 (ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Public Health, Oxford University Press, available online September 2017) สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าได้สำรวจการได้รับควันบุหรี่มือสองบริเวณชายหาด โดยการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (2.5 ไมครอน) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองที่บริเวณที่พักผ่อนใต้ร่มและเก้าอี้ผ้าใบ โดยจุดตรวจวัดอยู่ใกล้กับผู้สูบบุหรี่ในทิศทางใต้ลมของผู้สูบบุหรี่ ซึ่งผลการตรวจวัดใน 2 ชายหาด ได้พบปริมาณฝุ่นขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ย 260 และ 504 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และพบค่าสูงสุดถึง 716 และ 1,335 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งกำหนดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กไว้ที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบมีปริมาณฝุ่นขนาดเล็กสูงกว่ามาตรฐานกำหนดหลายเท่าสูงถึงประมาณ 27 เท่า ดังนั้นคุณภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการเป็นชายหาดมีชื่อเสียงซึ่งผู้คนมาพักผ่อน และที่สำคัญเป็นการแสดงถึงการได้รับสัมผัสควันบุหรี่มือสองอย่างมาก

  “จากการลงภาคสนามพบ พบเด็กจำนวนมากอยู่ในบริเวณนั้นด้วย ดังนั้นจึงเห็นด้วยกับมาตรการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเตรียมออกระเบียบห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณชายหาด เพื่อลดควันบุหรี่มือสองซึ่งทำลายสุขภาพด้วย” รศ.ดร.นิภาพรรณกล่าว

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหมด 24 แห่ง ประกอบด้วย 1.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 2.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 3.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 4.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 5.อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 6.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 7.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 8.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 9.อุทยานแห่งชาติแหลมสน 10.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 11.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 12.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 13.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 14.อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 15.อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ 16.อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 17.อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ-เกาะพะงัน 18.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 19.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 20.อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี 21.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม 22.อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ 23.อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และ 24.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น