กรอ.จัดแมชชิ่งอุตฯผลิตไฟฟ้าธ.ค.นี้

 • Friday, October 13, 2017 - 00:00


  กรอ.จัดเวทีแมชชิ่งธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนกับโรงงานประกอบเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าภายในเดือน ธ.ค.นี้ พร้อมเตรียมแผนหนุนโรงงานผลิตไฟใช้เอง เน้นเอส-เคิร์ฟ และเอสเอ็มอี ชี้ปี 61 พร้อมลุย

  นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมบริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนกังหันลมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ว่า ภายในช่วงเดือน ธ.ค.2560 นี้ กรอ.จะจัดงานสัมมนาพร้อมกับจับคู่ธุรกิจ (แมตชิ่ง) ระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า กับผู้ประกอบการประกอบเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามกรอบนโยบายของรัฐบาล

  รวมทั้งยังให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะต่อไป กรอ.จะเน้นส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมหันมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อใช้ในการประกอบการเพิ่มขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาจากพลังงานหลัก โดยเฉพาะการสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกองทุนประชารัฐ 20,000 ล้านบาท ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากสูงถึง 6,500 พันตันต่อเทียบเท่าน้ำมันดิบ (Ktoe) ต่อปี พลังงานเชื้อเพลิงรวมกว่า 27,803 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือปริมาณกว่า 35.7% ของการใช้พลังงานในประเทศ ขณะเดียวกันในปี 2561 ยังมีแนวทางในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอส-เคิร์ฟ) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ และในโรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ด้วย พร้อมจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการประหยัดพลังงานโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรม

  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนชีวมวล เพื่อมาใช้ในภาคการผลิตมากกว่า 100 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ อ้อยน้ำตาล ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น