วันแห่งประวัติศาสตร์โลก

 • Saturday, October 21, 2017 - 00:01

  ๒๑ ตุลาคม วนมาอีกรอบ

  ถึงวันเกิดที ก็มานั่งนับอายุกันที หนังสือพิมพ์ก็เหมือนคน

  ไทยโพสต์ผ่านมาได้ ๒๑ ปี ขึ้นปีที่ ๒๒ ไม่ช้าไม่นาน ถ้าเป็นคนก็กำลังจะจบมหาวิทยาลัย ใกล้ได้เวลาย่างเท้าเข้าสู่ตลาดแรงงาน

  อายุมากขึ้น มาพร้อมกับจำนวนครั้งการเต้นของหัวใจที่ลดลงเรื่อยๆ

  นั่นเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต

  กระนั้นก็ตาม มนุษย์ อยากมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

  คุณหมอบรรลุ ศิริพานิช ท่านเขียนเรื่อง อายุยืนยาว เอาไว้เมื่อหลายปีก่อน

  "ก่อนที่จะพูดถึงเหตุที่ทำให้คนเราอายุยืนยาว มาดูกันก่อนว่าประชากรโลกและจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเท่าใด พบว่าปี พ.ศ.๒๕๔๓ ประชากรโลกที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีมีเพียง ๓๙๐ ล้านคนเท่านั้น แต่คาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จะมีคนที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี มากถึง ๑,๑๐๐ ล้านคน

  ทำไมถึงคาดว่าจะมีมากกว่า ๑ พันล้านคน มีสาเหตุหลัก ๒ ประการคือ การวางแผนครอบครัวและความก้าวหน้าทางการแพทย์

  ชีวิตของคนเราจะต้องตายเมื่อหมดอายุขัย และอายุขัยจะอยู่ราว ๑๐๐-๑๒๐ ปี แต่ปัจจุบันมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวออกไปถึงแค่ ๙๐ ปีก็นับว่าน้อย ดังนั้น จึงมีการศึกษาค้นคว้าที่จะทำให้ชีวิตมีอายุยืนยาวออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

  ๑.เศรษฐกิจและสังคม ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงกว่าประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ

  ๒.อาหารการกิน มีการวิจัยเรื่องอาหารกับอายุยืนยาวหลายแห่งให้ผลค่อนข้างตรงกันว่า การจำกัดอาหารไม่ให้กินเหลือเฟือ (เกินจำเป็น) มีผลทำให้สัตว์ที่จำกัดอาหารมีอายุยืนยาวกว่าสัตว์ที่กินอาหารอย่างเหลือเฟือ

  ๓.อุณหภูมิของร่างกาย มีการทดลองพบว่าในสัตว์เลือดเย็น ถ้าได้ลดอุณหภูมิของร่างกายลง ๒-๓ องศาเซลเซียส จะสามารถยืดอายุของมันออกไป ยังไม่มีการทดลองอย่างเป็นระบบในคน

  ๔.ยา-อาหารเสริม เนื่องจากมนุษย์ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ยืนยาว ไม่อยากตาย จึงมีกระบวนการคิดค้นหายา หาอาหารเสริมต่างๆ ที่จะมาใช้เพื่อให้เกิดผลตามปรารถนา อาจกล่าวได้ว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มียาอายุวัฒนะ หรือยาขนานใดที่ทำให้อายุยืนยาว สำหรับอาหารเสริมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมักจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าได้รับอาหารที่มีคุณค่าเพียงพอแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมีอาหารเสริม

  ๕.การออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อายุยืนยาว ผลจากการออกกำลังกายจะทำให้เกิดการใช้พลังงานมากขึ้น การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า สมบูรณ์แข็งแรง และมีภาพลักษณ์ดีขึ้น ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการทางประสาทและความกังวลใจได้

  ๖.สุขภาพจิต ผู้มีสุขภาพจิตดีย่อมอายุยืนยาวกว่าผู้มีสุขภาพจิตเสื่อมโทรม

  ๗.ปัจจัยแต่ละบุคคล สำหรับปัจจัยแต่ละบุคคลนั้น ประกอบด้วยพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เป็นต้น

  ความจริงการจะมีชีวิตยืนยาว แม้จะรู้ปัจจัยต่างๆ เป็นอย่างดี แต่หากไม่ปฏิบัติก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้คนเรามีอายุยืนยาวนั้น แต่ละคนจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานภาพของตนเอง และเดินทางสายกลาง คือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป

  วิถีชีวิตวิถีสุขภาพ ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ประโยชน์เมื่อนั้น แล้วจะรออะไรกันอีก...เรียนรู้และปฏิบัติตั้งแต่วินาทีนี้ ผลดีอยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นแหละ"

  ก็ลองนำไปปฏิบัติดูครับ สุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ ต้องลงมือปฏิบัติเอง

  "ป๋าเปลว" ขอพักครับ เพราะรับแขกตั้งแต่เช้ายันค่ำ หลังจากนี้คงมีเรื่องราวพรั่งพรู เพราะแขกหน้าไทย หน้าจีน พกเรื่องมาคุยไม่ซ้ำประเด็น

  คุยกันปีละหนแบบวันรวมญาติ

  วิถีชีวิตปัจจุบัน การพบปะพูดคุยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เพราะต่างคนต่างมีภาระต้องจัดการทั้งสิ้น

  ก็นับเป็นข้อดีของวันครบรอบ ที่ชักนำให้มิตรสหายได้เจอหน้าค่าตากัน

  ครับ...นับตั้งแต่ ๑๓ ตุลาคมปีที่แล้ว จวบจนตุลาคมปีนี้ ไทยโศกเศร้า สุดอาลัยทั่วแผ่นดิน

  และสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญ

  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้ จะมีพระประมุข พระราชวงศ์ และประมุขแห่งรัฐ จำนวนมาก จากทั่วโลกเสด็จพระราชดำเนิน เสด็จ และเดินทางมาร่วมจำนวนมาก

  วานนี้ (๒๐ ตุลาคม) น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งรายพระนาม พระราชวงศ์ ที่มางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม ๑๔ ประเทศ ประกอบด้วย

  ๑.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท

  ๒.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน

  ๓.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งตองกา

  ๔.สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน

  ๕.สมเด็จพระราชินีแม็กซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์

  ๖.สมเด็จพระราชินีมาธิลด์แห่งเบลเยียม

  ๗.สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน

  ๘.มกุฎราชกุมารเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์ก

  ๙.มกุฎราชกุมารฮากอน แม็กนุส แห่งนอร์เวย์

  ๑๐.แกรนด์ดยุก กีโยม ฌอง โจเซฟ มารี รัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก

  ๑๑.รองสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียและสุลต่านแห่งรัฐเประ และพระชายา

  ๑๒.เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก แห่งสหราชอาณาจักร

  ๑๓.เจ้าชายอะกิชิโนะ และพระชายา แห่งญี่ปุ่น

  ๑๔.เจ้าหญิงมาร์กาเรตาแห่งลิกเตนสไตน์

  สำหรับผู้นำและผู้แทนประเทศที่มางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงอีก ๑๘ ประเทศ ประกอบด้วย

  ๑.ประธานาธิบดีติน จ่อ แห่งเมียนมา และภริยา

  ๒.นายบุนยัง วอละจิต ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ๓.ประธานาธิบดีสิงคโปร์ และคู่สมรส

  ๔.เซอร์ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ แห่งออสเตรเลียและภริยา

  ๕.มาดามจูลี พาแย็ต ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ แห่งแคนาดา

  ๖.นายโจเซฟ ไดสส์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส

  ๗.นายคริสเตียน วูล์ฟฟ์ อดีตประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  ๘.นายดัง ธิ ง็อก ธินห์ รองประธานาธิบดีเวียดนาม

  ๙.นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

  ๑๐.นายบาร์นาบาส ซิบูซิโว ดลามินี นายกรัฐมนตรีสวาซิแลนด์

  ๑๑.นายฌอง-มาร์ก อายโรลต์ อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส และภริยา

  ๑๒.นายพัก จู-ซุน รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี

  ๑๓.นายเจมส์ เอ็ม แมตทิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

  ๑๔.นายอลัน ปีเตอร์ แคเยตาโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฟิลิปปินส์

  ๑๕.นายทิลัก มาราพานา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงนโยบายและแผนศรีลังกา และภริยา

  ๑๖.นายคาวาจา มูฮัมเหม็ด อาซิฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน และภริยา

  ๑๗.นายเอ็ม. เจ. อักบาร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อินเดีย

  ๑๘.อาร์กบิชอป กิอัมบัตติสตา ดีควัตโตร เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

  ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม จะถูกบันทึกไว้ในฐานะวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์โลก

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดในรายงานศาสตร์พระราชาฯ เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็น เจ้าบ้านที่ดี

  "รักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อย และการไว้อาลัย เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเฝ้าระวังความปลอดภัยในทุกสถานที่ พร้อมใจกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในนามของพ่อหลวงไทยด้วย"

  เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความจำเป็นต่อสถานการณ์ครับ

  ประเทศไทยมีสถิติน่าทึ่งอยู่หลายอย่าง

  บางอย่างแทนที่จะไปด้วยกันกลับขัดกันหน้ามือเป็นหลังเท้า

  ยกตัวอย่าง เราเห็นตัวเลขเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนักท่องเที่ยว ความนิยมในสถานที่ท่องเที่ยว ยอดเยี่ยมในลำดับต้นๆ ของโลกเสมอ

  สตรีตฟู้ด จีน ฝรั่ง มาเจอ แทบคลั่ง

  แต่เราก็มีตัวเลขความไม่ปลอดภัยสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน

  หมายความว่ามีคนจากทั่วโลกอยากมาเที่ยวไทยมากกว่าไปที่อื่น แต่ก็ต้องเจอความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะการเดินทาง การก่อคดีอาชญากรรมสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน

  ซึ่งมันสะท้อนการทำหน้าที่เจ้าบ้าน

  ครับ...ประเทศไทยกำลังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก เป็นหน้าที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกัน ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปอย่างราบรื่น

  เพราะผลที่ได้รับ จะย้อนกลับมาที่คนไทยทุกคน.

  ผักกาดหอม

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น