ไทย 'อนาคตใหม่' ในรัชสมัยที่ ๑๐

 • Saturday, October 28, 2017 - 00:01


  ไทย 'อนาคตใหม่' ในรัชสมัยที่ ๑๐

  จะต้องขอบคุณใครบ้าง.........?

  ในความเป็น "ไทย-หนึ่งเดียวกัน" จากงาน "ออกพระเมรุ" เมื่อ ๒๖ ตุลาที่ผ่าน

  คำตอบ คือ............

  กับทุกคนที่เจอหน้ากัน จงยกมือขึ้นไหว้ซึ่งกันและกัน จับมือซึ่งกันและกัน ยิ้มให้กัน และเอ่ยปากต่อกัน

  "ขอบคุณครับ..ขอบคุณค่ะ.........

  ที่เราต่างมาหลอมใจร่วมกัน ทำให้พ่อเห็นความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ลูกๆ ของพ่อทุกคน"

  และขอบคุณ รัฐบาล "พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา"

  ขอบคุณ ข้าราชการ ทหาร-ตำรวจ จิตอาสา พ่อค้า-แม่ขาย-บริษัท-ห้างร้าน และประชาชน "ลูกพ่อหลวง" ทุกคน

  ที่สมัครสมาน ทำให้ทุกอย่างในความเป็น "ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์" ผ่านไปได้อย่างสวยงาม

  สมพระเกียรติ สมนามอารยชาติไทย ด้วยพวกเราทุกคน-ทุกฝ่าย

  รวมใจลงที่ "พ่อ"............

  แล้วหลอมเป็นหนึ่งเดียว!

  "พ่อ-พระโพธิสัตว์มหาภูมิพล" องค์พระวิสุทธิ์ เสด็จคืนสู่ทิพยดุสิตสถาน เพริศแพร้ว ดังประจักษ์

  เช้าวาน (๒๗ ต.ค.๖๐)

  เราเห็น "พระบรมอัฐิ" ณ จิตกาธาน บนพระเมรุมาศ จากภาพถ่ายที่เผยแพร่ทั่วไปแล้วใช่ไหม?

  "พระบรมอัฐิ" นั้น ณ ขณะนี้

  "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ทรงเก็บลงในพระโกศทองคำ อัญเชิญไปยัง "พระบรมมหาราชวัง" เรียบร้อยแล้ว

  ประจักษ์ทั่วกันแล้วกระมัง ว่า........

  พระบรมอัฐิ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พระองค์นั้น

  มีวรรณะ "ขาวบริสุทธิ์" ดั่งดอกมะลิ

  เคยอ่านพบที่ "หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน" เทศน์อบรมฆราวาส ที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

  เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ เรื่อง "อำนาจของจิตที่บริสุทธิ์" http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1095&CatID=2

  ผมคิดว่า ที่หลวงตาเทศน์ไว้เมื่อ ๒๕ ปีก่อนโน้น

  ตอบประเด็น "พระบรมอัฐิ" มีวรรณะขาวบริสุทธิ์ดั่งดอกมะลิได้ดีที่สุด

  กราบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ ขออนุญาตนำคำเทศน์ "บางตอน" ของหลวงตามาให้โยนิโสมนสิการด้วยกัน ดังนี้

  "...............จิตที่บริสุทธิ์ครองขันธ์อยู่นี้ มันจะฟอกกันอยู่ตลอดเวลา ฟอกโดยหลักธรรมชาตินะ

  คือจิตที่บริสุทธิ์นี่ มันจะฟอกขันธ์โดยหลักธรรมชาติ ธรรมดานี่ มันก็ฟอกอยู่ในตัว

  แต่ถ้ายิ่งเข้า 'สมาธิภาวนา' ด้วยแล้ว นั่นยิ่งเป็นการฟอกในตัวเลยนะ ฟอกโดยตรง

  เช่น เข้าสมาธิภาวนาส่งจิตเข้ามานี่ จิตจะเข้าอยู่ข้างในนี้แล้วมันจะซักฟอกโดยหลักธรรมชาตินะ

  ไม่ได้เหมือนเราซักผ้าละน่ะ พูดอย่างนั้น ก็พอเข้าใจละซิเรื่องของจิต เรื่องของวัตถุมันต่างกัน

  อยู่ธรรมดานี้ จิตบริสุทธิ์ก็ซักฟอกออกกระจายออกหมด เพราะฉะนั้น เวลาท่านล่วงไปแล้วอัฐิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุ

  กลายเป็นพระธาตุ คือ 'ธาตุที่บริสุทธิ์' ของส่วนหยาบนี่ออกจากใจที่บริสุทธิ์นี่ ซักฟอกกระจายออกหมด

  ................................................

  อย่างหลวงปู่พรหมที่เราเคยพูดกำชับพวกลูกศิษย์ที่ไปเผาศพด้วย บอกว่าให้พยายามเอาอัฐิของท่านอาจารย์องค์นี้ให้ได้นะ อัฐิของท่านอาจารย์องค์นี้จะกลายเป็นพระธาตุแน่นอน เราบอก

  นี่ก็ปีกว่า เป็น..เป็นเรียบร้อยแล้ว ท่านอาจารย์พรหม อย่างท่านสิงห์ทองนี้ ปีกว่าก็เป็น

  อย่างนั้นละอำนาจของจิตที่บริสุทธิ์ ถ้าความบริสุทธิ์อย่างแบบขิปปาภิญญา คือรู้อย่างรวดเร็ว นี้ก็ไม่แน่นะว่าจะเป็นพระธาตุได้ง่ายดาย

  เพราะรู้ได้เร็ว แล้วก็ตายเร็ว จิตนี้ ไม่ครองขันธ์อยู่นาน ก็ยังไม่ได้ฟอกเต็มที่ นี้อาจจะช้า

  ขิปปาภิญญา คือ รู้เร็ว แล้วก็ตายเร็ว ไม่ได้ครองขันธ์นาน มีหลายประเภท

  ประเภทหนึ่ง จิตตั้งแต่ขั้นสมาธิไป สงบไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ขั้นสมาธิก็มีไปเรื่อยๆ อย่างนั้นนะ จนกระทั่งถึงขั้นปัญญา ขั้นวิมุตติหลุดพ้น ค่อยไปอย่างเชื่องช้า อย่างนี้นะ

  พอถึงจุดแล้ว ไม่นานตาย นี้ก็เป็นได้เร็วเหมือนกัน เพราะฟอกไปโดยลำดับแล้วนี่ ฟอกเป็นเวลาช้านาน กว่าจะถึงจุดสุดท้าย คือความหลุดพ้น

  อันนี้ หากว่าท่านจะนิพพานเสียในเวลาไม่นาน อันนี้ก็มีทางที่จะกลายเป็นพระธาตุได้เร็ว เพราะมันฟอกไปตั้งแต่นี้ไปด้วยความเชื่องช้าใช่ไหมล่ะ มันฟอกไปในตัว

  อย่างรวดเร็วนี้ ไม่ได้ฟอก มันมีหลายขั้น ขั้นสำคัญก็คือว่า จิตบริสุทธิ์แล้วครองขันธ์อยู่นาน ที่สำคัญมากอยู่ตรงนั้นนะ

  คือการครองขันธ์นี้ ไม่จำเป็นจะต้องเข้าภาวนา

  จิตที่บริสุทธิ์ ย่อมเป็นธรรมชาติที่จะกระจายออกสู่กระแสของร่างกายส่วนต่างๆ นี้ไปหมดตลอดเวลา

  ถึงจะเบา ก็ฟอกอยู่ในนั้น ครั้นเวลาท่านเข้าภาวนาปั๊บ นั่นเป็นเวลาแล้วนะนั่นน่ะ

  พอเข้าภาวนานี้ จิตเข้าอยู่ข้างในหมดแล้ว นั้นเหมือนว่าฟอกในตัวเลย ฟอกเป็นหลักธรรมชาติแล้วที่นี่ ฟอกจริงๆ นะนั่น มันต่างกันหลายขั้นหลายตอน หนักเบาต่างกันอย่างนั้น.........."

  เช่นเดียวกับ "หลวงพ่อพุธ ฐานิโย" วัดป่าสาลวัน โคราช

  เรื่อง "พระธาตุ" นั้น

  ผมฟังทั้งเทปและอ่าน ที่ท่านวิสัชนาไว้นานแล้ว

  วันนี้ ขอนำบางส่วน จากที่ palungjit.org เผยแพร่ ดังนี้

  ถาม: อัฐิของพระที่มรณภาพแล้ว กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานั้น เพราะเหตุใด?

  หลวงพ่อ: อัฐิของพระที่มรณภาพแล้วกลายเป็นพระธาตุขึ้นมานั้น จะต้องเป็นอัฐิของพระอริยบุคคล ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไป

  ทีนี้มีปัญหาว่า ทำไมกระดูกคนที่ตายไปแล้ว แม้จะเก็บไว้สักพันปี หมื่นปี ก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างเดิม ไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่น นอกจากจะผุพังไปเป็นดิน เป็นหญ้า ไปเท่านั้น

  แต่กระดูกของพระอริยบุคคลนี้ ทำไมกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้ อันนี้เป็นปัญหาที่น่าสงสัย

  ถ้าหากเราจะไปนึกถึงหลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่อง "มหาสติปัฏฐาน" กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  เฉพาะ "กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน" นี้............

  เราตั้งกายของเรา "เป็นฐานที่ตั้งของสติ" เป็นฐานที่รู้ของจิต เพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมสติให้มีประสิทธิภาพขึ้น จนกลายเป็นมหาสติ

  ทีนี้ โดยทางปฏิบัติแล้ว พระผู้ที่ปฏิบัติ ท่านเพ่งอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น เป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องระลึกของสติ

  ในเมื่อกายคือ อาการ ๓๒ ถูกเพ่งบ่อยเข้า จิตเกิดมีสมาธิแล้ว ย่อมเกิดนิมิตให้เห็นในกายทั่วไป

  ส่วนมาก สิ่งที่ปรากฏให้รู้เห็นอยู่นานที่สุดก็คือ "กระดูก" มีโครงกระดูก เป็นต้น

  ในบางครั้ง ในเมื่อจิตวิ่งเข้ามาดูกายแล้ว ก็มาสงบสว่างในกาย จิตจะมองทะลุกายออกมามีลักษณะดูเหมือนคล้ายๆ กับแก้วโปร่ง มีความใสเหมือนกับแก้วโปร่ง

  เพราะฉะนั้น...........

  กระดูกของพระอริยบุคคล ถูกจิตที่บริสุทธิ์สะอาดเพ่งเป็นวิหารธรรมอยู่บ่อยๆ

  ด้วยอิทธิพลของจิตนั้น จะสามารถทำให้กระดูกของท่าน เมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว

  กลายเป็น "พระธาตุ" ขึ้นมาได้

  สำหรับทฤษฎีในทางอื่นนั้น ไม่สามารถที่จะนำมาประกอบกับปัญหานี้ได้

  แต่ถ้าจะพิจารณาตามประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้ว รู้สึกว่า จิตเมื่อเพ่งดูโครงกระดูก จะรู้สึกว่า โครงกระดูกนั้น มีความใสเหมือนแก้ว

  เพราะในขณะนั้น จิตสงบ สว่าง แล้ว เกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ ข้อเปรียบเทียบก็คือว่า

  ขณะที่ว่าพระอริยบุคคล ที่ท่านเพ่งดูอาการ ๓๒ คือ ร่างกายของท่าน จนจิตเกิดเป็นสมาธิ รู้จริง เห็นจริง ภายในกาย แล้วมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใสสะอาด สว่าง ไสว ไปหมด ภายในกาย

  เมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว กระดูกก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้ อันนี้ ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเท่าไรนัก

  แต่สำหรับนักเรียนมนต์ไสยศาสตร์เพียงเล็กๆ น้อยๆ เพียงแต่คาถาอาคม แล้วไปเสกน้ำมันไปทา แล้วก็เป่าในขณะที่คนขาหัก แขนหัก ก็ยังมีประสิทธิภาพ พอที่จะต่อกันได้ เพราะด้วยอำนาจแห่งพลังมนต์และพลังจิต

  ฉะนั้น...........

  จิตของท่านผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนานี้ ไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำให้กระดูกกลายเป็น พระธาตุขึ้นมาได้

  ครับ....ฟังอริยสงฆ์วิสัชนาเช่นนี้ นอกจากเป็นคำตอบประเด็น "พระบรมอัฐิ" วรรณะขาวบริสุทธ์ดั่งดอกมะลิแล้ว

  ยังเป็นคำตอบถึงความเป็นองค์ "พระโพธิสัตว์" ของพ่อ "พระมหาภูมิพล" อีกด้วย

  นับเป็นบุญประเทศ บุญพสกนิกรไทยยิ่งนัก

  เราไม่ใช่ปลา ที่อยู่กับน้ำ แต่ไม่เคยเห็นน้ำ

  เราไม่ใช่นก ที่บินในอากาศ แต่ไม่เคยเห็นอากาศ

  หากแต่เราทั้งหลาย.............

  เป็นลูก "พระโพธิสัตว์พระมหาภูมิพล" ย่อมเห็นรอยทางที่ทรงนำและรอยธรรมที่ทรงทศพิธ

  ด้วยบารมีพระโพธิสัตว์คุ้มครอง และด้วยพระราชหฤทัยสอดส่องสุข-ทุกข์พสกนิกรของ "พระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ ๑๐ ดังประจักษ์

  ไม่มีอุปสรรคใดจะขวางความเป็น "ไทยรุ่งเรือง" ได้อีกแล้ว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น