"พ่อหลวงของปวงชน"

 • Friday, October 27, 2017 - 21:01

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

  สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน

  มีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงหนึ่ง ซึ่งมีความว่า

  “...พระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่ง เพื่อประทังชีวิตมิทราม น้ำทิพย์สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม ทั่วเขตคามชุ่มธารา...”

  ฝนนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื่น ความสุข และความหวัง สำหรับประเทศเกษตรกรรมดังเช่นประเทศไทยของเรา ฝนนั้นอาจเป็นอุปสรรคสำหรับการดำรงชีวิตบ้าง แต่ไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีแด่ พ่อหลวงของปวงชน และฝนนั้นอยู่คู่ฟ้า แล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลก เหมือนคำสอนของในหลวงของเรา ที่จะเป็นมรดกพระราชทาน ซึ่งจะอยู่คู่ชาติไทยตราบเท่าที่พวกเราได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ ดังนั้นน้ำฝนจึงเปรียบเสมือนน้ำพระราชหฤทัยจากพ่อของแผ่นดิน อันเป็นน้ำทิพย์ชโลมหัวใจไทยทั้งชาติ

  รายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในคืนนี้ ขออัญเชิญส่วนหนึ่งของบทเพลงพระราชนิพนธ์ "สายฝน" เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน คนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ใครก็ตามที่ได้น้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม ย่อมเกิดพลังกายพลังใจในการประกอบกิจการงานของตน แล้วก็นำพาก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้นะครับ ที่สำคัญก็คือ การเอาชนะใจตนเอง ได้ในที่สุด โดยสามารถขยายผลเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว แล้วก็เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับ

  ในโอกาสสำคัญนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ได้ทำหน้าที่ ลูกที่ดีของพ่อ อย่างแข็งขันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่จิตอาสาทั้งที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ฟรี ทำอาหารแจก เก็บขยะ ทำความสะอาด ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในระหว่างการถวายบังคมพระบรมศพ มาจนถึง จิตอาสาเฉพาะกิจ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีก 8 กิจกรรม รวมทั้งข้าราชการ อาสาสมัคร ช่างสิบหมู่ที่ร่วมกันตระเตรียมงานและดำเนินการทุกอย่าง ทั้งงานก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร การจัดพระราชพิธีต่างๆ นะครับ รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดทูนสถาบันและพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมไปถึงความร่วมมือจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ช่วยบริการด้านข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย

  และภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้ริเริ่มกิจกรรมงานสร้างสรรค์มากมายเพื่อพ่อ เพื่อสังคม เช่นงานประดับซุ้มและอุโมงค์ดอกไม้ของชาวปากคลองตลาดห้วงที่ผ่านมา เหล่านี้เป็นต้นนะครับ แม้กระทั่งศิลปินนักร้องชาวต่างประเทศ จากทั่วทุกมุมโลก ต่างก็รวมตัวกันแต่งบทเพลงเพื่อเป็นการยกย่องในหลวงของเรา ว่าทรงเป็นดังแสงสว่างที่ไม่เคยดับในใจคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาหาเลี้ยงชีพ หรือพักอาศัยในประเทศไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์อีกมากมายนะครับ อาจจะกล่าวถึงไม่ได้ทั้งหมด รวมความไปถึงผู้ที่พักอาศัยในต่างประเทศด้วยนะครับ ก็มีการจัดกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตในทุกประเทศนะครับที่เราประจำอยู่แล้วก็มีคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับ

  พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ก็ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาอารยประเทศ ถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งตามแบบแผนโบราณราชประเพณี อีกทั้งความวิจิตรบรรจงและทรงคุณค่าตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติไทย ด้วยสรรพศาสตร์ ทั้งงานประณีตศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งงานศิลปกรรม อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตย์ เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใดคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทย ที่มีแด่พระองค์ พระผู้เปรียบเสมือนพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินนั้น ก็ได้ประจักษ์แก่หัวใจของชาวโลกด้วยเช่นกัน

  ผมเชื่อว่าวันที่ 26 ตุลาคมนั้น เป็นอีกหนึ่งวันที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความรู้สึกเดียวกัน ซึ่งปะปนระคนกันระหว่างความอาลัยรักต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ในการต้องจากลาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักเทิดทูนยิ่ง กับความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้นที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระผู้เสด็จสู่สรวงสวรรคาลัย และผมก็มั่นใจว่าความรู้สึกเช่นนี้หาได้เกิดแก่ปวงชนคนไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารเพียงลำพังไม่ ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้น พระปรีชาสามารถอันสูงส่งและพระราชจริยวัตรอันงดงาม ที่ได้แผ่ไพศาลทั่วทุกสารทิศพระเกียรติคุณขจรไกลในสากลประเทศ ส่งผลให้ทั่วโลกถือเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของมวลมนุษยชาติดุจกันนะครับ และต่างร่วมกับพี่น้องชาวไทยแสดงความอาลัย ถวายพระเกียรติ และยกย่องสรรเสริญให้พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่จะถูกจดจำและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไปอีกนานเท่านาน

  พี่น้องประชาชนที่รักครับ นับจากนี้สืบไปแม้จะยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความขมขื่น สุดที่คนไทยจะหักห้ามหัวใจแห่งความรักและความระลึกถึงที่มีแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ ผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ดำรงตนให้เข้มแข็ง ครองสติให้บริบูรณ์ และตั้งจิตให้มั่นคงอยู่ในความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

  ขออย่าได้อ้างว้าง ว้าเหว่ แต่จงแปรความรู้สึกเปลี่ยวเปล่าและเหน็บหนาวใจเหล่านั้นให้เป็นพลังแห่งความศรัทธา ความเพียรอันบริสุทธิ์ที่จะร่วมมือกันสร้าง "ประชารัฐ" ในการพัฒนาประเทศชาติ ทำนุบำรุงและรักษาแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรืองสมเป็นสุวรรณภูมิ ดังที่พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธาน และทรงทุ่มเทพระวรกายมาตลอดระยะเวลา 70 ปี เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์และลูกหลานในภายภาคหน้ามีแต่ความผาสุกสวัสดี

  แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยหรือยิ่งใหญ่ แต่เราโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงงานหนักเพื่ออาณาประชาราษฎร์ โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวันหยุดแม้จะทรงพระประชวร มาวันนี้พระองค์ท่านแม้ว่าจะมิได้ประทับเป็น พลังของแผ่นดิน ดั่งเช่นที่ผ่านมา

  แต่เรายังมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประทับเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจ โดยเสด็จขึ้นทรงราชย์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และสานต่อพระราชภารกิจแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถสืบไป ทั้งนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ศาสตร์พระราชา จะยังคงอยู่คู่ชาติบ้านเมืองและได้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเฉก เช่นคำสอนในทุกศาสนาที่ยังคงอยู่คู่บรรดาศาสนิกชน อันจะนำไปสู่หนทางดับทุกข์และความสว่างไสวในจิตใจคน

  อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมตลอดรัชสมัยของพระองค์ ผู้จะประทับอยู่ในดวงใจไทยทั้งมวล นับจากวันแรกที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนตลอดพระชนมชีพของพระองค์ และจะทรงสถิตอยู่ในดวงใจราษฎรของพระองค์เช่นนั้นตลอดไปตราบชั่วนิจนิรันดร์

  สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกคนได้จดจำช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ดวงใจชาวไทยทุกดวงหลอมรวมเป็นหนึ่ง ในการแสดงความอาลัยรักต่อพระองค์ท่าน จดจำความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เรามีให้กัน และนำเอาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำเอาพลังแห่งความรัก ความภักดีนี้ มาร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติด้วยการ คิดดี พูดดี ทำดี เพื่อพ่อ และสานต่อพระราชปณิธาน หลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ท่านทรงสร้าง ทรงวางรากฐานไว้ พวกเราสามารถช่วยกันคนละไม้ละมือ ต่างคนต่างอาชีพ ช่วยกันทำเท่าที่แรงกำลังของเราจะทำได้ โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่าด้วยเพียง สองพระหัตถ์ ของพระองค์ท่าน ทรงสร้างสรรค์โครงการมากมาย ก่อให้เกิดปัญญาและหลักคิดที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต

  รวมทั้งการทำงานให้แก่ปวงชนชาวไทย ดังนั้นพวกเราหลายสิบล้านคนก็จะต้องช่วยกันสานต่อ งานที่ยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญวัฒนาสถาพรของแผ่นดินไทย ความรักสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ให้ท่านได้ทรงหายเหนื่อยและหายห่วงนะครับ

  ขอบคุณและสวัสดีครับ.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น