เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” ผ่านโครงการพระราชดำริภาคเหนือ

 • Sunday, October 29, 2017 - 00:00


  โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือนั้น นับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชา” ที่เกิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เป็นอย่างดี

  นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวว่า ช่วงฤดูท่องเที่ยวของภาคเหนือที่กำลังจะมาถึงนี้ นับเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความหนาวเย็นและความงดงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประเทศ

  นอกจากความงดงามแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสเดินทางในเส้นทางตามรอยพ่อ เพื่อเรียนรู้ว่าตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์นั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงทุ่มเททำงานหนักและสร้างคุณูปการใหญ่หลวงในการพัฒนาประเทศชาติ และทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

  ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวต่อว่า สำหรับจุดที่น่าสนใจมีหลายแห่ง เช่น “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นโครงการหลวงแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ทั้งผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรชาวเขาและเพื่อลดการปลูกฝิ่นในพื้นที่ ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของสวนดอกไม้นานาพันธุ์ อาทิ สวนบ๊วย, สวนท้อ, สวนบอนไซ, ถนนรอบโครงการหลวงระยะทาง 2.2 กิโลเมตร รายล้อมด้วยต้นซากุระพันธุ์แท้จากญี่ปุ่น และอุโมงค์ดอกนางพญาเสือโคร่ง บานสะพรั่งเป็นสีชมพูสวยงาม

  ต่อด้วย “ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่” (ขุนวาง) ตั้งอยู่ในวงล้อมแนวเทือกเขาดอยอินทนนท์ สถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านขุนวาง ในปี พ.ศ.2523 แล้วทอดพระเนตรเห็นท้องทุ่งบริเวณนี้มีการปลูกฝิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก พระองค์ท่านจึงมีพระราชดำรัสให้กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการใช้ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นสถานที่ทดลองขยายพันธุ์พืชบนที่สูง ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรบนที่สูง เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น จนเป็นผลสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

  ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จะได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่ให้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน และได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปพร้อมกัน อาทิ ได้เยี่ยมชมแปลงไม้ผลเมืองหนาวนานาชนิด เช่น สาลี่, พลัม, เนคทารีน หรือพืชประเภทลูกท้อ, สตรอว์เบอร์รี เดินชมแปลงทดลองการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมตามเส้นทางที่กำหนด มีจุดที่น่าสนใจ ได้แก่ แปลงไม้ผลเมืองหนาว, แปลงกาแฟ, โรงกะเทาะเปลือกกาแฟ และแปลงทดสอบพันธุ์แมคคาเดเมีย

  สำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะได้พบกับความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย ที่พากันออกดอกสีชมพู สว่างไสวเต็มต้น ขับให้ดอยขุนวางกลายเป็นถนนแห่งความรักสุดแสนโรแมนติกไปทั้งดอย

  ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวต่อว่า ถัดมาคือ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก” อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และเพาะพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและเห็ด โครงการนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีพระราชประสงค์ในการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง โดยที่นี่มีทั้งสวนกาแฟอาราบิก้า สวนเมี่ยง และสวนสมุนไพรให้แวะชิมแวะชม แต่ไฮไลต์เด็ดจริงๆ คือสโมสรโครงการหลวงตีนตก บ้านพักโฮมสเตย์แบบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ หรือการทำแคมปิ้งกางเต็นท์ และถ้าอยากสัมผัสชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านแม่กำปองซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

  จากนั้น ไปที่ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดิมทีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงที่อพยพมาทำอาชีพปลูกฝิ่นขายในบริเวณนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมการทำเกษตรถาวร โดยเน้นการปลูกพืชเมืองหนาวเป็นหลัก จนในทุกวันนี้ใครๆ ต่างพากันเรียกปางอุ๋งว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย”

  ข้ามไปที่ “โครงการพัฒนาดอยตุง” อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ถือเป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในประเทศไทย โดยมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือชาวบ้านดอยตุงที่มีความเป็นอยู่ยากจนให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จึงทรงพัฒนางานด้านสาธารณสุข การศึกษา รวมถึงความเป็นอยู่ของชาวเขา

  ปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปชม พระธาตุดอยตุง, พระตำหนักดอยตุง, สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง, สวนแม่ฟ้าหลวง, จุดท่องเที่ยวแนวผจญภัย Doi Tung Tree Top Walk หรือทางเดินลอยฟ้า, ชมไร่กาแฟ, สวนป่า และแปลงปลูกหญ้าแฝกที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ มาทรงปลูกด้วยพระองค์เองด้วย

  ยังมี “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย” (ห้วยห้อม) อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก ซึ่งเกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและเกษตรกรผ่านการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมและสาธารณสุข ทุกวันนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์อันงดงามผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวเขา โดยมีไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือนาข้าวขั้นบันไดบนเนินเขาที่ชาวบ้านลงมือปลูกกันช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

  ปิดท้ายด้วย “สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลก ในพระราชดำริ” อดีตพื้นที่นี้เคยเป็นสมรภูมิรบมาก่อน และจัดตั้งเป็นโครงการในพระราชดำริเมื่อปี พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  รวมทั้งเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์และหาชมได้ยากเอาไว้มากมาย อาทิ สร้อยสยาม ที่ผลิดอกตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไป, ต้นกุหลาบพันปีที่หาชมได้ยาก และต้นค้ออายุร้อยปี ที่มองเห็นได้จากจุดชมวิวค้อเดียวดาย บริเวณนี้มียังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในละแวกใกล้เคียง เช่น น้ำตกชาติตระการ, น้ำตกภูสอยดาว, อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว และอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมได้อีกด้วย

  "เส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวงต่างๆ ในภาคเหนือที่ยกตัวอย่างมาบางส่วนนี้ ชาวไทยทุกคนควรหาโอกาสเดินทางไปศึกษาและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว พร้อมทั้งน้อมนำสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติไว้มาใช้เป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ดั่งพระราชปณิธานของพระองค์ท่านสืบไป" ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคเหนือ กล่าวปิดท้าย

  ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมน่าสนใจและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org, www.gonorththailand.com และเฟซบุ๊ก GoNorthThailand หรือโทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

  สรณะ รายงาน

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น